zondag 23 oktober 2016

Het leven is....

Het leven is vaak net een kleurplaat. Maar, je moet wel zelf de kleurpotloden meenemen....

zaterdag 22 oktober 2016

De tale Kanaäns


Denk nu niet meteen dat enkel de (noem het) zwaardere gemeenten zich bedienen van een woordgebruik dat derden buitensluit. In alle gemeenten komt het voor.
Overigens vind ik de noemer (zwaar) als het gaat om de maatstaf voor christelijkheid, een volslagen foute. De Here Jezus zegt zelf: Mijn last is licht en Mijn juk is zacht. Wat voor toegevoegde waarde menen wij dan te moeten vinden in de noemer “zwaar” behalve ongezonde trots en ijdelheid!
Als al gezegd kom...
t de taal van Kanaän, ook in de Evangelische, Pinkster en andere richtingen voor. Wij schuilen onder het bloed van Jezus, Heilige Geest raak mij nu aan of Uw naam is als balsem voor het hart, mogen in de oren van de gelovigen duidelijk zijn, voor de ongelovigen is het abracadabra.
Een klein weinig, is meer een kreet uit de Reformatorische hoek of wat te denken van de dubbele predestinatieleer. Prachtige kreten die de buitenstaander met de mond vol tanden laat staan want hij weet niet waar het over gaat. Het blijft niet bij woorden alleen. Wat te denken van de toga? Bijbels? Waar staat het dan dat een dominee een toga aan moet in de Bijbel?
Het klokkengelui, het orgelspel, de preekstoel allemaal zaken die de kerk zijn binnengeslopen en op zichzelf geen enkele spirituele waarde hebben. Het zijn dode materialen. Voor sommige mensen bijna afgoden. Kreeg ooit een brief van een heel boze dame die vond dat ik naar de hel moest omdat ik met een kind op de preekstoel stond op monumentendag en daar een foto van had laten maken door een van de ouderlingen aldaar. Verloren was ik. Een satanskind. Ik hoorde niet op die preekstoel thuis en het kind al helemaal niet. Hoe bekrompen en mismaakt kunnen mensen zijn in hun denken!
Gebruiken, woorden, instrumenten, kleding, allemaal mooi, maar zie het wel in de juiste verhouding. Het zijn op zichzelf slechts onbetekenende zaken die niet meer spiritueels bezitten dan de grijze vuilnisbak. We mogen dankbaar zijn dat wij ze mogen gebruiken (orgel, het kerkgebouw, de toga, de preekstoel etc.) maar voor God zijn ze volkomen waardeloos als het om “geloofsgewicht” gaat. Geloof daarom nooit een dominee als hij wijst naar het gebouw der samenkomst als zijnde het huis van God. Het huis van God dat zijn alle kinderen Gods samen en verder basta. Ik heb het meer geroepen en doe het nogmaals: God wil niet één kinderhartje inruilen voor alle toga’s, kerkgebouwen, preekstoelen en kerkorgels op de hele wereld. Wie anders beweert ken zijn Bijbel en Heer niet…

