zaterdag 3 augustus 2013

Onze God van wonderen

Wij dienen de Heer die elke dag de zon doet branden. Hij laat deze aarde en al de planeten in hun banen rondgaan. In enorme ellipsen spinnen sterrenstelsels waarin ontelbaar veel sterren (zonnen) waarvan sommige 500 maal groter dan ze onze, in het rond.
Hij beweegt Zijn machtige hand in het onzichtbare van de microkosmos en roept de geringste microben tot leven. Dagelijks doet hij het duister verdwijnen als hij de zon weer over de horizon trekt. De zeeën doet Hij kolken en woeste winden zo sterk dat niets ze kan weerstaan laat Hij over de aarde dwalen. In het verborgene weeft Hij kinderen in de moederschoot en kust ze met Zijn machtige levensadem wakker. Op de oude van dagen strooit hij rimpels en grijze haren opdat ze de Schepper niet zullen vergeten. De mens moet namelijk beseffen dat niets eeuwig is op deze aarde. Hij moet zich richten op dat wat komen gaat. Niet dat wat uiterlijk is, niet dat wat zichtbaar is, niet wat tijdelijk is, maar het innerlijk, het onzichtbare heeft eeuwigheidswaarde. Staar u dus niet blind op voorspoed, gezondheid of welvaart. De Man van smarten was in het diepste lijden de grootste overwinnaar aller tijden. Meent niet dat Hij gekomen is om u een gezond en bovenal gemakkelijk leven te geven. Veel christenen willen wel Zijn zegen, Zijn wonderen, Zijn liefde voelen, maar zodra het gaat om met Hem te lijden haakt men af.  Dat deel wenst men niet aan te raken. En toch draagt lijden meer zegen en Godsvrucht dan alle andere wonderen bij elkander! Kijk maar eens diep in de ogen van Hem die stierf voor jou. Niet Zijn wonderen en gaven kochten u vrij, doch Zijn bitter lijden. Een oude vrouw werd elke week twee maal aan de dialyse apparatuur gelegd. Ze bad tijdens dat spoelen voor alle mensen. Ze wist haar ziekte om te buigen tot zegen. Ik ken massa's gezonde christenen die nooit een gebed voor een ander opzenden. Ze buigen hun gezondheid om tot vloek.
Lijden verwordt in de handen van de Meester tot de mooiste Godsvrucht. We behoeven niet te verlangen naar lijden maar als het ons overvalt en we plaatsen het in Jezus handen, maakt Hij er de kostbaarste wijn van...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.