zaterdag 24 september 2016

Zondagmorgen gedachtenHeb ik zin of geen zin? Is er een goede preek of val ik weer eens halverwege in slaap? Gaan we één keer of twee keer? Wat trek ik aan? Of
zullen we maar eens in bed blijven? Och nee, dan voelt een zondag zo leeg. Ja maar velen gaan helemaal niet meer dus kunnen wij toch ook best een keer blijven liggen? Ik kan best even zonder de kerk. Of de kerk zonder mij kan vraag je? Misschien niet, misschien wel. Maar het is zo hetzelfde elke week. En het duurt zo lang. En die mensen naast me stinken uit hun mond als ze zingen. En sommige ruiken muf en kunnen niet stilzitten. Hebben nylon kleding aan waarmee ze de hele dienst door zitten ritselen.
Of pakken de hele dienst door zuurtjes uit ritselende windsels waar Lazarus jaloers op zou worden. En dat bidden duurt zo lang. Dan herhaalt menig predikant zijn preek nog eens. En dan dat slappe handje na van de preekstoel te zijn gekomen van een ouderling. Alsof alles wat zo'n man heeft staan verkondigen een soort keurmerk krijgt als een goede rookworst van Zwan. Het woord vanmorgen was extra vet.  Pffff. Allemaal waar misschien, maar toch kan ik niet zonder de kerk. Want de kerk, dat zijn de mensen. En ik hou van mensen. Niet van allemaal. Goed ik doe mijn best. Er is er EEN die wel van iedereen houdt. Je kent Zijn naam wel....

vrijdag 23 september 2016

Gratis Abonnement op de Week van het Reformatorisch dagblad

Gratis Abonnement RD
Je ontvangt in de brievenbus dus een
schrijven van het Reformatorisch dagblad dat men bevestigt dat je proefabonnement morgen van start gaat. Wij hebben ons nergens voor opgegeven dus je maakt kosten door te gaan bellen met het RD die je doodleuk vertelt dat een ander jou heeft opgegeven voor dit abonnement.
Hier word ik dus echt boos om. Nee, men kon niet vertellen wie dit heeft gedaan. Nou, dat is dan weer lekker.
Zo word je geschoren en financieel geknipt voor je het weet. Waarom doen mensen dat? Het zal wel goedbedoeld zijn allemaal maar het is een heel stomme zet om anderen zomaar op te geven voor iets waar mensen niet om vragen.
Dus het pis is hier goed lauw. De boel afgezegd en nou maar hopen dat er niet nog meer "goedbedoelende oelenwappers" zijn die zonder enige vorm van overleg anderen opgeven. Doe dat ff niet wil je.'Als je zo nodig iets wil doen voor mensen in je omgeving: vraag ze dan eens op de koffie i.p.v ze een christelijke krant in de maag te splitsen.

dinsdag 20 september 2016

Gered door genade

Een van de meest wonderlijke voorschriften is in mijn beleven hoe te handelen bij een melaatse die genezen werd. Leviticus 13.
We lezen in dit gedeelte een wonderlijke verwijzing naar Hem die van alle geestelijk melaatsheid geneest. Belangrijk is dat de melaatse tot een belijdenis moet komen om te worden genezen. Met een doek zijn lippen bedekken en niets zeggen enkel die belijdenis:"Onrein".
De Priester zal hem, als hij belijdt dat zijn hele wezen onder de onreinheid zit, g...
enezen. De priester zal hem REIN verklaren, staat er. Als de melaatse zou zeggen:"Ach Heer, wat maakt u toch een hoop drukte om dat kleine vlekje," komt er niets. Enkel op grond van de belijdenis:"ik ben geheel onrein."
Dat is moeilijk voor ons mensen te roepen, vind je niet!
Heb jij het al ontdekt? Dat wij slechts zondaars zijn, behouden door genade.....

zaterdag 17 september 2016

Het geheim van de Barmhartige Samaritaan


We lezen over een man die afdaalt. Afdalen is in de Bijbel immer een teken van afdwalen. De berg op gaan duidt op het naderen tot God. Goed,
deze man daalde af en dwaalde af en wie komt hij daar tegen? De rover bij uitstek (de vijand van God) die hem berooft, naakt en verwond achterlaat. Komt ons wel bekend voor denk ik want de duivel rooft, ontdoet u van uw waardigheid en verwondt nog altijd.
Dan komt er een Joodse priester langs (bee
ld van de wet) en wil de man niet helpen, kan de man ook niet helpen. De wet is niet instaat u werkelijk nader tot redding te brengen.
Dan de tempeldienaar (het beeld van de religie). Ook religie kan niets voor u doen als u gewond en geslagen bent. Ook hij loopt langs zonder iets te (kunnen) doen.
Uiteindelijk komt daar de onwaardige (een Samaritaan werd door de Joden als minderwaardig gezien), langs.
Hij is de verworpene, de mens die door de Joden als minderwaardig werd bezien. De Zoon komt van Zijn rijdier en giet olie (beeld van de Geest Gods) en wijn (beeld van Zijn overwinning) op onze wonden en brengt ons in de herberg waar Hij nadrukkelijk betaalt. De herberg is een beeld van de gemeenschap, de gemeente zo u wilt.
Uiteraard blijft de uitleg die wij elk jaar wel een of meer keren horen volkomen waar, maar onder de oppervlakte ligt een diepere laag. Ben jij al op het rijdier van God gelegd? Heb je al begrepen dat niets je redden kan, geen religie, geen angstvallig volgen van wetjes. Enkel de verworpene op het lastdier betaalde voor jou en mij en bracht ons terug in de gemeenschap…..