Bokgezweuzel in Groot Ammers


Folklore is nog altijd onderdeel van het dorpsleven in Groot Ammers. Het zogenaamde Bokzweuzelen is ooit ontstaan in de tijd van de reformatie door  katholieke paters die tot de orde van de zweuzelaars behoorden.
Het begint bij een oude Bok die samen met de burgervader in ene kuil dient te overnachten, gevuld met een laag paardenmest vermengt met bellen hop. De ambtsdragers der kerk dienen dra de zon opkomt het Bokzweuzel-lied aan te heffen in a mineur, waarna het uit de kuil halen van de bok en burgervader plaatsvindt.  Vervolgens wordt de burgervader op de bok gezet en men steke een brandende sigaar tussen zijn lippen om hem daarna over het  stadsplein te jagen onder het uitroepen van:”Haters, haters, weg met de paters.”
die tot de orde van de zweuzelaars behoorde. Zweuzelaars waren in die dagen bierbroeders, wat zoveel wil zeggen als bierbrouwers en wel van het herfstige nat. Omdat tijdens de reformatie de gehele orde van Zweuzelaars met pek en veren het dorp uit is gejaagd, waarna men de vaten bockbier over de dropstraten rolde en uitschonk is deze jaarlijkseis  traditie ontstaan. (het jaar 1599).
Dan blaast men vanaf de kerktoren de zweuzelhoorn in drie harde stoten waarbij de bevolking van het gehele dorp veterdrop eet en elkaar om de oren en de billen slaat met kletskoek. (een soort natte taaitaai in de vorm van een kleine knots.
Vervolgens wordt de organist in een vat met ondermelk gedompeld en beginnen de vrouwen van de rijkste boeren van het dorp te karnen en wisselen ondertussen dijenkletsers uit.
De organist neemt dan plaats in een melkbus om uit te druipen. De BBQ wordt aangestoken en de burgervader komt rokend met de bok tussen de benen het dorpshuis binnen. Een dozijn ouderlingen rijdt op een neurende vaars zes keer rond de BBQ en verdwijnt al zingende: “Zweuzel, zweuzel, mijn wijf die stinkt naar reuzel”,  tussen de groep samengestroomde dorpelingen die wijdbeens:” winden laat in de richting van het dorpshuis.
Dan dansen de vrouwen in lange rokken het plein op onder het zingen van:”Tok, tok, tok, mijn vent stinkt als een bok.”
Als slotstuk wordt het vetgemeste varken ingesmeerd met Bockbier en boven de BBQ gehangen. Dan neemt de organist uitgedropen plaats achter het orgel en speelt het grote zweuzellied, waarna het drievoudig: ”Hoezee, hoezee, hoezee,” klinkt. Als laatste springen jong en oud jodelend over een boerenhekwerk en mogen er wensen gedaan worden. Het ganse dorp verlustigt zich dan aan het inmiddels gegaarde varken en drinkt daarbij enorme glazen Bockbier met het schuim onderin.
Pas dan slaat de kerkklok twaalf uur en hinkelt de Ganse bevolking op houten schoenen huiswaarts.
Zo verliep de eerste Bockzweuzeldag in Groot Ammers ook dit jaar zonder problemen. Morgen nog één feestdag en dan is het weer voor een jaar voorbij….

woensdag 19 oktober 2016

Hoe ziet de ideale diens van Peter er eigenlijk uit?

 
Nou hier komt hij dan:
Geen langdradige zwamverhalen op het podium.
Geen geestelijke dansjes op het podium.

Geen zangdienstleiders die elk lied 5 maal laten herhalen
Geen mensen die zogenaamde beelden of profetieën hebben die nergens over gaan (lees ballen gehakt, holbewoners, etc)
Geen flodderkleren op het podium
Geen kauwgum in je mond als je wat meedeelt op het podium
Geen toetjes (Dus in het slotgebed de hele preek nog eens overdoen)
Geen druivensapje en kingcorn gezuurd witbrood gebruiken voor het avondmaal (er staat wijn en ongezuurd brood, zo moeilijk kan het toch niet zijn....
Geen knalharde muzikale begeleiding waar je conussen van uit je oren komen
Geen dominante houding op het podium
Geen krokodillentranen op het podium
Geen diensten die uren duren en over de climax heen gaan.
Wel een korte goede zangdienst
Wel een goede preek
Wel zeggen waar de collecte voor bestemd is anders geef ik niets
Wel tijd voor gebed nemen
Wel netjes op het podium gekleed gaan (flodderkleren die je thuis maar aan).
Wel de tijd nemen om mee te delen wat er zoal speelt in de gemeente (zieken, geboorten etc)
Wel avondmaal vieren met ongezuurde broden en wijn
Wel muzikale begeleiding op gepaste geluidssterkte
Wel een nederige dienende houding op het podium
Wel echt verdriet om elkander te ondersteunen

Magere Hein

Bij de pont Esmeralda voer ik over en zag een jongeman lopen met een stukje karton waarop een plaatsnaam stond.

Nu heb je lifters en lifters en deze viel in de orde van “nette jongen” dus dat zat wel snor. Hij liep de auto’s langs met het bordje en iedereen schudde “neen” en moest “toevallig” net de andere kant op. Een soortgelijke situatie die ik regelmatig meemaak als iemands auto op de pont niet meer wil starten (accu slecht) e...n mensen langs de auto’s gaan met de vraag of er iemand misschien even een hulpstartje wil geven.
Ook dan vang je heel vaak bot en dan moet je wel erg van vis houden om zulks op waarde te schatten. Derhalve heb ik altijd een goed stel startkabels liggen in de auto want een heel klein beetje hulp en vriendelijkheid is toch wel het allerminste wat een mens voor een ander mens moet willen betekenen.
De jongeman bleek onderweg te zijn naar de beurs in Gorinchem maar het openbaarvervoer lag weer eens gezellig plat in die richting dus zodoende zat hij naast mij in de auto en reed ik hem naar de provinciale weg vlak bij de pont van Schoonhoven waar hij zijn weg kon vervolgen en in de goede richting vast zat. Altijd leuk om dan te ontdekken dat veel van die dagelijkse incidenten een testje kunnen vormen van boven, om te zien of wij de afgelopen zondag in de kerk nu wel echt meenden toen wij de Schepper lof bezongen en daarmee ook beweerden zielsveel van onze naaste te houden.
Veel mensen vragen zich af hoe ze hun roeping kunnen vinden in het algemeen christelijk geloof.

