zaterdag 31 augustus 2013

Denk je wel eens aan de dood?


De Bijbel houdt ons voor dat wij op een goede manier het leven mogen genieten, voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt. Maar dat wij bij al dit genieten moeten beseffen dat de eeuwigheid nog veel langer duurt dan de korte tijd welke wij nu op aarde leven.

Ons leven is een damp, zegt Gods woord en hoe waar dit is overvalt je in ieder geval elke keer als je een begraafplaats bezoekt.
Ik liep gisteren over de oude begraafplaats in de korte akkeren en las de namen op de verweerde stenen. Hier rust Hendrica, hier rust onze lieve vader, hier rust, hier rust, hier rust. Eigenlijk een vreemde kreet want op deze plaats rust enkel het omhulsel en zelfs van echt rusten is geen enkele sprake. Het lichaam vervalt tot stof en onder de meeste zerken en stenen is niets meer te vinden.

De apostel Paulus zegt zo duidelijk zegt dat hij ter wille van de gemeente Gods nog even op aarde blijft, maar als het aan hem ligt hunkert om zijn intrek bij de Heer te nemen. Dat zet een dikke streep door de dwaling van de zogenaamde getuige van Jehova die menen dat de gelovigen in de graven blijven rusten. Daar gaat geen enkele troost  van uit! De Bijbel leert dat als wij na ons sterven onze intrek niet in de hemel mogen nemen wij de beklagenswaardigste mensen op aarde zijn.

Maar gelukkig mogen wij dat wel, enkel is het tegenovergestelde ook waar. Zij die in hun hart de Zoon afgewezen hebben zullen de hemel niet beërven. Dat moet een hel zijn. Erger dan een kind dat iedereen in een oneindige speeltuin ziet spelen en er zelf nooit in mag. Erg hels allemaal. Maar aan God ligt het niet. Kies dus heden waar je de eeuwigheid wilt zijn…

vrijdag 30 augustus 2013

Old Frieds


Als ik deze opname bezie en beluister van Simon en Garfunkel, maakt het me emotioneel omdat het zoveel zegt over het leven. We zijn maar zo kort jong, daarna komen de grijze haren. Als we jong zijn zitten we vol idealen die nooit haalbaar zijn. We vliegen elkaar in de haren en net als Paul Simon en Art Gargunkel spelen we ons deuntje mee, in het concert des levens. Van Simon en Garfunkel is bekend dat ze naast geweldig mooie muziek maken, ook met de regelmaat van de klok weer uit elkaar gingen vanwege onenigheid.


Ik zie hierin een sterke gelijkenis met de kerk. Verscheurdheid, verdeeldheid, boosheid misschien en toch… we hebben elkander ten diepste zo nodig. Nu lijken al die verschillen in denken over doop, gaven, wonderen, sabbatsviering, het homohuwelijk en weet ik veel waar wij ons zoal druk over maken, ze belangrijk, maar ik zal je een geheim vertellen, het is schijn. Waar het ten diepste omgaat, is dat God u en mij in Zijn band heeft geplaatst om te zingen voor Zijn aangezicht. De verscheurdheid op grond van Bijbelse opvattingen wordt niet gerechtvaardigd door ons eigen kleine gelijk hebben. Wij behoren met elkander in eenheid een hemels koor te vormen om Jezus te bejubelen. Al het andere is ondergeschikt. De hoeveelheid water bij de doop, volwassen of kind, sabbat of zondagsviering, allemaal mooi hoor, maar als ons “samen zingen in eenheid” er voor opgeofferd wordt, falen we toch ondanks ons “Bijbels gelijk hebben” toch.
Art en Simon hebben het begrepen en staan als old friends zij aan zij en lachen hun oude gezichten in de plooien van vergeving en acceptatie. Wordt het niet de hoogste tijd dat al die christelijke kerken hier een voorbeeld aan zullen nemen en ophouden met het kinderlijke geleuter van verdeeldheid?

donderdag 29 augustus 2013

Schoon 95 kilo


Na precies 22 dagen op het streefgewicht 95 kilo en dus 10 kilo afgevallen. Wat valt nu op? Kleding zit beter, je proeft als je wat lekkers eet intenser, je maag vraagt minder voedsel, het naar bed gaan met een lege maag voelt niet naar meer.

Het is veel sneller gegaan en gemakkelijker dan ik dacht. Er zit nu een uitdaging in het afslaan van koek en snoep. Je voelt je zelfverzekerder en zelfs bukken is weer leuk omdat je buik niet meer in de weg zit. Heb het idee dat nagenoeg al die kilo’s rond mijn buik en middel zijn gesmolten.

Hoe nu verder: Ten eerste zie ik dat er nog wel een of een paar kilo af zou kunnen. Ik besluit dus om de andere wijze van eten (geen snoep, geen frisdrank, veel minder suiker in koffie en thee, geen pasta en niet meer voor het slapengaan nog een bakje vla) vast te houden.

Eigenlijk heb ik er een doel bij gekregen en dat is om mijn lijf voor zover ik het zelf in de hand heb een beetje in vorm te houden. Zonder gebruikt te maken van de wondermiddelen die toch niet helpen enkel je veel geld kosten,  in 22 dagen 10 kilo gewicht kwijt.

Extra zaken die ik ondernomen heb zijn: om de dag een uur zwemmen, elke dag 2 uur wandelen, elke dag 2 uur fietsen.

Dagschema eten: In de morgen karnemelk of dagmelk met twee boterhammen met zoet beleg en roomboter. Tussendoor alleen water en een appel. Middag eten: drie beschuiten met roomboter en appelstroop en een glas melk.

