donderdag 29 september 2016

Ouder worden

Je merkt dat je ouder bent geworden als je:
Moeite krijgt ’s morgens je sokken aan te doen
Alle mooie vrouwen rond de twintig plotseling als zijnde “meisjes” beschouwt
Merkt dat de beharing waar hij hoort te zitten steeds minder wordt en waar hij niet behoort plotseling gaat groeien
Ontdekt dat ze de kranten in steeds kleinere lettertjes gaan drukken
Merkt dat men je gaat begroeten met:”Dag meneer”
Plotseling ontdekt dat je al jaren geen acne meer hebt
Zelfs je borstharen op een grijze pannenspons gaan lijken
Moderne popmuziek je niets meer zegt
Steeds minder last van gaatjes hebt bij de tandarts omdat er niet veel meer over is om te bederven
Het naar bed gaan één van de hoogtepunten in je leven wordt, wel te verstaan om te gaan slapen.
Merkt dat al je kleding vreemd genoeg niet meer zit zoals het vroeger zat en enige gelijkenis begint te vertonen met een vuilniszak gevuld met water
Op je rug meer haar hebt groeien dan op je schedel
Het idee hebt dat ze die toiletpotten steeds lager gaan maken
Naar geruite pantoffels begint te verlangen
Fiets steeds zwaarder gaat trappen
Opstaan uit bed met vreemde kreun en steungeluiden gepaard gaat
Ziet dat het achterwerk van je vrouw toch heus op dat van je schoonmoeder gaat lijken
Vreemde op staaldraden gelijkende haren op en uit je neus en oren ziet groeien
Een nieuwe auto waardeert op zijn “hogere instap”
Denkt dat de tijd vroeger zoveel beter was
Tegen jongeren steeds vaker de uitspraak bezigt :”toen ik zo oud was als jullie”
Na één biertje er ’s nachts steeds twee keer uit moet voor een sanitaire stop
Beseft dat al die middeltjes tegen veroudering enkel een aanslag op je portemonnee vormen zonder ooit waar te maken waar ze voor zeggen te staan.
Op het strand steeds je buik in loopt te houden als er iets “moois’ passeert
Je afvraagt of er ijs met sigarensmaak bestaat
Van ellende nu al vier leesbrillen hebt gekocht en als je er één nodig hebt er nog steeds geen kunt vinden
Heimwee hebt naar Ad Visssers Top Pop
Ontdekt dat er vreemde wratjes uit je lijf beginnen te groeien.
De zon begint te schuwen en steeds vaker “lekker” in de schaduw wenst te zitten
Voor de spiegel gaat staan en ziet dat het enige lichaamsdeel wat bruin geworden is deze zomer je hoofd is.
Mondhoeken gaan hangen, je haarlijn steeds verder opkruipt en je oorlellen steeds groter worden
Naar de kapper moet enkel omdat je nekhaar te lang wordt

woensdag 28 september 2016

Televisie opnamen Streefkerk (Molenwaard)

Vandaag mogen meehelpen aan
het program "geloof, hoop en liefde, waarbij de opnamen werden gemaakt op de eendenkooi van Arie en Annelies van de Graaf op Streefkerk.
Bedankt weer mannen het was een prachtige dag met veel leuke gesprekken...Uitzending zal 2 november plaatsvinden. Iets om zeker niet te missen.

maandag 26 september 2016

De droom Hij lag op de bank en viel in slaap. Hij droomde dat hij naar de hemel ging. Bevond zich in een lange smalle tunnel en als hij naar boven keek was er een wonderlijk licht en in het licht een persoon waarvan hij zeker wist dat het de Here Jezus was.
Aan de buitenkant van de tunnel die van glas leekt te zijn zo transparant ontwaarde hij een plaats van vuur en pijn.
Als hij omhoog keek zweefde hij de Heer tegemoet maar plotseling klonk er geklop op de buitenkant van de glazen tunnel. Het was zijn ongelovige vader die in werkelijkheid twee jaar geleden gestorven was. “Zoon”, zo sprak hij, waarom gaf je op om tegen mij te getuigen?
Nu ben ik hier in deze verschrikkelijke plaats”. Hij kon hem niet langer in de ogen kijken en zweefde opnieuw naar het heerlijke licht wat hem vanboven omstraalde totdat opnieuw geklop hem stilhield. Daar zag hij zijn beste vriend die kort geleden in een auto-ongeluk om het leven kwam.
Hij had nimmer met hem over de Here Jezus durven praten, was bang dat hij hem misschien uit zou lachen. Hij wees naar hem en riep: ”Waarom heb je me nooit verteld van deze afschuwelijke plaats?”
En weer zweefde hij verder en er klonk steeds weer en harder geklop op de buitenzijde van de glazen tunnel. Door al dit kabaal schrok hij wakker en besefte dat het maar een droom was. Doch deze droom heeft zijn leven ingrijpend veranderd. Hij is niet langer bang om mensen te vertellen over zijn Heer en Heiland. Hij wilde het wel tegen de hele stad uitschreeuwen. “Jezus leeft!”

