zaterdag 28 juni 2014

Zondaars en vergeven zondaars


Toen ik nog maar net christen was, dacht ik dat je met het klimmen der jaren een steeds beter mens zou worden. Door veel te bidden, de Bijbel te laten spreken en je af te stemmen op God door het offer van Zijn Zoon, zou je met de tijd een man/vrouw Gods worden.

Nu 30 jaar later moet mij van het hart dat zaken toch wat anders blijken te liggen. Met het verstrijken der jaren ben ik tot de ontdekking gekomen dat er op deze aarde slechts twee soorten mensen voorkomen. Zondaars en vergeven zondaars.

Niemand is in staat door goede werken, Bijbelstudie, kerkgang of bidden zijn eigen toegangskaartje tot de hemel te verdienen. Naarmate je ouder wordt, blijkt wel je kijk op wat zonde is in je leven verscherpt. Waarvan ik in het begin niet eens besef van had, blijkt plotseling toch ook zondig.

Samen met de velen anderen is slechts het: ”Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen?” En het antwoord: ”Jezus, Christus overgebleven.

Genade op genade. Wat een wonder. Wat een Heer. Niet ik, maar Hij!

woensdag 18 juni 2014

Hans Anders


Ik: ”wilt u mijn ogen eens meten ik kan de ondertiteling minder goed lezen op tv?”

Hans: “Gaat u zitten en kijk maar in dat gaatje.”

“Ik zie een bootje op een meer.”

Hans: ”u hebt een oogafwijking van 0,25 %, draagt u al een leesbril?’

Ik: ”Ja plus 2, maar is er geen contactlensje die de 0.25% afwijking in de verte oplost en die plus 2 voor het lezen?”

Hans: ”Ja die is er wel dat moet u bij onze specialiste zijn die is morgen op het andere filiaal aanwezig.”

Ik: ”Oh en kan ik daar de hele dag terecht?”

Hans: “Ja hoor.”

Ik:” mooi zo.”

Hans: ”mag ik uw geboortedatum?”

Ik:”13041961.”

Hans: ”En het adres?”

Ik: ”waarvoor eigenlijk?”

Hans:” Voor de afspraak.”

Ik: ”U zei dat ik de hele dag terecht kon.”

Hans: “Ja dat klopt maar u moet een afspraak maken, wat is uw adres?”

Ik: Hazenweg 33 in Amsterdam.”

Hans: “En telefoonnummer?”

Ik: ”wat moet u daarmee dan?”

Hans: ”Voor als de afspraak niet door kan gaan.”

Ik: ”Welke afspraak?’

Hans: ”Nou die ik nu voor u regel.”

Ik: ”Ik vraag toch niet om een afspraak.”

Hans: ”Oh, dan kunt u niet terecht.”

Ik: ”Mooi zo, geluk ermee, goedemiddag.”

Hans Anders, alleen de prijs is anders. Jaja…..

maandag 16 juni 2014

De "zegen" van scheuringen


Ik was in een Lutherse kerk in Gouda en zag dat hij bijna leeg was. Ik telde zestien mensen en 140 lege plaatsen. Daarna kwam ik in de middagdienst in een hervormde kerk in Gouda die plannen ontvouwde over het vergoten van de samenkomstzaal. Men kon er niet meer in en er zou voor 200.000 euro aan verbouwingen plaatsvinden om iedereen te kunnen herbergen. Men sprak over gemeentegroei, maar het was niets meer dan gemeenteverplaatsing.

Ik sprak een echtpaar dat uit de kerk was gezet vanwege hun opstandigheid en voor zichzelf een gemeente begonnen waren. Ze schoolden samen in een oud schoolgebouw en meenden ook dat God hen hierin zegende want er kwamen ook mensen in hun “dienst”.

Ik hoorde van een stel vrienden die gestopt waren met de kerkgang omdat er zoveel onjuistheden op Bijbelse gronden in de kerk binnen waren geslopen in hun overtuiging. Ze waren een thuiskerk begonnen en zongen nu samen God lof.

Ik hoorde van Pinkstergemeenten die ook weer uit elkander scheurden omdat men het niet eens was met de genezingsbediening. Driehonderd meter van elkaar kwamen ze nu samen en volgden hun hart in twee afzonderlijk naast elkander liggende gebouwen.

Ik hoorde van Toronto blessingen, waarbij de Here geweldig aan het werk zou zijn. Massa’s mensen waren voor, anderen tegen. De ene helft vond dat het van de Heer was wat er zoal gebeurde, de andere helft vond van niet.

Iedereen uit dit verhaaltje meent de weg van de Here God te bewandelen en de juiste keus te hebben gemaakt.  De Lutherse, de Hervormde, de Batisten, de Evangelische, de gereformeerden, de vrijgemaakte, de vergadering van gelovigen, de apostolische, de zevende dag adventisten, ach de lijst in mij te lang.

Niemand van hen schijnt te beseffen dat wat de Here Jezus ooit sprak, voor hun ogen vervuld is geworden. Zie, de satan heeft dringend verlangd u [allen] te mogen ziften als de tarwe…

Iedereen ziet in “hun” richting de ware weg van de Here en niemand schijnt te beseffen dat de satan zelf de basis vormt onder al deze scheuringen.

zondag 8 juni 2014

Pinksterfeest

 Veel mensen willen een groot licht zijn doch beseffen niet dat zelfs het allerkleinste lichtje in de duisternis op kilometers afstand
te zien is voor hen die in tijden vol duisternis leven. Het ontsteken van jouw en mijn levenslamp is voor mij Pinksterfeest. Wandelen op de Heerbaan van het leven met een onuitblusbaar vuurtje in je hart....