zondag 25 augustus 2013

Ziekte en bevrijding


Ik las deze kreet op een folder in een kerk. Alsof ziekte en bevrijding twee uitersten zijn. Alsof een zieke (altijd)bevrijd moet
worden. De vraag is waarvan dan? Van demonen die de ziekte veroorzaken? Moeten we nu die kant uit dat we weer de zieke, de demente, de mensen die kanker hebben, die de ziekte van down hebben, chronische aandoeningen of ander leed, moeten vrijzetten omdat ze volgens ons bezeten zijn?

Wat een walgelijk kromme gedachte om ziekte te koppelen aan bevrijding. Ziekte en genezing zou een veel Bijbelser uitgangspunt zijn. Maar bevrijding riekt naar bezetenheid. Het riekt naar het moderne Wilkin van der Kamp geloof, waarin elke christen die ziek is met argusogen wordt bekeken. Welk een denken zit er nou onder een dergelijke gedachte? Adolf Hitler was niet ziek, maar neem van mijn aan dat hij demonischer was dan die oude vrouw met spataderen die wekelijks de samenkomst bezoekt en moeilijk loopt. Waarom koppelt men bevrijding niet gewoon aan het totale mensdom in plaats van de zieke weer als de kop van jut te willen bezigen? Ik vraag mij oprecht af of het in zulk een denken nou echt om de zieke gaat of dat de bedenker van zo’n folder zelf zo gaarne centraal wil staan als het wonder geschied waarop men hoopt?

 

12 opmerkingen:

 1. Dat laatste.. Want bij werkelijke genezing heb je geen behoeft om folders te drukken dacht ik. Nee, folders en boeken en luid aangekondigde seminars en conferenties en genezingsdiensten.. dat is het! Daar wordt je anno 2013 namelijk héél populair mee.. Maar is dat dan het Evangelie? Wat is er eigenlijk mis met jonger sterven dan wij wel zouden willen? We moeten immers wel sterven, voordat wij de Heer kunnen ontmoeten, toch? Waarom dan dat moment zolang mogelijk uit willen stellen ten behoeve van een langer 'gezond' leven? Nee, wat ik zo pijnlijk mis bij de Wilkin van de Kamp's van deze eeuw is het verlangen om eeuwig bij onze Heer te zijn. En waar zijn de conferenties met als thema: hoe kunnen wij er voor onze zieke broeders en zusters ZIJN?........... Nee, dergelijke conferenties worden niet door de populaire wonderdoeners gegeven. Rot toch een eind op met dat goedkope nep-evangelie.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ware bevrijding ontvang je op het moment dat je de Here Jezus aanvaardt voor wie Hij is: je Redder en Bevrijder van je eenzame ziel, die alleen verbonden kan worden met je Hemelse Vader als je Zijn Zoon ontvangt..... Dít evangelie mis ik zo vaak in de ideeën over bevrijding die o.a. Wilkin van de Kamp de wereld instrooit. Laat mij dan maar ziek, zwak en misselijk zijn, ik weet in ieder geval wie mijn Bevrijder is en ik kijk reikhalzend uit naar het moment dat ik Hem mag ontmoeten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mat 17,18 En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af.
  Luc 6,18 die gekomen waren om Hem te horen en genezen te worden van hun ziekten; en die gekweld werden door onreine geesten werden genezen.
  Mat 9,33 En nadat de boze geest was uitgedreven, sprak de doofstomme. En de scharen verbaasden zich en zeiden: Zo iets is nog nooit in Israël voorgekomen!
  Luc 11,14 En Hij was bezig een boze geest uit te drijven en deze was stom. En het geschiedde, toen de geest uitgevaren was, dat de stomme sprak. En de scharen verwonderden zich.

  Genezing kan wel degelijk samenhangen met bevrijding.

