Dopen


Over de doop zijn al heel wat boeken vol geschreven. Voor en tegenstanders van volwassen of kinderdoop kunnen het niet zo gemakkelijk eens worden. Maar misschien kan een frisse open kijk op de doop ons toch weer eens een ander zicht geven op het wonder van de doop.
Ten eerste wil ik noemen wat de doop volgens mij niet is:
De doop is niet in de plaats gekomen van de besnijdenis. De ware besnijdenis is die van het hart zegt de bijbel duidelijk in Rom 2:29 Onnodig te zeggen dat dit dus je bekering is en niets anders!

Wat is de doop dan wel? Laten we beginnen met dat wonderlijke verhaal van het volk Israel dat na een leven van onderdrukking in Egypte nu voor de schelfzee staat waarvan de Hebreeën schrijver ons leert dat de doortocht door deze zee hun doop is.
Geen wonder ook als we beseffen dat de Farao een schaduwbeeld is van de Satan die het volk onder de duim hielt en hen in slavernij had gebracht. Precies gelijk al de mensen die geboren worden op de wereld onder het regiem van de vader der leugen de satan staan. Ook u, jij en ik hebben onder zijn bewind geleefd en waren slaven van de zonde.
Precies zoals Israel schuilde onder het bloed van het geslachte Paaslam (zie exodus 12) zo zijn wij kinderen Gods bij onze bekering komen schuilen onder het bloed van het Lam Gods.

Er daar staat Israel aan de oever van de schelfzee. Deze naam betekent eigelijk “rietzee” en dankt zijn naam aan de grote hoeveelheden wuivend riet langs de oevers. We zien in dit riet ook een prachtig beeld met onze oude natuur (mens) die met alle winden meeboog. Maar gelukkig kwam Jezus (de Rots) die het (zoals de bijbel leert) gekneusde riet niet brak.

Zo hebben wij ook gestaan vlak na onze bekering voor de doop terwijl we in de verte nog de stofwolk kunnen zien van de satan die nog steeds invloed denkt te kunnen hebben in ons leven en ons achterna jaagt om ons wederom tot slaven te maken (gelijk ook de Farao met Israel van plan was)

De satan weet een ding: als we door de doop heengaan is hij ons kwijt.
Farao wist een ding: als Israel door de schelfzee gaat was hij ze kwijt.

Het verbaast me niets dat veel kinderen Gods het extra moeilijk krijgen als ze zich als volwassenen willen laten dopen. De vijand wil dit niet en jaagt ze angst aan. De duivel wil niet dat u met Christus ondergaat in de dood en opstaat in nieuwheid des levens (beeld van de doop). Dat u een persoonlijke keuze maakt om bij Hem te horen die stierf voor onze zonden. (kies dan heden wie gij dient)

Door een wonder, ontstond er toen de zee met het hout werd gelagen een weg waar eigelijk geen weg was. Zo is het ook met de doop. Er was geen weg ter ontkoming aan de duivel en de slavernij en de dood stond al op ons te wachten met uitspreidde armen. Maar waar eerst geen weg was heeft Jezus gezegd: “ik ben de weg”.  Hij maakte zichzelf tot de weg ter ontkoming aan de vijand door te sterven aan dat kruis. Dat was wat Hij daar deed. Daarom hing Hij daar. Die nieuwe weg kunnen we enkel beërven door een persoonlijke keuze. Geheel anders dan vroeger bij het volk Israel wordt een mens niet meer ingelijfd bij God door een bepaalde geslachtslijn of menselijke geboorte. Een mens wordt enkel een kind van God door de Here Jezus aan te nemen in de wedergeboorte.

Ik wil u, jou uitdagen om die oversteek te maken. Veel christenen tobben met geestelijke zwakte en ervaren grote invloed van de satan in hun leven. Ze durven niet te getuigen, zijn niet in staat hun gaven te ontdekken en hun plaats in te nemen in het leger van God. De oorzaak kan gevonden worden in het gegeven dat ze nimmer de oversteek (volwassendoop) hebben gemaakt. Een doop waarin men doortrekt en de vijand het nakijken geeft. Onderweg naar het beloofde land is er nog wel strijd, maar je mag weten dat de strijd des Heren is en een gewonnen strijd. De Here God houdt er kinderen op na, geen kleinkinderen. Men mag een persoonlijke keuze maken om het Lam Gods te volgen, is dat niet geweldig!. Ook in de doop waarvan Hij zelf sprak: aldus betaamt het een ieder gerechtigheid te vervullen (in gewoon Nederlands: dit is de wijze waarop men gerechtigheid vervult (deze wijze van doop). Pas dan ben je klaar om de strijd aan te gaan.
Kom sta op en laat u dopen.

Als laatste wil ik een ogenblik stilstaan bij ons grote voorbeeld: de Meester zelf.
Ook Hij die onze grote Voorganger is liet Zich als voorbeeld ter navolging dopen alvorens de strijd met de Satan aan te gaan in de woestijn van het leven. Kijk eens hoe Zijn doop gebeurde en op welk tijdstip Hij dit liet doen ons ten voorbeeld! Hoe denken wij als we geen ernst maken ooit te kunnen overwinnen zonder onder te gaan in de doop en met Hem te versmelten in Zijn sterven maar bovenal in Zijn opstanding? Geen besprettering, keus door ouders of anderen, geen enkel andere zaak dan een persoonlijk geloof in Hem die ons voorging in alle dingen.