Om vier uur een glas wijn (terwijl ik eten kook) Het warme eten niets aan veranderd alleen geen pastaproducten. Bij het eten een tweede (soms zelfs derde) glas wijn. Toe geen vla maar yoghurt met muesli en eetlepel suiker.

In de avond twee bakjes koffie met een klontje suiker.

De rest van de avond op bronwater….

woensdag 28 augustus 2013

Deze pagina echt verlaten?


Een popup die nogal eens opduikt al je weer zo dom geweest bent om op facebook op een linkje te klikken (over afvallen of zo). Ze laten je niet los. Ze noteren je ergens in het verborgene en voor je het weet krijg je later weer popups van dezelfde reclame.

Ze doen me denken aan jehova’s getuigen. Je kunt er lang tegen vechten maar ze komen net als muggen in de nacht toch weer terug. Ze noteren je naam en adres in hun witte boekjes en soms denkt je dat je er van af bent, maar vroeg of laat staat er toch weer eentje met een leerling in zijn kielzog aan je deur te zeuren.

Veel mensen hebben respect voor hun evangelisatiedrang. “Ze doen het toch maar door weer en wind.” Maar men beseft niet dat de jehova’s getuigen dag in dag uit het zogenaamde velddienst uitoefenen voor hun eigen zielenheil. Zij moeten de eeuwigheid verdienende, wij geloven dat Jezus offer voldoende is. Het wachttorengenootschap eist immers van de mensen die lid zijn van deze sekte dat ze uren en uren per week langs de deuren gaan.

Zou dat worden ingevoerd in de christelijke kerken, dan zouden we weleens waar minder leden hebben, maar de tijd om bezig te zijn met zaken die de kerk tot scheuring brengen(genezingen, gaven, krachten, wonderen etc), neen daar zouden we geheel en al geen tijd meer voor kunnen vrijmaken. Uitgeput zouden we onze voeten dagelijks op de bank neervlijen want dat lopen langs de deur is juist voor onze onderdanen een zware opgaaf. Een ding kunnen we in ieder geval leren van deze sekte, dat als je bezig bent met evangelisatie, je geen tijd hebt om met allerhande bijzaken bezig te zijn.

zondag 25 augustus 2013

Ziekte en bevrijding


Ik las deze kreet op een folder in een kerk. Alsof ziekte en bevrijding twee uitersten zijn. Alsof een zieke (altijd)bevrijd moet
worden. De vraag is waarvan dan? Van demonen die de ziekte veroorzaken? Moeten we nu die kant uit dat we weer de zieke, de demente, de mensen die kanker hebben, die de ziekte van down hebben, chronische aandoeningen of ander leed, moeten vrijzetten omdat ze volgens ons bezeten zijn?

Wat een walgelijk kromme gedachte om ziekte te koppelen aan bevrijding. Ziekte en genezing zou een veel Bijbelser uitgangspunt zijn. Maar bevrijding riekt naar bezetenheid. Het riekt naar het moderne Wilkin van der Kamp geloof, waarin elke christen die ziek is met argusogen wordt bekeken. Welk een denken zit er nou onder een dergelijke gedachte? Adolf Hitler was niet ziek, maar neem van mijn aan dat hij demonischer was dan die oude vrouw met spataderen die wekelijks de samenkomst bezoekt en moeilijk loopt. Waarom koppelt men bevrijding niet gewoon aan het totale mensdom in plaats van de zieke weer als de kop van jut te willen bezigen? Ik vraag mij oprecht af of het in zulk een denken nou echt om de zieke gaat of dat de bedenker van zo’n folder zelf zo gaarne centraal wil staan als het wonder geschied waarop men hoopt?

 

zaterdag 24 augustus 2013

God woont hier


Een uitspraak die vanuit het preekgestoelte nogal eens tot ons komt als het over het kerkgebouw gaat. Ik ben persoonlijk van mening dat we beter de leidraad van de Bijbel kunnen volgen in deze die ons leert dat God niet in
gebouwen woont, maar in de harten van Zijn kinderen. Derhalve is een dergelijke uitspraak een beetje vaag. Alsof God in al die gebouwen een beetje rond zit te hangen en af en toe eens wat in een orgelpijp blaast. Maar massa’s christenen geloven dat God wel in de kerk woonachtig is en van mij mogen ze.

Wat mij verbaast is dat kerken hun Godshuizen openstellen voor van alles wat niets met Godsdienst te maken heeft. Rond carnaval worden veel kerken verhuurd en hossen de papen al dan niet in de nevelen der alcoholische versnaperingen wat rond de preekstoel. Carnaval staat ook niet zo fraai bekend en derhalve moet het ons dan ook niet te veel verbazen als er onder de kerkbanken een geheel ander nummertje gemaakt wordt dan wij op zondag zingende ten gehore brengen. Misschien choqueer ik u nu, maar niets menselijk is ons vreemd en als u meent dat carnaval een kuis feestje is, dan is u in mijn overtuiging redelijk naïef.

Maar waar trek je de grens om de kerkgebouwen te verhuren? Commerciële verhuur? Ik ken iemand die er een koor uitnodigde, al zijn zakenrelaties uitnodigingen stuurde en in de kerk een demonstratie van zijn product ging houden met tot slot dat koor. Is dat slim? Kan dat? Waar ligt de grens?

Met monumentendag speelt er een draaiorgel in de Sint Jans kerk en de opbrengst gaat naar het gestolen karretje waar het orgel mee vervoerd wordt op zijn rondgang over en door de straten. Leuk zult u zeggen en dat zeg ik ook, want ik behoor tot die groep mensen die de kerkgebouwen na het vertrek van de gemeente als lege dozen ziet die op hun best monumentale waarde hebben. Maar schaden we daarmee het geloof niet van mensen die de veelgehoorde uitspraken van de preekstoel dat God in de kerk woont wel geloven? Moeten we nou wel die kant uit?