  Jezus missie: Luc4: 18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

  het is net zo min bijbels om te zeggen dat ziekte nooit demonisch is als zeggen dat ziekte altijd demonisch is. in beide gevallen is Jezus degene die geneest, de Geest de kracht die aan het werk gaat. Jezus geneest, Jezus bevrijdt, dat is de uiteindelijke boodschap die neil anderson, derek prince en wilkin van de kamp en met hun vele anderen brengen!

  misschien bent u horende doof en ziende blind?

  God heeft de mens geschapen, lijkend op Hem, we zijn niet bedoeld om ziek te zijn, om gebonden te zijn, om verslaafd te zijn.. deze dingen komen voor omdat we in een gebroken wereld leven, omdat we zonde doen, omdat er een tegenstander is die moord en rooft.

  Gezond zijn is geen doel op zich, maar de staat die God voor ons in gedachten had toen Hij ons maakte..en weet u Jezus wilde dat zijn volgelingen verder zouden gaan, De [tweeën]zeventig staan voor al zijn volgelingen, niet enkel voor de 12 apostelen.. in lucas 10 stuurt Hij zijn discipelen uit om het koninkrijk te verkondigen, om te genezen, om te bevrijden!

  Jezus geeft in de evangelien het voorbeeld, voor al zijn discipelen, ook voor nu is deze belofte en opdracht.

  groet Petra

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Er is niemand die beweerd dat ziekte en bezetenheid nooit kunnen samenhangen. De kern van de waarheid wordt gevonden in het idiote overbelichten van elke ziekte en de koppeling naar bezetenheid. Paulus had een oogziekte, Timotheüs had maagklachten, Over Job wil ik het niet eens hebben, waren die mensen ook demonisch bezet? Enkel het totaal wondergeile moderne evangelie van deze eeuw, koppelt ziekte zodanig aan bezetenheid en ziet graag de poppetjes dansen op de kermis van haar ijdelheid. Triest dat mensen dit nog eens bevestigen door uit de Bijbel net weer een aantal zieken op te vissen en die als hoofdingrediënt te bezigen in hun hunkeren naar wonderen, zonder goed te beseffen dat een zieke ook volkomen christen kan zijn, ja zelfs je gelooft het niet, zonder dat hij bezeten is…
  Of ik horende doof ben? Jij zegt het! Van Jezus riepen zekere mensen ook dat Hij bezeten was. Er is weinig nieuws onder de zon. Je stelling dat God de mens naar Zijn beeld heeft geschapen en dat de mens daarom (naar het lichaam) niet ziek behoeft te zijn, snijdt net zo min hout als te menen dat de mens (naar het lichaam) nu niet meer behoeft ouder te worden, af te takelen en uiteindelijk te sterven.

  Ook jouw nodig ik graag uit om te laten zien dat wat jij gelooft waar is, ga met me mee naar het kinderziekenhuis vol kankerpatiënten. Geen woorden nu, maar daden graag want de bijbel leert dat op grond van Jouw geloof wonderen gebeuren. Laat eens zien dan!
  Succes op het weblog

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik als trouw volger van dit weblog bied mij aan om jullie gang naar het kinderziekenhuis op film te zetten. We maken er dan een youtube gebeuren van.
  Wat ik mij ook afvraag is waarom mensen die zo overtuigd zijn dat het wonderen kan regenen op grond van de Bijbel, ik noem Wilkin zelf, zelf nooit in hun auto stappen en net als Jezus de zieken opzoekt! Ziekenhuizen vol zieke mensen en is het niet zeer bedenkelijk dat men die niet geneest? Over ziende blind gesproken! Hoe kunnen mensen zo naïef zijn dit over het hoofd te (willen) zien?
  Om kort te gaan, ik sta te trappelen om al die wonderen te filmen als het kinderziekenhuis leegstroomt en laten we daar dan niet ophouden met goed te doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Is goed Jack ik heb er zin in om deze praatjes te ontzenuwen.
  Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht...
  Een tekst die gruwelijk weggeschoven wordt, want natuurlijk slaat Jose hier de spijker wel op de kop, als ze al aangeeft dat wij in de grond niet zozeer van ziekte alswel van onze oude ik bevrijd dienen te worden. Weer valt het mij op dat (gezonde) mensen deze tekst gemakkelijk doorschuiven naar een zieke man, vrouw of kind zonder te beseffen dat elk op aarde geboren kind op Jezus zelf na, een zieke geest heeft. Dat in de richting van mensen enkel te schuiven die lichamelijk mankerende zijn is de paal (het kruis) volkomen misslaan....

