zaterdag 21 oktober 2017

Bewust kinderloos


Bestaat dat? Ja, het bestaat. Om gezondheidsredenen nooit je uitstrekken
naar kinderen, is een lastige keus maar omdat de artsen zich al hoogst verbaasden dat ik middelbaar van leeftijd kon worden, besloten om er nooit aan te beginnen.
Nu weet u ook waarom ik liever geen doopfeest in de kerken bezoek omdat er altijd gebeden wordt voor die zielige arme, verdrietige echtparen die geen kinderen kregen. En ik ben niet zielig, verdrietig of arm, ziet u. Ik ben volledig mens, ook zonder kinderen.
Dat dit ooit eens door mag dringen binnen gemeenten want men bedoelt het goed, doch het wekt slechts gevoelens op die zo zelden troosten.
Kunnen we afspreken de komende eeuwen eens te bidden voor al die mensen die hun nageslacht verkloten?
Amen!

donderdag 19 oktober 2017

Media-geil


Het valt me met de dag meer op dat de media, kranten, journaal,
informatie via www, eigenlijk al jaren geen nieuws meer brengen zonder te kunnen schofferen, choqueren of angst aan te jagen. Moord, doodslag, oorlog, geweld, vandalisme, vreselijke ongelukken, allemaal hot in het nieuws.

De mens verwordt steeds meer een soort spons die negatief bericht op negatief bericht in zich opzuigt. Geen wonder dat er zoveel verwarde en ontspoorde mensen ontstaan. Goed voorbeeld doet immers goed volgen doch het tegenovergestelde is ook waar. Mensen worden op slechte ideeën gebracht.

Wat ik zo vreselijk ontzetten en onwijs mis is: waar zijn de lieve berichtjes gebleven? Een keer geen moord of doorslag, doch een vrouw die bevalt van een vierling. Of een leuk diertje in de dierentuin dat gezond ter wereld is gekomen, dat de zwaluw trek weer is begonnen. Dat de boeren nu eindelijk eens een voordeeltje hebben of een of ander kind dat net leert lopen, een zwaan die twaalf jongen heeft gekregen. Dat zijn de berichtjes waar je op je nuchtere maag vallend, blij van wordt.

Maar nee. Daar hoor je weinig over. Meisjes die vermoord worden hoor je ook weinig meer over als het (schaam, schaam, schaam) “nieuwtje” er af is. Wat ik wil horen is: hoe gaat het nu met de ouders? Met haar vriendinnen? Hoe gaat het met die schoft die haar om het leven meende te moeten brengen? Maar nee. Het “nieuwe” is er af en dus zwijgt de media tot er weer iets gebeurt dat choqueren kan, dan duiken ze er bovenop.

De mens volpompend met ellende, pijn, moeite, verdriet, oorlog en ander gedoe, die u en mij op den duur negatief beïnvloeden. 

De Bijbel zegt: de mens zal in de laatste dagen liefdeloos zijn, vol spot, boosheid en liever zijn/haar eigen drift volgen. Men zal wel godsdienstig doen doch in de kern weinig meer willen weten van de Here.

We zitten er middenin.

Witte zwanen, zwarte zwanen!
Wie gaat er mee naar engelland varen?

Engelland is gesloten
De sleutel is gebroken
Is er dan geen timmerman (sommigen gebruiken hier: smid in het land)
Die de sleutel maken kan?
Laat doorgaan
Laat doorgaan
Wie achter is moet/mag voorgaan!


Witte zwanen, zwarte zwanen!
Het maakt niet uit wat de kleur van je huid is.
Wie gaat er mee naar engelland varen?
Naar de hemel, het land der engelen
Engelland is gesloten
De sleutel is gebroken
De hemel is door de zonde ontoegankelijk geworden.
Is er dan geen timmerman
Die de sleutel maken kan?
De timmerman is Jezus (zoon van timmerman Jozef)


Zo vaak gezongen als kind en nimmer begrepen dat dit niet over het land waar de Engelse mensen wonen gaat, doch over het land der engelen....

woensdag 18 oktober 2017

De oude slangWaarom hij er is, is ons een raadsel, maar neem aan van
mij dat hij er wel degelijk is. Waarom hij in zonde viel, is ook een voor het mensdom niet te verklaren geheim, nog minder waarom hij op aarde geworpen werd. 

Ruimte zat in het universum, me dunkt. Doch het zal zijn doel hebben. Wat weten wij toch eigenlijk weinig van hoe de zaken op de achtergrond nu toch liggen. De Bijbel spreekt tot ons in flarden en is een weinig helder over hoe of wat. 

Geloof heeft deze (noem het) vaagheid blijkbaar van node om tot geloof te verworden. Als alles immers volkomen verklaarbaar is, is geloof meer tot wetenschap verworden. Zonder hem zaten we nu nog in het paradijs, zoveel lijkt zeker. 