In Gouda is niks


Zomaar een losse uitspraak van een vriend van mij die het kerkelijk gezien buiten de stad zocht in Leiderdorp. Daar gebeuren tenminste nog eens wonderen, aldus deze vriend.

Hoezeer verbaas ik mij dikwijls over het feit dat mensen zich binden aan een bepaalde groep en dat dan als de (noem het) ware kerk zien. Ook
de mildere vorm die klinkt als het onuitgesproken: oké ook jullie (gemeente) hoort erbij, maar bij ons wordt de volle waarheid gevonden en bij jullie, tja daar zit wel een en ander scheef.

Zulk een denken is sektarisch, ze stopt in hokjes, ze plaatst de mens die zo denkt in een isolement van de eigen kleine overtuiging als de volstrekte waarheid. Ik vroeg mij eertijds dan dikwijls hardop af, wat er met het geloofsleven van zulk een mens gebeurt als de gemeente waar hij het vindt, om de een of andere reden wegvalt? Het antwoord wordt gevonden in twee opties: of men zoekt een andere gemeente (meestal ver weg) en noemt die de ware gemeente, of men stopt met het bezoeken van de samenkomst in zijn geheel.

Laten we nou a.u.b. volwassen worden en beseffen dat Christus zelf verantwoordelijk is voor Zijn kinderen en dat Zijn kerk niet enkel samenkomt binnen de 4 muurtjes van onze persoonlijke overtuiging. De kerk is wereldwijd en een ieder die van mening is dat enkel de gemeente die hij bezoekt de ware is, geeft slechts blijk van sektarisch, bekrompen, kinderachtig en hooghartig denkwerk, wat geen enkel pas geeft.

Samen op weg is veel meer dan een aantal kerken bij elkaar, het is eigenlijk beschamend genoeg dat er zoiets bestaat als deze noemer. Want samen op weg zijn we al eeuwenlang. Ook al ziet het gebouw er anders uit waar we samenkomen, ook al zingen we andere liederen, ja zelfs al lezen we uit een andere vertaling of beleven we het evangelie niet krek hetzelfde als die anderen, we zijn samen op weg. Van mij mag die aanmatigende kreet: samen op weg kerken, dus in de prullenbak want impliciet geeft ze aan dat er ook christelijke kerken zijn die niet samen op weg zijn naar de Heer en dat is een heel grote vette aanmatigende stelling, me dunkt. Dat moeten we aan de Heer overlaten.

vrijdag 23 augustus 2013

Middennacht roep


Dat is wat ik de afgelopen dagen steeds hardop slaak. “Vanwaar komen die stinkmuggen?” Een uur voor het slapen gaan spuit ik een halve fles insectendoder leeg in elke hoek van de bovenverdieping, de horren zitten netjes en strak in de ramen en toch zijn ze er bij horden.

Het eerste uurtje of heel soms de eerste uren gaan goed, maar rond de klok van halftwee in de nacht schrik ik op van het eerste gezoem bij mijn oor. Ik wapper dan met de elektrische vliegenmepper en meestal heb ik de mug na drie kwartier te grazen als hij met rode en blauwe vonken ten onder gaat met veel geknetter. Wat een heerlijk moment is dat dan! Maar mijn vreugde duurt nooit lang want al spoedig kondigt zich een verse mug aan die even hinderlijk om mijn kop zoemt. Paula slaapt gewoon door want ze lusten haar niet. Neen, ze moeten zich immer vergrijpen aan mijn zwakke vlees.

Hels word ik ervan zodat ik het uiteindelijk midden in de nacht uitroep:” Stelletje goorlappen.” Maar daar trekt een mug zich niets van aan. Doe ik het licht aan dan verstopt de mug zich en gaat op een geheim plekje zitten lachen.

Ik heb mij derhalve ten einde raad tot het gebedsteam van de gemeente gewend omdat ik zo langzamerhand begin te vermoeden dat er demonische invloeden in het spel kunnen zijn. Maar helaas, die vonden mij een muggenzifter en wezen naar hun voorhoofd.

Hoe doet een ander dat nou toch met die helse muggen elke zomer opnieuw?

maandag 19 augustus 2013

Enkel helse planeten


Steven hawking, die voor een van de knapste koppen van onze tijd schijnt door te gaan en een van de grondleggers van de big bang theorie is, heeft al zijn eerdere theorieën over de structuur van het heelal herroepen. Hij verdwaalt nu in theorieën over parallelle universums en eigenlijk zegt hij de draad van zijn eigen mening en berekening een beetje vreselijk kwijt te zijn. God zegt het in Zijn woord al dat een mens die de Schepping buiten de Schepper wil verklaren, vast zal lopen in zijn eigenwijsheid. Aan kinderen is geopenbaard, wat voor de knapste wetenschappers verborgen is.

Men ging er ook vanuit door de nieuwe technieken en ruimte telescopen, volop planeten te vinden als de aarde waarop wij leven. Maar het enige dat men ontdekte is dat onze wereldbol uniek is in heel zijn wezen. Gelijk de aarde is er tot nog aan toe maar eentje gevonden en daar leven u en ik op. Al de andere planeten die men om andere sterren (zonnen) ziet draaien, blijken helse bollen die onze grootste nachtmerrie tot een sprookje degradeert. We zien steeds weer dat al de wetenschappelijke meningen over leven op andere planeten grote vergissingen zijn.

zondag 18 augustus 2013

96 kilo


We gaan inmiddels richting de 10 kilo afgevallen in drie weken tijd en dat mag niet slecht heten. Er vallen mij een aantal zaken op.
Ten eerste voel ik mij fitter en heb meer zin om in beweging te blijven hetgeen ten goede komt aan deze hele kwestie. Ten tweede zie ik plotseling overal mannen met dikke buiken lopen, die ik vroeger niet opmerkte.