Er worden dikke boeken verkocht over hoe dat allemaal zou moeten en gaventesten om zulks te ontdekken. Leuk allemaal, maar wat mij betreft is het allemaal veel eenvoudiger dan zulk studiemateriaal voor ogen heeft.
Help elkaar een klein beetje en je bent al lekker op weg. Zo simpel kan liefhebben en het vinden van je roeping zijn. J

e hoeft er echt niet voor naar donker Afrika om Bantoe-negers te gaan bekeren. Welnee, gewoon een beetje hulp, vriendelijkheid en liefde naar de mensen die je ontmoeten mag, is al heel lekker bezig zijn. Bleek achteraf dat deze jongeman ook nog een bro in the Lord was, dus dan sta je helemaal in je hemd, als blijkt dat je, door hem te laten staan, ten diepste Hem laat staan die je zegt lief te hebben.
Bedankt Leon met de bijnaam Hein (maar niet de magere) want magere Hein mogen wij wel met een gerust hart laten voor wat hij is

dinsdag 18 oktober 2016

Je bent over de datum

Eergistermorgen, de Molenwaard ontwaakt wederom. Op straat glimt het asfalt want er is een beetje regen gevallen.
Bij ons op het opritje ligt een pakje. Ik raap het op, het blijkt een halfje boerenbruin brood. Ik vind de gekste dingen en kijk nergens van op, dus neem het even mee naar binnen en plaats het in de diepvries. Komt er iemand om, dan kunnen ze het meenemen en zo niet dan eet ik het zelf
toch lekker op.
Ik ben niet zo zielig dat ik dát dan vies vind. Je moet ze de kost geven die melk die een dag over de datum is, al vies vinden en weggooien. Had laatst een visite die mij een pilsje teruggaf want het arme pilsje was één maand over de datum. Sorry, maar dan ben je dus echt heel erg een kind van de tijd.
De Schepper heeft je de beschikking gegeven over een paar uitstekende organen waarmede ieder mens in staat is prima in te schatten of iets nog goed is of niet! En dan laat zo’n “modern” mens zich volledig afhangen van zo’n datum op het product.
Wij hebben laatst een blik bruine bonen gegeten die 15 jaar over de datum was. Het was prima. Wat nou vies. Wat nou over de datum. Hallo, we zijn toch niet helemaal gek geworden in Nederland! Nog even en je krijgt als baby bij de geboorte op je rechterhand een code waarop te lezen staat tot wanneer je houdbaar bent. Over de datum, hup weg ermee. Dat schept lucht en ruimt op. Sorry, ik doe ff nie mee nie…..

zondag 16 oktober 2016

Ik weet wie je bent


 
Een van de dingen die wij als christen het allermeest waarderen is dat God u en mij ziet. Hij kent ons, Hij weet van onze vreugde, ons verdriet,
hoe wij heten en wat ons beroert.

Ruud Lubbers en ook zijn vrouw Ria waren mensen die er om bekend stonden dat ze interesse stelden in wie je was. Van de hoogste functionarissen tot de vrouw die het toilet schoon maakte, ze kenden hen bij name en wat hen bezielde.

We raken hier een kern hoe wij als mens eigenlijk in het leven behoren te staan. Gelovig of ongelovig. Maar gelovigen al helemaal. De Bijbel zegt: laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend staan. Goed, wij falen. Ik ben niet de mens die beweert hierin hoge ogen te werpen. Doch, ons streven mag zo zijn, dat wij interesse stellen in onze medemens. God liefhebben als jezelf en je naaste geen blik waardig gunnen, is een contradictie. Hier hebben wij direct een stuk waarheid te pakken waarvan ik persoonlijk vind dat er veel ruimte is voor verbetering.

Zijn wij Nederlanders allemaal zo ongemanierd dat wij geen interesse tonen in die ander? Onze kerken zitten vol mensen die langs elkaar heenleven. Een “goedemorgen” kan er vaak al met moeite vanaf, maar een: kom eens gezellig langs, is in heel veel gevallen een onmogelijke stap . Het geeft te denken of wij hiermee niet de Schepper zelf ook beledigen en buiten ons leven plaatsen. Waarom hebben wij het zo druk met ons eigen kleine leventje? Waarom zijn er zo weinig mensen die naar die ander om willen zien? Zingen wij Gods lof op zondagmorgen maar als de dienst is afgelopen, vergeten wij de schepselen van Zijn hand.