En toch is niets wat de Schepper doet een mislukking. Alles heeft zo moeten zijn. Begrijpen is mij te wonderbaar, ik kan er niet bij. Heb overigens nog nooit een mens ontmoet die er wel bij kon.
Ons "probleem" is op de keper beschouwd ook niet over zaken te tobben waar we toch niet bij kunnen. Ons "probleem" ligt meer op het vlak van zaken die wij heel goed verstaan. Deze bijvoorbeeld: U zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf.'
Dat is iets waar u en ik de handen al aan vol hebben.

Ananias en SafiraHeb het altijd een keihard verhaal gevonden
dat meer vragen oproept dan dat het licht werpt op de liefde van de Schepper. Bedoel dat het nogal oudtestamentisch overkomt, die situatie met een echtpaar dat een stuk land verkoopt en niet de hele opbrengt naar de discipelen brengt, doch wel de schijn wekt zulks te doen.

Oké fout, doch laten wij wel eerlijk zijn, u en ik maken veel ernstiger fouten in deze genadetijd. Oh u niet? Wel, dan kent u uzelf blijkbaar niet.  Moest er nu zo vreselijk hard gestraft worden door de God van liefde en vergeving? Ik snap het niet.

Nog vreemder wordt het dat ze direct Ananias begraven zonder de familie in te lichten en al helemaal zonder zijn vrouw Zafira te verwittigen. Wat zijn dit voor manieren? Dan, als ook Safira voor de discipelen staat en zegt dat het door haar man geschonken geld het hele bedrag is wat de grond opleverde, valt ook zij dood neer.


Sorry, ik vind het een tamelijk onredelijke gebeurtenis die twee mensen die de waarheid (deels) buiten spel houdt, buitensporig zwaar straft.

zondag 15 oktober 2017

Zondagzon

Gistermorgen was de Molenwaard gehuld in een dikke damp en toen brak de
zondagzon door. Altijd een wonder. Heerlijk deze dagen vol zon en warmte. Geniet er van want we hebben het zo nodig. 
De Prediker zegt: geniet de dagen van uw leven met de vrouw/man die gij liefhebt want dat komt u toe bij alles waarmede u zich aftobt in het bestaan.


Want er komen vast ook dagen waarvan gij zegt: daarin heb ik geen plezier. 

Dus geniet er van zolang het kan want de dag is het waard geplukt te worden en stop met tobben want u kunt geen cm aan uw levensdagen toevoegen door te tobben. Je zorgen maken is immers net zoiets als op een schommelstoel zitten. Je bent volop in beweging, doch komt nergens….

Licht en duisternisLicht kunnen wij meten, we spreken dan vaak in
lumen, lichtsterkte of het aantal watt. Duisternis is meen ik onmeetbaar, omdat duisternis ten diepste de afwezigheid van licht is. Derhalve zou je denken dat de duisternis dus het afwezig zijn van God de lichtbrenger is. Toch is dat niet geheel waar omdat ook koning David al aangaf dat hij nergens heen kon vlieden waar God hem niet pakken kon. De diepste zee, de verste landen, de diepste duisternis, overal kan Gods hand je vasthouden.

De Bijbel heeft het over diepe dalen vol duisternis waar de mens vaak doorheen moet. Waarom is ons een raadsel. Enkel wel dat Hij met ons is. Ook Hij hing ooit in diepe duisternis doch, alleen. Zelfs de Vader keerde Zich van Hem af terwijl Jezus huilde: ”God waarom laat U Mij alleen?”

Herkenbaar die roep? Zeg eens eerlijk? Ten dage dat lijden en duisternis uw leven raken kan het ook zomaar aan onze lippen ontvallen die kreet. God is niet de God die even orde op zaken zal stellen en het licht aan knippen in onze duisternissen van alle dag. Hij is er wel bij, maar vaak gevoelen wij dat niet. Dat zijn de zware dagen waarin wij pas achteraf beseffen: Hij was er toch, maar verborgen.

Waarom zo verborgen? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat er heel veel onzin verkocht wordt als het gaat om de aanwezigheid van God. Boeken als: good morning holy spirit, lijken heel geestelijk, doch ten diepste zijn het gedachten van mensen. Ze zetten u en mij op het verkeerde been en kunnen ons geloofsleven stuk maken als dingen niet gaan als het boek beschrijft.

God laat zich niet vangen in een dergelijk denken. God is de onverklaarbare die de enkeling genezing schenkt en aan de andere kant lijkt toe te kijken en mee te huilen als er miljoenen de gaskamers in gaan.

Begrijpen is ons te lastig, wij kunnen er niet bij. 

zaterdag 14 oktober 2017

De Bijbel

En denk er om dat je dagelijks in het woord van God leest.