De vraag is of deze kwestie ons ook iets zegt over hoe wij de samenkomsten beleven en ons bezoek hiervan? Wij zitten en we krijgen elke week een of meer keren een “maaltijd” voorgeschoteld die wij dan als fijnproevers tot ons nemen. Wat ons niet aanstaat schuiven we gewoon terzijde.

Maar is dit nu de bijbelse wijze van samenkomen? Volmondig: ”NEEN!” De bijbel leert ons glashelder dat een ieder iets heeft tijdens de samenkomsten. Met een dergelijke constructie is het onmogelijk vet en dus te dik (geestelijk) te worden. Men “traint” het genuttigde er immers weer af binnen de Godsdienstelijke oefening. Het houdt je scherp en maakt je zeer betrokken met de samenkomst. Je maakt er echt deel van uit in plaats van massaal in de shampoo-houding te zakken op de kerkbanken en ons vol te vreten met het vette uit Gods woord. Misschien wordt het de hoogste tijd dat we de bijbel op dit punt ook serieus nemen en uit de banken komen en in actie, want geestelijke vervetting, ongemotiveerdheid en een ingezakte houding zijn nu maar al te vaak ons deel. Ik stel derhalve ook voor om alle dominees voor onbepaalde tijd met betaald verlof op vakantie te sturen.

vrijdag 16 augustus 2013

Grote en kleine ongemakken


 Er zijn voor de wat ouder wordende mens, waar ik nu eenmaal tot behoor massa’s kleine ongemakken.
Neem de opening in de flesjes deodorant, de luchtjes waarmee de moderne man zich wenst op te leuken e.d. Allemaal heerlijk hoor, maar zonder leesbril op, zie ik niet waar dat piepkleine gaatje zich bevind, waardoor ik in de meeste gevallen in plaats van op mijn lijf in mijn oog spuit. Of wat te denken van de tandpasta? Ik mag graag een wat duur merk gebruiken maar wat mij opvalt is dat deze vaak diarree dun uit je tube komt knallen zodat ik elke ochtend, middag en avond met een veel te grote klodder op de tube zit die mijn bek uitschuimt. Een beginnetje maken aan de hedendaagse toiletrollen? Een ramp! Welke halve gare zit die beginnetjes vast te lijmen? Ik krijg ze niet los en haar woedend de hele rol maal langs mijn gat, maar dat spoelt zo lastig weg! De heerlijke kurken in de wijnflessen van een taai soort “eindtijdplastiek” ik heb er al twee kurkentrekkers op afgebroken. Een pakje batterijen openmaken? Je hebt er een mes, een schaar en een hakbijl bij nodig om eindelijk bij je energiebronnen te komen.  Werkelijk alles verpakken ze in deze tijd in ondoordringbaar plastiek, behalve dingen die teer zijn als eieren of lampen, die doet men in kwetsbaar dun karton. Als jij het snapt? Kocht laatst een fles douchefris en ik sta in mijn adamskostuum wel vier minuten te peuteren om die open te krijgen bij het tuitje. Komt er een “handig” lusje uit waar je hem ondersteboven aan op kan hangen en blijkt de opening aan de andere kant reeds met stralen op mijn voeten leeg te lopen! Welke gek bedenkt al die onzin? Vroeger zat er een duidelijke bovenkant aan dergelijke zaken maar nu blijft het gissen vanwaar “ut spul” komt!

Meneren die zaad doneren


Iedereen heeft er de mond van vol. Baas in eigen buik. Kindje krijgen, kindje aan stukjes laten hakken in de baarmoeder
onder het mom van abortus, het kan allemaal. Kindjes in de baarmoeder zijn vogelvrij, je kunt er mee doen wat je wilt. Zodra ze uit de baarmoeder komen en je drukt er dan een door de patatfrietsnijder, heet het moord, maar zolang ze nog in mamma’s buik vertoeven, kan er gehakt en gesneden worden. Soms vraagt een mens zich wel eens af welke halve gare die wetten bedenkt die ons en al het leven zouden moeten beschermen?

Ik noem de kinderen die door een donorvader verwekt zijn. De moeder heeft een keus, de “vader” heeft een keus, de onechte vader heeft een keus, maar wie anders dan het kind zelf is het kind van de rekening? Wie ontnam haar/hem de kans om te weten wie zijn vader is? Door de wet is anoniem rukken en je zaad in een potje storten beschermd. De rukker (zaaddonor) moet al een pervers mannetje zijn dat geilt bij de gedachte dat zijn kwakkie bij een vreemde vrouw wordt ingebracht, is door de wet beschermd om anoniem te blijven.

Natuurlijk gooit die donor het op zijn gevoel voor hulpvaardigheid etc. maar ik geloof er geen bliksem van. Volgens mij is het gewoon een oversekst figuur die graag slagroom klopt.