P.s soms is het wonen in de Molenwaard even een sprookje (foto gisteravond 20.00 uur)

zondag 25 september 2016

Zondagspreek


Heel fijne voorganger deze zondag. Prima preek over Sodom en Gomorra, u weet wel de steden die God vanwege Godloosheid omkeerde en er zwavel op liet regenen.
Geen half werk bij God. Nu graaft men de prut weer op uit de dode zee als zwavelhoudende modder die men verwerkt tot crème die dames met huidproblemen weer strak moet zien te krijgen. Ze vinden wat uit hoor tegenwoordig!
Maar er zat één element in de preek die ik bijna zondag aan zondag te horen krijg en die mij een beetje tegen begint te staan. Voorbeeldje van zondag: Je huis staat in de fik en je vlucht er uit met spoed, maar er zijn nog andere mensen die nog liggen te slapen. Je schoonmoeder, je zus enfin allemaal “gezellige” mensen die je gaarne gered zou zien.


Dus je schiet onmiddellijk dat in de brand staande huis weer in om hen te verwittigen dat ze, als ze blijven liggen, om zullen komen. Dat wordt dan gekoppeld aan ons gered zijn en de mensen die nog niet gered zijn. Wij zijn der brand ontkomen, doch de anderen moeten ook horen van de redding (de Here Jezus).
Tot hier aan toe zeg ik volkomen: ja. Waar het pijnlijk begint te wringen is dat ik nooit eens hoor dat de massa niet WIL komen. Ze liggen er best in dat brandende huis en ik kan sjorren tot ik een ons weeg en het vuur reeds aan mijn geitenwollen sokken vreet, ze willen de Here Jezus niet.
Hoe komt het toch, dat ik zo vaak de stomme indruk heb dat menig voorganger of spreker, zo weinig ervaring heeft met evangelisatie onder de (nog) ongelovigen? Dan zou men toch wel geweten hebben dat de massa de Here Jezus die ons zo lief is, met voeten wenst te treden.
Soms vraag ik mij hardop af of het niet een beetje verlammend werkt dat de gelovigen steeds maar een vorm van schuld krijgen aangepraat omdat anderen nog in dat brandende huis liggen en niet mee willen. Ik zeg: doe je ding, vertel mensen over het Lam Gods, maar verwacht niet dat ze opspringen en direct meegaan want dat is helaas een fabel die enkel goed tot haar recht komt op de preekstoel…..

zaterdag 24 september 2016

Zondagmorgen gedachtenHeb ik zin of geen zin? Is er een goede preek of val ik weer eens halverwege in slaap? Gaan we één keer of twee keer? Wat trek ik aan? Of
zullen we maar eens in bed blijven? Och nee, dan voelt een zondag zo leeg. Ja maar velen gaan helemaal niet meer dus kunnen wij toch ook best een keer blijven liggen? Ik kan best even zonder de kerk. Of de kerk zonder mij kan vraag je? Misschien niet, misschien wel. Maar het is zo hetzelfde elke week. En het duurt zo lang. En die mensen naast me stinken uit hun mond als ze zingen. En sommige ruiken muf en kunnen niet stilzitten. Hebben nylon kleding aan waarmee ze de hele dienst door zitten ritselen.
Of pakken de hele dienst door zuurtjes uit ritselende windsels waar Lazarus jaloers op zou worden. En dat bidden duurt zo lang. Dan herhaalt menig predikant zijn preek nog eens. En dan dat slappe handje na van de preekstoel te zijn gekomen van een ouderling. Alsof alles wat zo'n man heeft staan verkondigen een soort keurmerk krijgt als een goede rookworst van Zwan. Het woord vanmorgen was extra vet.  Pffff. Allemaal waar misschien, maar toch kan ik niet zonder de kerk. Want de kerk, dat zijn de mensen. En ik hou van mensen. Niet van allemaal. Goed ik doe mijn best. Er is er EEN die wel van iedereen houdt. Je kent Zijn naam wel....