Persoonlijk denk ik dat wij een enorm stuk zendingsveld over het hoofd zien, simpelweg omdat wij onze naasten niet voldoende liefhebben. Derhalve hebben wij God zelf ook niet echt lief. Want die twee gaan altijd hand in hand.

vrijdag 14 oktober 2016

Verboden vruchten der zee

Fruit de mer

Ik hou van de vertilde sfeer die in de vroege morgen
in de polders hangt. Iets van verrotting en verderf zweeft je neusgaten binnen. De moerasgassen verraden dat het hier eigenlijk te nedergelegen is. Een reusachtige spons veen, die drijft op een moeras waarin dinosaurussen en boeren het naar de zin hebben. En koeien. Ten diepste is een boer een tussenvorm tussen een mens en een koe...
. Misschien vergis ik me. Een Gouwenaar is een kaaskop (let wel geen kopkaas) en een moordrechtenaar een tonnenschijter, maar hoe noemt men de bewoners van dit stuk veen in de Molenwaard eigenlijk? Hebben ze wel een bijnaam?
Allemaal gedachten die je zo lekker kunt laten meedrijven op de vroege morgendampen. Geen mens nog te zien. Aan je snor (als je um hebt dan) beginnen zich druppels te vormen die zilt smaken. Nee, het is minder pikant dan u denkt. Het betreft de resten van een overvloedig mosselfeest. En ik hou niet van mossels. Ze zien er zo naakt uit en gelijken op iets onzedelijks en overspeligs. Ik was ergens om mee te eten en het moest een verrassing zijn. Mosselen! Ik rook het al toen ik binnenkwam. Zeedampen die je spontaan het idee geven dat je hoognodig schoon ondergoed aan moet trekken. Wat doet de Hollander dan? Die kwakt dotten knoflooksaus op al die naakte dode rubberen lippen en vooral niet kauwen maar heel doorslikken. Werkte mij in hoog tempo door de ellende heen toen de gastvrouw opgewekt riep: ”en nu de tweede pan.” En weer werd er een pan vol onzedelijk ruikende fruit du mer op tafel gezet. U begrijpt dat ik twee eetlepels maagzout van node had en een hele rol toiletpapier om af te rekenen met het mosselfeest. Nee, ik begrijp best dat de Schepper de mossel tot verboden spijs verklaard heeft. Gelijk heeft Hij......

Het Christusvogeltje


In de volksverhalen verkreeg het roodborstje zijn
kleur en naam op de volgende wijze: Hij zag Jezus aan het kruis hangen en de doornenkroon die venijnig op zijn hoofd was gedrukt. Een der doorns stak vlak boven het oog van Jezus en het dappere vogeltje wrikte deze eruit. Daarbij kwam er een druppel bloed op zijn borst terecht en sprak Jezus:” Door deze bloeddruppel, zal iedereen weten dat jij mijn lijden hebt verzacht.
Van dat ogenblik af kreeg het roodborstje zijn roodbruine borstje en werd door iedereen zo genoemd.


woensdag 12 oktober 2016

Kussen zonder tanden


Voorspelde ik gister een grijze dag wat uitkwam, vandaag zo te zien nog een. We moeten er even door als het uitzitten van een virale schimmel.
Het behoort tot de tijd van het jaar waarin de eikels vallen. Moeder natuur trekt in de overgang wel meer een somber gelaat. Eerder deze week was het nog een heus sprookje met de zondagmorgen tot de meest hemelse. Snel nog even de polder in voordat we naar de samenkomst gingen om te genieten van de werken Zijner hand.
De zon sproeide vol overgave oranje/gouden stralen door het geboomte des velds. De beschouwer kijkt er verwonderd naar in het besef dat de mooiste dingen vaak gratis zijn. Velen missen het en slapen lekker door wat verleidelijk is en menselijk. Toch stap je anders, veerkrachtiger door het leven na een dergelijke morgen. Je hebt de mooiste vruchten van de dag reeds geproefd in de overtuiging dat enkel de lekkere tandartsassistente die op je schoot klimt tijdens het pijnlijke boren, daar nog overheen komt. Maar die behoren nu eenmaal tot de verboden vruchten en er zijn geen mooie assistenten die oude venten willen kussen in de stoel.
Derhalve is zo’n kus van de koningin van de morgenstond een beleving die je kracht geeft om deze dag weer tot het besef te komen dat het leven mooi is. Volhouden maar, de dag is nog jong. Wie weet zit die kus er toch nog in. Durf te dromen…..