Wat ik wil zeggen is dat een kind dus bewust verwekt wordt zonder dat het ooit zal weten wie de echte vader is. Kunnen en mogen wij een kind dit wel ontnemen ter wille van ons zo nodig een kind willen verwekken, kost wat het kost? Is het niet schandalig egoïstisch van de mens die een kind zoiets aandoet? Als God ons één ding leert is het wel het belang van het weten wie je Vader is...

donderdag 15 augustus 2013

Simson


Als ik mij in het buitenland bevind, gedraag ik mij zeer voorbeeldig. In het verkeer een echte heer, loop ik op straat
dan gaat er geen papiertje uit mijn zak zomaar hup op de straatstenen en ook de kauwgum in mijn mond gaat netjes in de daarvoor bestemde vuilnisbak. Voor zover ik mij in Nederland al netjes gedraag, in het buitenland loop ik echt op kousenvoetjes want je wilt de naam van je afkomst netjes houden. Op de grond spugen voor een ander mens? Het komt niet eens in je op!

Hoe komt het dan toch dat massa’s buitenlanders zich in Nederland zo brutaal te buiten gaan aan zeer onbeschoft tot zwaar crimineel gedrag? En wat nog erger, hoe komt het dat de doorsnee Nederlander zijn kop in het zand van de onwetendheid stopt betreffende het asociale gedrag van niet Nederlanders? Zijn die Nederlanders nou zo stom en naïef of misschien te bang ?  Altijd komt men dan met de dooddoener dan onder de Nederlanders ook tuig aanwezig is. Dat zal dan we waar zijn, maar het gehalte aan criminelen onder de niet Nederlanders is dermate hoog dat ik zo langzamerhand weg wil uit mijn eigen land dat alles tolereert. Ik ben derhalve voor de inzet van het zogenaamde Simson belijd. Met een redelijke ezelskaak het ezelstuig om de oren slaan. Dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken, mag duidelijk zijn. Maar dat mag je niet meer zeggen in een land waarin als je een kind een draai om de oren geeft je strafbaar bent. Waar al deze softheid ons heeft gebracht is in de grote steden waar het tuig regeert duidelijk! De kerk leert in deze dat we onze vijand moeten liefhebben. Oké, dat kan waar zijn maar dat is iets anders dan alles tolereren en wegpoetsen onder de mantel der liefde. Soms betekend liefhebben een paar flinke trappen onder je kont en een dreun voor je harses zodat je dagenlang sterren ziet!

Vrouwen zijn gemeen


Op de markt loopt een vrouw voor mij uit met lang zwart haar. Ik schat haar een jaar of dertig en je ziet aan alles dat ze weet
dat ze mooi is. Haar borstjes huppelen als gazellen (zou de prediker zeggen) op de maat van haar weelderige pas. Haar billen heeft ze overtrokken met dun nylon wat men ook wel legging pleegt te noemen. Dwars er door heen zie ik een minuscule string die meebeweegt op het ritme van haar heupen. Ze stapt de sint jans kerk binnen en ik moet mij beheersen om niet achter deze (neem ik aan) toerist in damesvorm aan te sjokken.

Hoe kunnen vrouwen ooit menen dat mannen die een fikse hap willen nemen uit de getoonde waar, smeerkezen zijn! Het is gewoon niet fair om van een echte man te verwachten dat hij niet reageert op zoiets. Als vrouwen nu eens zouden beginnen met zelf het goede voorbeeld te geven. Men hoeft van mij echt niet preuts gekleed te gaan als vrouw, maar die 0.001 mm nylon strakgespannen om je vlees, is voor mij nogal transparant. Ook wat de dame in kwestie wil zeggen met dit vertoon. “IK ben lekker!”  Van mij mag je, maar kijk dan ook niet te raar op als mannen daar naar kijken! Want als je wel wilt pronken en uitdagen en als je er reactie op krijgt, de man een smeerpijp vindt, moet het me van he hart dat jij dan een uitdagende del bent! Even goede vrienden hoor, maar dan weten we weer wat we aan elkaar hebben…

Afvallen


Vandaag na 3 weken zes kilo afgevallen. Voel me stukken fitter. De methode: gewoon normaal blijven eten,
gestopt met snoep en koek. Daarnaast elke dag fietsen (twee uur) en elke dag 4 km wandelen. Zes maal na het eten (om de drie dagen) hup naar het zwembad baantjes zwemmen (uurtje). Verder geen bijzondere dingen of dieeten gevolgd. Ik zit nu op 96.5 en zou naar de 95 kilo willen, dan is het verder een kwestie van dit patroon vasthouden.

Ik eet in de morgen twee boterhammen met beleg en drink er een glas karnemelk bij. Tussendoor twee tomaten of een appel of stuk meloen. In de middag twee boterhammen kaas en een glas melk. Tussendoor geen limonade maar gewoon water.

In de avond net als altijd gewoon een mooi bord warm eten maar in plaats van vla neem ik yoghurt. Nog altijd drink ik gewoon mijn twee glaasjes wijn per dag.

In de avond wel koffie maar niet meer met 3.5 suikerklont (nu eentje) en geen koek. Later op de avond een of twee stukjes fruit.

Resultaat na 3 weken, zes kilo kwijt.

dinsdag 13 augustus 2013

Jezus redt


Staat er op grote posters langs de wegen in Gouda. En ook: Het bloed van het Lam reinigt van alle zonden. Soms heb ik het idee dat christenen van een andere planeet komen! Ik bedoel maar: men wil de ongelovigen iets zeggen,
iets doorgeven, van iets overtuigen. Maar denkt men nu heus dat deze voor de ongelovigen nietszeggende kreten een buitenkerkelijke nieuwsgierig maken? Ik zal u eerlijk zeggen hoe ik deze teksten las in de tijd voordat ik christen was.

Jezus reinigt van alle zonden. Oh er is een nieuw schoonmaakmiddel op de markt dat de naam Jezus draagt, handig! Of: Het bloed van Jezus? Een nieuwe thriller in boekvorm misschien?