Menigeen herkent de kreet wel. Het lezen van Gods woord is ten diepste
een bezigheid die pas de laatste eeuwen (lees eeuw) goed haalbaar is. Ruim 1700 jaar deden de christenen het zonder de Bijbel. Dat geloven bedoel ik. 

Goed, de pastoor, of de priester of een ander “spiritueel” begaafde kon lezen en had ook de mogelijkheid het boek der boeken te bestuderen, doch u denkt toch niet dat Jan met en zonder pet dit ook konden?

Welnee, die werkten zich in het zweet van hunner aanschijn te pletter, hadden geen geld om een Bijbel te kopen. 
En dan, de Bijbel was in het geheel niet te koop, ben je gek! Die mocht niet eens verkocht worden aan het gewone volk. 

En ook al konden ze er aan komen, wat ondenkbaar is, dan konden ze vaak niet eens lezen. Goed, de notabelen en de monniken etc. konden wel degelijk lezen en schrijven, doch het gewone volk leerde pas rond de zeventiende en achttiende eeuw lezen. 

Dat is dus 1800/1900 jaar geen kans om de Bijbel te lezen voor Jan met de pet en Janneke met de muts.

Goed, nu dat duidelijk is, moeten wij wel beseffen dat dagelijks in het woord van God te kunnen lezen een enorme zegen is en ik raad het iedereen van harte aan. Doch laten we het nu niet tot een nieuwe wet verklaren want dan zitten we op een fout spoor.

De herfst van het leven


Ouder worden is een zegen, oud zijn niet, zegt een spreekwoord.
Ik weet niet of het klopt. Ouder worden is ook maar al te vaak een stukje lijden. Mensen om je heen vallen weg, dierbare vrienden overlijden en weer sta je aan een open graf en gaan je gedachten ook als vanzelf naar het moment dat jijzelf aan de beurt bent.

En dan? Veilig in Jezus armen, wellicht. De rust, de eeuwige rust. Maar ik wil helemaal niet veilig in Jezus armen. Wat zou ik er moeten doen de hele dag? Ook de eeuwige rust lijkt me doodsaai. Zingen dan? Eeuwig voor de troon van de Schepper liederen opzenden tot Zijn eer? Sorry, ook al iets waarvan ik denk: ach nee.

Een kerkdienst dan die nooit meer ophoudt? Moet er ook niet aan denken. Het mooie van al die dingen is juist dat er een eind aan komt. Dat je dan weer iets anders kunt gaan doen. 

We moeten al die kreten over het hiernamaals ook als symbolisch zien. Niet dat God in de hemel met een enorme schoot zit en de Here Jezus met enorm lange armen waar al de gelovigen tot in eeuwigheid het hijgend hert in zingen, welnee.


De hemel en de nieuwe aarde zijn zo totaal anders, zo verschillende van wat men ons op de mouw wenst te spelden. Kijk maar eens naar de verschillen tussen een rups en een vlinder. Dan snap je me wel. Een ding is zeker: De hemel zal alles overtreffend zijn. Zelfs de zon is niet meer nodig want Hijzelf is dan ons licht. 
Kan jij het je voorstellen? Ik niet. Dat hoeft ook niet. Vertrouwen en geloven, daar komt het op aan. Niet dat wij het mentaal kunnen bevatten. Daar is ons schedeltje te klein voor..

De dwaasheid van het evangelieLogisch is het evangelie niet, laat dat duidelijk zijn. Het overstijgt ons
denkvermogen en is niet te bevatten. We kennen het verhaal allemaal wel over Adam en Eva en de slang, de zondeval en hoe de wereld met alle ellende is verworden door de ongehoorzaamheid van de mens aan de Schepper.
Wat je je logischerwijs enkel wel eens afvraagt is: waarom kan het in de hemel en op de nieuwe aarde wel goed gaan en moest de mens en de Mensenzoon zo lijden eerdat wij de heerlijkheid kunnen binnengaan?
Ik bedoel: Als het na ons overlijden en na Zijn overlijden en na Zijn opstanding plotseling wel kan (dat eeuwig leven, dat eeuwig zonder zonden, eeuwig zonder ziekte, eeuwig aan Zijn voeten spelen, waarom dan wel en nu niet? Waarom eerst die enorme omweg?
Want de Schepper wist allang dat de mens in zonde zou vallen.
Ik weet niet of u mij kunt/wilt volgen, maar daar stuiten wij op de beperktheid van ons kennen, weten en bovenal denkvermogen. Had God het niet gelijk zo kunnen regelen dat de mens niet in zonde zou vallen?
Waarom maakte Hij die satan eigenlijk als Hij wist wat dit voor gevolg zou hebben? En waarom liet Hij hem toe op de aarde?
Vragen, vragen, vragen.

En toch geloof ik Hem. Ik geloof dat wij enkel door die Ene behouden kunnen worden. Tot wie anders zouden wij immers moeten gaan dan tot Hem die het ook soms even niet wist en riep: ”Vader waarom?”