Als afsluiting denk ik aan de kamerling uit het land der Moren. Filippus woorden tegen hem gesproken bevatten een grote waarheid als hij sprak:"Tenzij gij wederom geboren bent is het geoorloofd om te dopen."
Wat de vraag doet opkomen die luidt: kan een baby wederom geboren zijn."
Vanwaar komt eigenlijk de gedachte om een zuigeling te bespetteren? Ze komt uit de donkere middeleeuwen toen het katholieke geloof hoogtij vierde. Deze gedachte is in de reformatie helaas meegenomen en wordt nog altijd toegepast hoewel zijn verre van bijbels is.

Worstel jij nog altijd met de farao (de duivel) denk er dan eens over hem achter te laten in het land der slavernij in de volwassen gelovigen doop. Er zal een wereld voor je opengaan!

4 opmerkingen:

 1. Peter, wat moet ik hier over zeggen. Ik ben als kind gedoopt was er tot op heden van overtuigd dat dit genoeg was. Juist deze week kwam ik op een site terecht die de volwassen doop als de enig goede bestempeld. Nogmaals, ik zit in een twijfel fase. Toch denk ik niet dat mijn kinderdoop waardeloos is. Met die enkele spettertjes is toch het ' in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest ' uitgesproken. Ik heb me altijd een kind van Christus kunnen voelen. Die doop heb ik bevestigd met mijn geloofsbelijdenis. Ik kan je verzekeren dat ik zeker niet over één nacht ijs ben gegaan. Het heeft me tot tranen toe geroerd en beroerd, en dat werd ik er ook van, eer ik de stap heb genomen. Ik heb het ‘droge’ pad betreden, en ben niet ondergedompeld. Toch staat mijn ja-woord nog steeds in mijn geheugen gegrift. Let wel, dit is geen aanval, maar een betoog over mijn ervaringen. En gek, ik geef mezelf zodoende antwoord op de vraag die mij toch wel bezig hield. Ik kan me wel voorstellen dat wanneer je als volwassene tot geloof komt, de doop een zeer ingrijpende en reinigende werking heeft in je leven. Echter als ‘kind’ gedoopte ben ik door mijn 'volwassen' ja-woord en geloof al een schaap onder de genade van de Heer. Welk ander teken kan mij tot een hoger level brengen dan die genade.

  Grts Irene. Ook bekend als de tijdelijk rustende lappjeskat

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoi Irene

  Ik ken christenen die als kind gedoopt zijn zonder onder te gaan en een persoonlijke keus, die nog altijd christen zijn. Ik ken ze ook die de gelovigendoop hebben gehad en niets meer met het geloof doen.

  De bijbelse doop is niettemin de gelovigen doop door onderdompeling, ik kan nergens in de bijbel de door de kerk bedacht zijnde constructie ontdekken dat je datgene wat je ouders deden toen ze je hoofdje nat lieten dopen door de dominee later in een belijdenis op je genomen werd.

  Vindt iemand dat hij/zij in de kinderdoop recht doet aan de bijbelse doop, dan mag men er vrede mee hebben, dacht ik. Is er veel aanvechting in deze, dan loont het wellicht de moeite er eens wat meer naar te kijken. Zoals de bijbel zegt: een ieder zijt naar zijn eigen mening overtuigd, ook in deze kwestie....

  Maar ruil gerust mijn mening in voor een betere...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoi Peter,

  De weg gevonden naar je blog! Ben het met je eens,en toch laat ik ons kindje dopen. Omdat opdragen eenvoudig weg niet mogelijk is in de PKN.Heb er veel weerstand in ondervonden!! Maar vindt het prachtig een zegen van onze God te vragen over het prille leventje. Wat mij tegen de borst stuit is dat je in een soort "keurslijf"geperst wordt. Je bent al gedoopt dus overdopen is not done. Als mijn meissie later richting Evangelisch kiest en wil laten overdopen...... Prima!!!! Volwassendoop.....is zeker Bijbels(er) Nieuwe Testament.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mooi symbool om als ouder(s) je kindje voor te stellen aan de Heer. Zeer zeker doen. Ik zie het als opdragen aan de Here God en dat lijkt mij een goede zaak. Daarnaast mag het kind later zelf beslissen of het bij Hem wil horen als het daarvoor op een leeftijd is gekomen om een eigen keus te maken of het op de Weg wil blijven die ouders gehoopt hadden. De volwassendoop zie ik derhalve niet als overdopen want in de besprenkeling van een zuigeling zijn drie dingen niet bijbels genoeg om het doop te noemen. Het tijdstip waarop, de manier waarop en niet op grond van een eigen keus, maar op grond van de hoop der ouder. Daarom zie ik in de kinderbesprenkeling een opdragen en meer niet...

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.