Waarom beseffen christenen niet dat mensen die de Bijbel niet kennen, geen bal, geen jota, geen zier en geen klap begrijpen van dergelijke teksten? Komt het omdat ze zelf van huis uit op zijn gegroeid in een christelijk gezin waar men na het eten altijd over Jezus bloed las? Soms doen christenen mij denken aan een doos eieren waarvan ik niet zeker weet of ze gekookt zijn.

Lieve evangeliserende christenen van Jezusredt.nu, jullie bedoelen het erg goed, daar niet van, maar als je dan toch een dure campagne begint waarbij je overal (waar het bij de wet verboden is) posters op hangt/plakt met teksten waarop de kreet dat onze overtredingen vergeven worden door Jezus, is het misschien dan ook niet handiger om zelf ook de wet niet te overtreden door overal de boel onder te plakken? Ik bedoel: zo geef je geen voorbeeld en logisch dat je dan weer naar Jezus moet met je posterzonden!

Daarnaast: als je dan toch zo nodig Gouda onder wenst te plakken met evangelisatieposters, zet er dan iets op wat de on-Bijbelse, ongelovige medemens begrijpt.

zondag 11 augustus 2013

Gods stem


Steeds meer jongeren rijden op de fiets met de in de ene hand de mobiel en de andere hand het stuur. In de oren dreunt via
de koptelefoon de nieuwste beat. Eigenlijk zou dit door de wet aan banden moeten worden gelegd want een kind kan begrijpen dat zulks mensenlevens gaat kosten.

Impulsen, signalen, geluid er wordt aan ze getrokken. Zelfs in de kerk zie ik ze tijdens de preek even spieken en loeren naar de nieuwste I pad. Ergens vraag je je wel eens af waar dit eindigen zal? Hoe ver zijn we nog verwijderd van de eerste op de markt komende herseninplantaat die ons in staat stelt om overal en nergens bereikbaar te zijn?

De grote hamvraag in dit alles is of we Gods stille stem daarom niet meer horen? Is het daarom dat we het zo zoeken in beweging,  gevoel, zogenaamde blessings met allerhande uiterlijk vertoon van kracht?  Is het omdat we ons niet meer kunnen afstemmen op de frequentie van God?

Ik denk bij dit alles aan de profeet die op de berg die God zocht. Er raasde een storm langs hem heen, een vuur uit de hemel en een donderend geraas, maar de profeet wist dat in dit alles God niet aanwezig was. Pas toch het zachte, nauwelijks hoorbare suizen van de wind hoorbaar was wist de profeet, God is hier.

Ik denk dat hierin een les verborgen ligt voor nagenoeg al de ontmoetingen met God in uw persoonlijk leven. Vergeet al die praatjesmakers die beweren dat God elke dag gezellig met ze komt babbelen. Vergeet al die samenkomsten die je oproepen om tot de geweldige genezende kracht van God te komen, om over de grond te rollen, je vol te soaken etc. God laat zich niet binnen dergelijke consultvormen vastliggen. Je zult hem moeten vinden in de stilte van je hart. Ver buiten het rumoer. Ver van het woeden der charismatische spectakelzoekers.

vrijdag 9 augustus 2013

Evangelie in de oude vorm, wat is het nog geweldig...

Jezus moet je voelen. Geloof is een beleving. Nodig Jezus uit in je leven en je zal merken hoe Hij voor je zal zorgen.
Tekenen en wonderen zullen je deel worden! Kom tot het wonder! Vraag en je zal gegeven worden! God wil je duidelijk maken wie Hij is! Ach de lijst met bijbelse waarheden is in deze tijd niet van de lucht. In onze dagen gaat men vooral op de loop met alles wat we kunnen zien, horen, voelen, beleven en meemaken. Dat gaat voor het ware goed door. Het zalvende van de Martins, het zweverige van de Wilkins, het veranderlijke van de Ouweneels, ach, ik geef er zo weinig voor deze modegrillen in christenland. Geef mij maar Henkie Binnendijk. Dat was voor mij het evangelie in juiste vorm.
Bedankt voor de tip Hans! Bekijk hier wat ik bedoel! 
Wie van de oude wijn gedronken heeft, wil helemaal geen nieuwe want hij weet, de oude is voortreffelijk! Al die goedkope tijdelijke, snel bederfelijke wijntjes, ach, die zijn eigenlijk voor de limonadedrinker. De echte kostbare wijn, is voor de kenners. Proost Henk!

donderdag 8 augustus 2013

Afvallen

Toch weer 104 kilo toen ik vorige week op de weegschaal stond en ik had zo de balen van die dikke pens! Altijd een atletisch figuur geweest maar de laatste jaren ging het mis. Iedereen weet dat de basis van vervetting ligt in te weinig bewegen en te veel eten. Daar bestaan geen misverstanden over.
Sinds twee weken is de knop om. Ik lijn niet, maar val toch goed af. Het zenuwslopende lijnen wat ik her en der om mij heen zie en waar mensen na een paar maanden weer op hun begingewicht terug zijn, dus weer veel te zwaar, leek mij zinloos.
Wat doe ik wel? Niet meer die koek bij de koffie, niet meer die hand drop na het eten en in plaats van drie glazen frisdrank drie glazen water.
Omdat mijn meniscus stuk is, leek me rennen geen optie. Ben toch niet zo’n man van dat gezweet, sorry!
Daarvoor in de plaats zwem ik een paar keer per week een uurtje. Gewoon op mijn gemak een aantal baantjes.
En ik wandel elke dag een kilometer of drie. Daarnaast stap ik net zoveel op de fiets als ik normaal doe.