Roken voor de kerk

De consistorie is in mijn beleven een katholieke
naam voor de ruimte waarin vergaderingen plaatsvinden. De paus met de kardinalen worden er bijeengeroepen om belangwekkende zaken te bespreken.
Veel namen zijn na de reformatie gewoon overgenomen. Derhalve kunnen wij in veel erediensten de ouderlingen en de voorganger, uit deze ruimte zien komen en vooraan plaatsnemen. Soms zitten ze er volgens mij als haringen in de bekende ton, want twintig ouderlingen is geen uitzondering.
Vroeger stond zo'n consistorie blauw van de rook, want toen was roken nog gezond. Er was zelfs de mogelijkheid om te roken voor de kerk. En dan bedoel ik niet dat je dan "voor" de kerk stond te roken, doch dat er sigaren via de kerk konden worden afgenomen waarbij de kerk een deel kreeg uit deze transactie. Daar behoef je nu niet meer mee aan te komen.

zondag 11 september 2016

Blessen


Een vriend belde mij op met de vraag of ik meeging een avondje blessen? Meende dat ik hem verkeerd verstond en vroeg niet verder en riep: ”welja ik ga mee.”
Het bleek een inschattingsfout mijnerzijds want wij gingen een zaaltje binnen dat verlicht werd middels Tl verlichting en namen plaats op een van de ongemakkelijke plastiek stoeltjes. Het bleek een avond waarbij de werkingen van Gods Geest centraal stond en ik huiverde vreemd genoeg.

Waarom werd al spoedig duidelijk want her en der vielen mensen op de grond en keek ik tegen ondergoed aan onder omhoog gestroopte rokken die vanwege de val nogal wat openbaarde wat een gemiddelde man in staat van vleselijke opwinding brengt, doch daar was ik persoonlijk niet voor gekomen. Even later begonnen er mensen op de hurken als kikkers rond te hupsen en even bekroop mij het idee om er bij een op de rug te klimmen en wat mee te hoppen, doch zag ervan af en ging weg.
Wat mij tegenstaat in deze is dat de massa steeds minder Bijbelse kennis heeft en puur vanuit het gevoel een dergelijke avond ervaren wil, zonder lastig toetswerk.
Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis, zegt de Bijbel. En hoe waar is dit! Wij moeten ook niet verder gaan dan wat geschreven is. Ook weer een stukje uit de Bijbel. Gebeuren er dingen die je niet in de Bijbel terug kunt vinden, dan is voorzichtigheid geboden. Net toen ik de deur uit wandelde begon de voorganger met zijn handen over de mensenmassa te wapperen en lagen er honderd of meer op de grond.
Wie zegt te staan, zie toe dat hij niet valle…..

Vlieg er eens uit

Een leuk hoekje omhoog naar het orgel.

Een oude dame struikelde over een opstapje en vond bijna hals over kop haar weg weer naar beneden door over de balustrade te duiken,  onder het orgelspel: "daar ruist langs de wolken"
Zo vormt een kerk wel een echte snelle "opstap" naar het hiernamaals en werpt ander licht op de Bijbelse woorden: ouderen zullen opstijgen als op arendsvleugelen. Opstijgen ja. Niet neerdalen....

zaterdag 10 september 2016

Hervormde kerk Groot Ammers

Vandaag monumentendag dus een mooie gelegenheid om de kerk van Groot Ammers eens in Hdr op de foto te zetten met de 8mm fisheye-lens

vrijdag 9 september 2016

Manna voor elke dag op Facebook

Een besloten groep die dingen deelt over
hun eigen geestelijk leven. Gedichten, gedachten, studies, gevoelend, ervaringen en alles wat men kwijt wil rondom de kerk en het christen zijn. Elke dag nieuwe gedachten, stukjes etc. Voel je vrij lid te worden en mee te denken en te doen....
https://www.facebook.com/groups/1165013223560460/

maandag 5 september 2016

Het geheim van de melaatsheid (deel 1)


Een van de mooiste geheimenissen (typebeelden) vind ik zelf levitucus 13 (het verhaal over de melaatsheid).
Melaatsheid is een ziekte die het beeld is van zonde. Precies wat melaatsheid doet met het vlees (uiterlijke mens) zo doet de zonde met de ziel (innerlijke mens).
Het verwoest en breekt af. En wat zijn er veel mensen om ons heen die een verwoeste ziel hebben, aangetast door de zonde.

...
Een van de dingen die een melaatse moest doen was zijn huis en gezin verlaten en buiten de legerplaats gaan wonen. Hij of zij mocht niet langer onder het volk of zijn gezin wonen.
Zo zien we ook dat door de zonde (overspel, ruzie, leugen, jaloezie etc) mensen (en God) uit elkaar gedreven worden en dat de zonde menselijke relaties kapotmaakt en verwoest.

Het eerste wat een melaatse moest doen was zijn kleren scheuren (beeld van rouw) en zijn haar los laten hangen (ook beeld van rouw)
Het tweede was dat hij iets moest belijden namelijk hij moest roepen :”Onrein”.
Dan zien we dat hij een doek voor zijn mond moest dragen.
Al deze zaken hadden mede te maken met de reiniging van de melaatse. Hoe dat precies ging en welke verborgen schatten er ten lering in dit gedeelte verder zitten, horen wij morgen.