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Goed idee Jack, ik ben voor. Inderdaad, degene die het hoogst van de toren blazen om genezing, zie wij nooit en te nimmer naar de zieken en ziekenhuizen toe gaan. Nee, de zieken moeten naar hún podia komen..
  Het zijn gewoon leugenaars, hetzij bewust hetzij in totale onnozelheid. Maar deugen doet het niet.
  Het idiote cabaret van Martin Koornstra zijnde een "genezingsdienst", is inmiddels van youtube verwijderd...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wat mij met respect zo verbaast is dat voorstanders van de gedachte dat God altijd genezen wil, komen met teksten als:” Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht..
  Ik bedoel, ben ik dan een van de weinigen die ziet dat zowel Ouweneel (ook al zo’n voorstander van deze gedachte) zowel Wilkin een dikke bril dragen. Laten ze nou eens beginnen met: Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan slechtzienden het gezicht…

  Maar neen ze kijken wel uit. Zij zijn de gezonden, de wonderdoeners onder leiding van de Heer. Zelf hebben ze de constructie: ziek en vrijgemaakt niet van node. Die bril valt niet onder het wonder van de Heer.

  Ben ik nou zo wijs dat ik hier met gemak doorheen prik of is de massa zo stom? Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw verstand. We moeten niet de wonderen, maar de Heer achterna...

  BeantwoordenVerwijderen
 9. En toen wet het als altijd erg stil. Mensen als Petra weten precies wat een ziek mens moet geloven en verwijten je horende doof te zijn, maar zodra je ze vraagt het even voor te doen zakken ze geruisloos terug in de stilte. Het spreekwoord: de beste stuurlui staan aan wal, zegt heel veel over dergelijke figuranten. Jammer, heel jammer en triest, heel erg triest!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Da's met de meeste genezingsaanbidders en suikerspinnen..
  Petra, geef me even je adres ajb, kom ik je morgen ophalen. Gaan we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Genoeg te doen!!! Kun je je grote geloof in praktijk brengen, oké?

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Vele wonderen en tekenen geschieden door de handen der apostelen en daar gaat het al mank in de charismatische beweging...

  Want wie mag zich een apostel noemen hier de kenmerken:

  Kwalificaties van een apostel:
  A. De kwalificaties van een nieuwe apostel, gesteld in Handelingen:
  “Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons in- en uitging, vanaf de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding. En zij stelden een tweetal: Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias” (Hd 1:21-23).
  Dus:
  1. Een nieuwe apostel moest Jezus gevolgd hebben vanaf Zijn doop tot Zijn hemelvaart (Hd 1:21-22a).
  2. Een nieuwe apostel moest een getuige zijn van Jezus’ opstanding (Hd 1:22b).
  3. Een nieuwe apostel moest een man zijn (Hd 1:21a, 23).


  Ik denk niet dat de huidige charlatans /gebedsgenezers aan deze kwalificaties voldoen..

  Dus hierbij kunnen we weer een satanisch bolwerk beslechten......daarmee zeg ik niet dat God geen wonder of genezing kan verrichten Hij is tenslotte God maar niet op de manier zoals het de afgelopen jaren gepresenteerd wordt in de goe charismatische beweging.

  En inderdaad er ligt een ziekenhuis vol met kinderen met ongeneselijke kanker aan de slag praktice what you preach...

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Zeker iets om mee te nemen in ons denken Henri en de moeite waard om deze bijbelse gedachte eens uit te diepen want er zit veel in wat je zegt....

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.