In de morgen: twee bruine boterhammen met beleg naar keus, roomboter en karnemelk.
Tussendoor: appeltje en glas water.
Middag: vier beschuiten met roomboter en hagelslag en pindakaas, glas karnemelk.
Tussen door glas water
Tijdens eten koken: goed glas wijn naar keus
Avondeten: goed warm eten net als anders, geen enkele veranderingen. Tijdens eten een glas wijn. Toetje van zuivel naar keus, geen lullig bakje maar 350 ml.

Rond de klok van halfacht: koffie met drie klonten suiker. Negen uur, een ijsje of een glas fris.
In twee weken tijd 5 kilo afgevallen. Zit nu op de 98 kilo en mijn buik is zichtbaar minder.

Vandaag staat op de planning, lekker stukje fietsen in de morgen. Na het avondeten staat zwemmen op de planning. Zo rond zes uur, uitgestorven in het zwembad in Gouda.
Het resultaat tot nu toe:”Ik voel me fitter, minder snel moe en mijn lijf begint er beter uit te zien.
Maatje(s) gezocht, die mee willen zwemmen/afvallen! Alleen is maar alleen.

woensdag 7 augustus 2013

Help er loopt een jongen met borsten bij de Hema

Had hem al zo vaak gezien maar nimmer zo! De jongen met het lange haar had plotseling borstjes, een roze bloesje met pofmouwtjes en een rokje aan.
“Dat is dan zeven euro precies,” sprak hij met hoge stem.

De meeste charismatische christenen zouden direct met zo’n jongen willen bidden voor bevrijding en genezing.
Dat willen ze met de homoseksueel ook. Iemand die lichamelijk ziek is blijft redelijk verdacht en trapt men al snel in het verdomhoekje van de “slechtgelovigen” maar een jongen met borstjes of de homoseksueel zijn ronduit bezeten, in hun denken. Die moeten bevrijd worden.

Dat door de zonde de hele schepping is aangetast en er allerhande afwijkingen en ziekten voorkomen, zowel in de mens als wel in alles dat leeft, dat wil er maar lastig in bij de wonderzoekers.
Iemand als de Apostel Paulus met zijn oogziekte,  Epafroditus, ernstig ziek, Timotheus, met een maagziekte, Trofimus ernstig zie, allemaal kandidaten voor de gebedsteams die in onze tijd als paddestoelen uit de kerkbodem schieten.
Het:”Mijn genade is u genoeg”, wordt nog maar zo weinig geaccepteerd. Groot geloof gaat in onze dagen gepaard met genezing en wonder. Het eenvoudige en bijbelse:”Mijn genade is u genoeg, pruimt men niet meer.

En toch denk ik dat we door van de weg der genade af te wijken, een ernstige fout maken. Het is immers altijd een weg die ons van het kruis vandaan brengt. Ook al ligt de nieuw ontdekte zijweg vol wonderen, het zegt mij niet zo veel.
Even terug naar de jongen met borstjes. Tja, wie durft hier nu iets op te zeggen? Wie heeft hier nu een eerlijk antwoord op? Mag dat eigenlijk wel van God? Bedoel sleutelen aan je lichaam? Van een jongen een meisje maken of andersom? Lastige vragen…

dinsdag 6 augustus 2013

Erfzonde

Ik hoorde van een kind dat aan zijn moeder vroeg:"Mama waar was ik eigenlijk voor ik geboren werd?" Een redelijk
diepzinnige vraag me dunkt. Mama stond even met de mond vol tanden en schoof de vraag door naar papa, met de woorden:"vraag maar aan papa straks als hij thuiskomt."
"Maar mama ik kom toch uit jouw buik?"
"Ja dat klopt."
En jij komt uit oma's buik en oma komt weer uit de buik van haar moeder net zolang tot we bij Adam en Eva zijn!"
"Ja dat klopt," zei moeder.
"Maar eigenlijk was ik er dan al die tijd al, in jouw en oma en opoe tot Eva toe,"sprak het kind.
Moeder stond verbaast over zoveel waarheid want ja, zo is het maar net. We passen als Matrioshka in elkaar en dat bedoelt God nou met erfzonde.
Eigenlijk zijn grote ingewikkelde zaken op de keper beschouwd heel eenvoudig...

zondag 4 augustus 2013

Genezing en bevrijding

Waarom koppelen charismatische christenen ziekte altijd aan gebondenheid? Alsof iemand die ziek is, een lichamelijke afwijking heeft of gehandicapt is, op zijn minst een verdacht persoon is! Iemand die wel eens van de duivel bezeten kan zijn!
Iemand waarmee gebeden moet worden. Iemand die bevrijd moet worden en vrij worden gebeden van de demonische invloeden waaronder hij of zij kan verkeren.

Een oude vrouw werd elke week twee maal aan de dialyse apparatuur gelegd. Ze bad tijdens die uren spoelen aan de machine voor alle mensen. Ze wist haar ziekte om te buigen tot zegen. Ik ken massa's gezonde christenen die nooit een gebed voor een ander opzenden.

En toch heb ik in al die jaren steeds weer mensen ontmoet die menen op grond van een aantal bijbelteksten dat iemand die ziek is, iets mist. Hij faalt ergens. Of hij komt geloof te kort. In ieder geval is in hun ogen de lichamelijke mankerende ergens mank gaande.

Ik sprak een gezonde gelovige man op mijn werk. Hij ziet eruit als een jonge god. Alles wat hij onderneemt gelukt. Ik vertelde hem dagelijks voor hem te bidden. Dat het goed met hem mag gaan, dat hij mijn broeder zal zijn tot in eeuwigheid.
Hij keek verbaast en bekende nooit voor anderen en dus ook niet voor mij te bidden.

