De DauwDe bijbel staat vol met geweldig mooie (ik noem het) “verborgen lessen” en “beelden” die voor het ongelovig hart verborgen blijven doch aan kinderen geopenbaard worden. Kom laten we dit kostbare boek van de Heer openslaan en zien wat Hij tot ons te zeggen heeft!

De dauw komt in de bijbel op heel veel plaatsen voor en is een schaduwbeeld voor de Heilige Geest. Ik wil beginnen te kijken naar exodus waar een prachtig beeld van deze dauw naar voren komt. Maar ook andere bijbelgedeelten en hun lessen willen we beschouwen de komende tijd.
Maar als gezegd laten we aanvangen te kijken naar exodus 16. Het is het gedeelte waarin het volk in de woestijn het manna (brood des levens ) ontvangt.
Het volk leidt honger en klaagt hierover tegen God. De reactie van de Heer is dat Hij in de vroege morgen een steeds wederkerend wonder doet in de vorm van het manna. Vroeg in de morgen ligt er over het veld een dikke dauwlaag en als de zon opkomt wordt het manna (brood des levens openbaar). Precies als in het geestelijk leven formeert de Heilige Geest (schaduwbeeld van de dauw) op de woestijnbodem van ons leven "Christus het brood des levens".
Het is niet door kracht of geweld maar enkel door Gods Geest dat wij door het verlossende werk van het Lam, het brood des levens mogen uitdelen en zelf ook tot ons nemen.
Ook wij mogen uitgaan in de vroege morgen tot de Heer van het leven en middels gebed en lofzang en stille tijd het brood des leven tot ons nemen. Kom niet te laat want dan verdwijnt het brood door de opgaande zon. Hoe belangrijk is een goed gebedsleven voor ons als christenen! Zoek de Here op het beste ogenblik van de dag (de ochtend) en je zal voldoende manna vinden om je hart te versterken voor de desbetreffende dag.
De smaak van dit in de dauw tot stand gekomen manna was als honingkoek. Op meerdere plaatsen lezen we in de bijbel dat iemand de boekrol (het woord Gods) op moest eten en dat zulks zoet als honing in de mond was. Ook hier zien we weer die prachtige verwijzing naar Jezus de Zoon die het levend geworden woord Gods is.
In geen enkel zogenaamd “geestelijk” boek komen we zulk een levenslessen tegen enkel en alleen in de bijbel. Laten we deze lessen van de bodem van de woestijn rapen en de zegen in ons leven ervaren van Gods kracht die in de dauw (Gods Geest) geopenbaard wordt. Als Hij over u komt zult gij grote kracht ervaren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.