vrijdag 23 september 2016

Gratis Abonnement op de Week van het Reformatorisch dagblad

Gratis Abonnement RD
Je ontvangt in de brievenbus dus een
schrijven van het Reformatorisch dagblad dat men bevestigt dat je proefabonnement morgen van start gaat. Wij hebben ons nergens voor opgegeven dus je maakt kosten door te gaan bellen met het RD die je doodleuk vertelt dat een ander jou heeft opgegeven voor dit abonnement.
Hier word ik dus echt boos om. Nee, men kon niet vertellen wie dit heeft gedaan. Nou, dat is dan weer lekker.
Zo word je geschoren en financieel geknipt voor je het weet. Waarom doen mensen dat? Het zal wel goedbedoeld zijn allemaal maar het is een heel stomme zet om anderen zomaar op te geven voor iets waar mensen niet om vragen.
Dus het pis is hier goed lauw. De boel afgezegd en nou maar hopen dat er niet nog meer "goedbedoelende oelenwappers" zijn die zonder enige vorm van overleg anderen opgeven. Doe dat ff niet wil je.'Als je zo nodig iets wil doen voor mensen in je omgeving: vraag ze dan eens op de koffie i.p.v ze een christelijke krant in de maag te splitsen.

dinsdag 20 september 2016

Gered door genade

Een van de meest wonderlijke voorschriften is in mijn beleven hoe te handelen bij een melaatse die genezen werd. Leviticus 13.
We lezen in dit gedeelte een wonderlijke verwijzing naar Hem die van alle geestelijk melaatsheid geneest. Belangrijk is dat de melaatse tot een belijdenis moet komen om te worden genezen. Met een doek zijn lippen bedekken en niets zeggen enkel die belijdenis:"Onrein".
De Priester zal hem, als hij belijdt dat zijn hele wezen onder de onreinheid zit, g...
enezen. De priester zal hem REIN verklaren, staat er. Als de melaatse zou zeggen:"Ach Heer, wat maakt u toch een hoop drukte om dat kleine vlekje," komt er niets. Enkel op grond van de belijdenis:"ik ben geheel onrein."
Dat is moeilijk voor ons mensen te roepen, vind je niet!
Heb jij het al ontdekt? Dat wij slechts zondaars zijn, behouden door genade.....

zaterdag 17 september 2016

Het geheim van de Barmhartige Samaritaan


We lezen over een man die afdaalt. Afdalen is in de Bijbel immer een teken van afdwalen. De berg op gaan duidt op het naderen tot God. Goed,
deze man daalde af en dwaalde af en wie komt hij daar tegen? De rover bij uitstek (de vijand van God) die hem berooft, naakt en verwond achterlaat. Komt ons wel bekend voor denk ik want de duivel rooft, ontdoet u van uw waardigheid en verwondt nog altijd.
Dan komt er een Joodse priester langs (bee
ld van de wet) en wil de man niet helpen, kan de man ook niet helpen. De wet is niet instaat u werkelijk nader tot redding te brengen.
Dan de tempeldienaar (het beeld van de religie). Ook religie kan niets voor u doen als u gewond en geslagen bent. Ook hij loopt langs zonder iets te (kunnen) doen.
Uiteindelijk komt daar de onwaardige (een Samaritaan werd door de Joden als minderwaardig gezien), langs.
Hij is de verworpene, de mens die door de Joden als minderwaardig werd bezien. De Zoon komt van Zijn rijdier en giet olie (beeld van de Geest Gods) en wijn (beeld van Zijn overwinning) op onze wonden en brengt ons in de herberg waar Hij nadrukkelijk betaalt. De herberg is een beeld van de gemeenschap, de gemeente zo u wilt.
Uiteraard blijft de uitleg die wij elk jaar wel een of meer keren horen volkomen waar, maar onder de oppervlakte ligt een diepere laag. Ben jij al op het rijdier van God gelegd? Heb je al begrepen dat niets je redden kan, geen religie, geen angstvallig volgen van wetjes. Enkel de verworpene op het lastdier betaalde voor jou en mij en bracht ons terug in de gemeenschap…..

Roken voor de kerk

De consistorie is in mijn beleven een katholieke
naam voor de ruimte waarin vergaderingen plaatsvinden. De paus met de kardinalen worden er bijeengeroepen om belangwekkende zaken te bespreken.
Veel namen zijn na de reformatie gewoon overgenomen. Derhalve kunnen wij in veel erediensten de ouderlingen en de voorganger, uit deze ruimte zien komen en vooraan plaatsnemen. Soms zitten ze er volgens mij als haringen in de bekende ton, want twintig ouderlingen is geen uitzondering.
Vroeger stond zo'n consistorie blauw van de rook, want toen was roken nog gezond. Er was zelfs de mogelijkheid om te roken voor de kerk. En dan bedoel ik niet dat je dan "voor" de kerk stond te roken, doch dat er sigaren via de kerk konden worden afgenomen waarbij de kerk een deel kreeg uit deze transactie. Daar behoef je nu niet meer mee aan te komen.

zondag 11 september 2016

Blessen


Een vriend belde mij op met de vraag of ik meeging een avondje blessen? Meende dat ik hem verkeerd verstond en vroeg niet verder en riep: ”welja ik ga mee.”
Het bleek een inschattingsfout mijnerzijds want wij gingen een zaaltje binnen dat verlicht werd middels Tl verlichting en namen plaats op een van de ongemakkelijke plastiek stoeltjes. Het bleek een avond waarbij de werkingen van Gods Geest centraal stond en ik huiverde vreemd genoeg.

