Gods stem


Toen zeide Gideon tot God: Uw toorn ontbrande niet tegen mij, moge ik nog slechts ditmaal spreken; laat mij nog eenmaal met het vlies een proef nemen; laat nu alleen het vlies droog blijven, maar op het gehele land zij dauw.

We zien in het verhaal over Gideon de dauw als middel om te toetsen wat Gods wil is.  De dauw (beeld van Gods Geest) is ook daar om ons de dingen en woorden van God bekend te maken. De Here Jezus zegt: Als Hij komt de Geest der waarheid zal Hij het uit het mijne nemen en het u openbaren. Hij zal niet van (over) Zichzelf spreken maar al wat Hij spreken zal, zal Hij uit het Mijne nemen ….en Mij verheerlijken.

Mogen deze kostbare woorden toch maar meer begrepen worden. Hele stromingen zijn er over de hele wereld die de Geest centraal stellen terwijl de Here Jezus ons hier ook zo duidelijk leert dat als de Geest komt Hij de Here Jezus zal verheerlijken. De Geest Gods is in de wereld gekomen om Hem (het Lam) te openbaren! Hij (de Geest) zal nimmer over (van) zichzelf spreken! Hij zal over Jezus spreken. En Jezus spreekt over en wijst op de Vader.

Hoe belangrijk is dit! Hele stromingen en boeken zijn er waarin met het heeft over een relatie aangaan met Gods Geest. (benny Hinn) doch het is niet daarom dat Gods Geest kwam. Hij kwam nimmer om een relatie aan te gaan met ons als zodanig maar om onze relatie met de Zoon die wijst op de Vader te versterken. Hij onderbouwt, geeft kracht, geneest, hersteld, vermaand, openbaard etc, maar richt nimmer de aandacht op zichzelf. Het is altijd weer het Lam die de Geest centraal stelt. Boeken als goodmorning holy spirit zijn dan ook eerder verwarrend dan dat het mij iets heeft geholpen.

Maar goed, terug bij het uitspreiden van Gideons vlies. Ook wij mogen in bepaalde ogenblikken zo’n vlies in geloof uitspreiden. En dan niet gelijk Adrian Plass (lees zijn boek “het gewijde dagboek” een heuse aanrader) het deed door te zeggen: Heer als er vanavond om halfzes een dwerg voor de deur staat die het Wilhelmus zingt, weet ik dat U wil dat ik naar de bijbelstudie ga…
Gods spreken is nu door de inwoning veel subtieler geworden. Het is die stille zachte stem in je binnenste die bijna niet hoorbaar maar toch zo overduidelijk tot ons spreken kan.
We mogen daarop vertrouwen. We herkennen allemaal wel die subtiele aansporing van Gods Geest in onze binnenste als we de fout ingaan! Wil dat dan zeggen dat God nimmer meer spreekt door “uiterlijke” tekenen? Nou dat is veel te kort door de bocht want God laat zich niet in zulk een systeem vangen. Daar is Hij toch veel te groot voor. Soms openbaart God om Zijn reden toch op heel wonderlijke wijze iets dat Hij aan ons duidelijk wil maken middels een beeld, visioen, profetie of woord. Maar meestal spreekt Hij (en ieder kind van God herkent dat) door de subtiele inwoning van Zijn Geest. Laten we ons daar op afstellen en deze stem niet het zwijgen opleggen want je kan Hem (de Geest) bedroeven door steeds maar weerstand te bieden aan Gods wil voor je leven. Uiteindelijk kan het zelfs gebeuren dat Gods Geest van je zal vlieden als men volhardt in bepaalde zonden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.