Het geheim der engelen en hun verwijzen naar de Here Jezus


Engelen

We weten dat er verschillende soorten engelen zijn. Drie worden er bij namen genoemd. Cherubs (wat aartsengelen zijn), serafs en (ik hoop dat de engelen me dit vergeven) “gewone” (wat is gewoon, niks is gewoon!) engelen.
De Cherubs zijn ook daarom zo bijzonder omdat ze vier aangezichten hebben en alsof dat nog niet genoeg is, ook nog twee paar vleugelen (wonderlijke wezens) Wellicht is het zo als we straks bij de Here zijn, dat we van verbazing in verbazing zullen vallen als blijkt dat er nog veel meer soorten “hemelwezens”zijn, maar de bijbel spreekt daar bij mijn weten verder niet over.

Deze vier aangezichten wijzen (vertellen) allemaal naar de Here Jezus en openbaren wie Hij is en deze aangezichten lijken bij nadere bestudering te zijn gekoppeld aan de 4 evangeliën (Matt, Mar, Luc, Joh)

Het eerste aangezicht is als van een mens
Het is de apostel Matteus die ons in zijn evangelie vertelt over de Here Jezus als de Zoon des “mensen”. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon (zegt een lied)

Het tweede aangezicht als van een Leeuw: Het Marcus evangelie, verteld ons over de Here Jezus als de Leeuw van Juda.

Het derde aangezicht is die van een rund en het wonderlijke is dat het boek Lucas ons vertelt over de Heer als diegene die de “last” door de wereld trok. Net als een rund gespannen werd voor een ploeg, zo ploegde hij de aarde open door Zijn lijden (kruisdood), zodat het zaad van het evangelie wortel kon schieten.

Johannes evangelie (vierde aangezicht), stelt ons de Here voor ogen als de arend (de van boven gekomene) Hij die kwam van de plaats waar het goed was (de hemel) om ons zondige mensen op te zoeken.

Het is daarom dat wij in veel kerken de symbolen als beschreven tegen komen in veel oudere geschriften of zelfs in oudere kerken. Heb wel eens de indruk dat veel kennis die verwijst naar het Lam Gods verloren is gegaan in het soms oppervlakkige geloof wat wij nu het christendom noemen...

Wonderlijk niet?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.