Waarom werd al spoedig duidelijk want her en der vielen mensen op de grond en keek ik tegen ondergoed aan onder omhoog gestroopte rokken die vanwege de val nogal wat openbaarde wat een gemiddelde man in staat van vleselijke opwinding brengt, doch daar was ik persoonlijk niet voor gekomen. Even later begonnen er mensen op de hurken als kikkers rond te hupsen en even bekroop mij het idee om er bij een op de rug te klimmen en wat mee te hoppen, doch zag ervan af en ging weg.
Wat mij tegenstaat in deze is dat de massa steeds minder Bijbelse kennis heeft en puur vanuit het gevoel een dergelijke avond ervaren wil, zonder lastig toetswerk.
Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis, zegt de Bijbel. En hoe waar is dit! Wij moeten ook niet verder gaan dan wat geschreven is. Ook weer een stukje uit de Bijbel. Gebeuren er dingen die je niet in de Bijbel terug kunt vinden, dan is voorzichtigheid geboden. Net toen ik de deur uit wandelde begon de voorganger met zijn handen over de mensenmassa te wapperen en lagen er honderd of meer op de grond.
Wie zegt te staan, zie toe dat hij niet valle…..

Vlieg er eens uit

Een leuk hoekje omhoog naar het orgel.

Een oude dame struikelde over een opstapje en vond bijna hals over kop haar weg weer naar beneden door over de balustrade te duiken,  onder het orgelspel: "daar ruist langs de wolken"
Zo vormt een kerk wel een echte snelle "opstap" naar het hiernamaals en werpt ander licht op de Bijbelse woorden: ouderen zullen opstijgen als op arendsvleugelen. Opstijgen ja. Niet neerdalen....

zaterdag 10 september 2016

Hervormde kerk Groot Ammers

Vandaag monumentendag dus een mooie gelegenheid om de kerk van Groot Ammers eens in Hdr op de foto te zetten met de 8mm fisheye-lens

vrijdag 9 september 2016

Manna voor elke dag op Facebook

Een besloten groep die dingen deelt over
hun eigen geestelijk leven. Gedichten, gedachten, studies, gevoelend, ervaringen en alles wat men kwijt wil rondom de kerk en het christen zijn. Elke dag nieuwe gedachten, stukjes etc. Voel je vrij lid te worden en mee te denken en te doen....
https://www.facebook.com/groups/1165013223560460/

maandag 5 september 2016

Het geheim van de melaatsheid (deel 1)


Een van de mooiste geheimenissen (typebeelden) vind ik zelf levitucus 13 (het verhaal over de melaatsheid).
Melaatsheid is een ziekte die het beeld is van zonde. Precies wat melaatsheid doet met het vlees (uiterlijke mens) zo doet de zonde met de ziel (innerlijke mens).
Het verwoest en breekt af. En wat zijn er veel mensen om ons heen die een verwoeste ziel hebben, aangetast door de zonde.

...
Een van de dingen die een melaatse moest doen was zijn huis en gezin verlaten en buiten de legerplaats gaan wonen. Hij of zij mocht niet langer onder het volk of zijn gezin wonen.
Zo zien we ook dat door de zonde (overspel, ruzie, leugen, jaloezie etc) mensen (en God) uit elkaar gedreven worden en dat de zonde menselijke relaties kapotmaakt en verwoest.

Het eerste wat een melaatse moest doen was zijn kleren scheuren (beeld van rouw) en zijn haar los laten hangen (ook beeld van rouw)
Het tweede was dat hij iets moest belijden namelijk hij moest roepen :”Onrein”.
Dan zien we dat hij een doek voor zijn mond moest dragen.
Al deze zaken hadden mede te maken met de reiniging van de melaatse. Hoe dat precies ging en welke verborgen schatten er ten lering in dit gedeelte verder zitten, horen wij morgen.

Cees Schrage de Orcatemmer

Lang gelden dat ik Cees heb gesproken het zal ruim 30 jaar geleden zijn. Zijn getuigenis is nog altijd krachtig en recht uit het hart. Een Orcatemmer die met veel humor een onvergetelijk getuigenis neerzet. Misschien iets om eens op een verloren uurtje naar te luisteren. Vol woorden met een dubbele bodem die dieper gaan dan de oppervlak en je zal inspireren om te getuigen. Beter heb ik het nooit horen zeggen dan door deze Dierentemmer. Veel luisterplezier en inspiratie toegewenst.....