Pas toen besefte ik dat God meer zegen verspreiden kon door de zieke vrouw aan de dialyse apparatuur dan door deze gezonde man.

En toch wordt ziekte door veel mensen altijd gekoppeld aan iemand die faalt. Iemand die vrijgebeden moet worden. Iemand die genezing van node heeft.

Weet je, ik meen dat de massa die zichzelf zo gezond weet, vaak ernstiger genezing van node heeft dan de groep christenen die voor de zieken doorgaat…

zaterdag 3 augustus 2013

Onze God van wonderen

Wij dienen de Heer die elke dag de zon doet branden. Hij laat deze aarde en al de planeten in hun banen rondgaan. In enorme ellipsen spinnen sterrenstelsels waarin ontelbaar veel sterren (zonnen) waarvan sommige 500 maal groter dan ze onze, in het rond.
Hij beweegt Zijn machtige hand in het onzichtbare van de microkosmos en roept de geringste microben tot leven. Dagelijks doet hij het duister verdwijnen als hij de zon weer over de horizon trekt. De zeeën doet Hij kolken en woeste winden zo sterk dat niets ze kan weerstaan laat Hij over de aarde dwalen. In het verborgene weeft Hij kinderen in de moederschoot en kust ze met Zijn machtige levensadem wakker. Op de oude van dagen strooit hij rimpels en grijze haren opdat ze de Schepper niet zullen vergeten. De mens moet namelijk beseffen dat niets eeuwig is op deze aarde. Hij moet zich richten op dat wat komen gaat. Niet dat wat uiterlijk is, niet dat wat zichtbaar is, niet wat tijdelijk is, maar het innerlijk, het onzichtbare heeft eeuwigheidswaarde. Staar u dus niet blind op voorspoed, gezondheid of welvaart. De Man van smarten was in het diepste lijden de grootste overwinnaar aller tijden. Meent niet dat Hij gekomen is om u een gezond en bovenal gemakkelijk leven te geven. Veel christenen willen wel Zijn zegen, Zijn wonderen, Zijn liefde voelen, maar zodra het gaat om met Hem te lijden haakt men af.  Dat deel wenst men niet aan te raken. En toch draagt lijden meer zegen en Godsvrucht dan alle andere wonderen bij elkander! Kijk maar eens diep in de ogen van Hem die stierf voor jou. Niet Zijn wonderen en gaven kochten u vrij, doch Zijn bitter lijden. Een oude vrouw werd elke week twee maal aan de dialyse apparatuur gelegd. Ze bad tijdens dat spoelen voor alle mensen. Ze wist haar ziekte om te buigen tot zegen. Ik ken massa's gezonde christenen die nooit een gebed voor een ander opzenden. Ze buigen hun gezondheid om tot vloek.
Lijden verwordt in de handen van de Meester tot de mooiste Godsvrucht. We behoeven niet te verlangen naar lijden maar als het ons overvalt en we plaatsen het in Jezus handen, maakt Hij er de kostbaarste wijn van...

Gods liefde

“Als God je geneest laat Hij zien dat Hij van je houdt.”
Een krasse uitspraak van Martin. Maar hoe komt een dergelijke kreet nou eigenlijk over bij de massa die niet geneest?
Laat ik in het kort de situatie van deze massa eens beschrijven.

Heel vaak betreft het mensen die ook van alles hebben geprobeerd om genezing bij God te vinden. Ze lazen trouw hun bijbel, proclameerden de teksten over genezing en stonden in geloof op het te komen wonder.
Ze stonden ook vaak in de rij om gezalfd te worden met olie onder handoplegging van de voorganger. Ze lazen dikke boeken en baden de sterren van de hemel maar…het kwam niet.

Ze waren zo vol hoop gekomen naar de genezingsdienst, maar moesten alleen in hun pijn vaak weer huiswaarts keren met een andere pijn erbij. God genas mij niet. Houdt God niet van mij? Heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik geen echt geloof? Is er iets tussen de Heer en mij waardoor ik niet genees? Die man met pijn in zijn kies genas wel, zei hij. Ook het meisje met de vage rugpijn liep dartelend over het podium. Maar ik mis nog steeds dat ene been. Zal God niet in aanzetten van nieuwe benen doen? Zou Jezus daar niet voor gestorven zijn?
Oh de eenzaamheid, het isolement van mijn pijn. God laat Zijn liefde zien door mensen te genezen en wat kan het anders betekenen dat Hij niet van mij houdt nu ik zonder been blijf? Ik zal mij ook vannacht in slaap huilen en beseffen dat het evangelie vol wonderen blijkbaar aan mij voorbij gaat. De toetssteen van Gods liefde blijft immers uit, volgens Martin Koornstra en hij kan het weten want hij is gezond en heeft twee benen….

Iedereen een eigen kerkje

Dat is soms een beetje het idee wat mij bekruipt als ik weer hoor dat er een nieuwe gemeente is gesticht.
Ben ik tegen nieuwe gemeenten dan? Ja en nee.
Ja als het weer een gemeente is die tot stand komt uit onvrede. Nee als het een verlengstuk is van een bestaande gemeente.
We hebben er al zoveel! Luthers, Gereformeerd, Pinkster, Evangelisch, Baptisten, Katholiek, etc, etc.
Ik tel nu al drie vrienden uit onze eigen kring, die uit onvrede een eigen kerkje zijn begonnen. Allemaal naar de wil van de Heer, natuurlijk. Het gaat niet om hen maar om Hem hoor, wat denk je wel!
Ze hebben allemaal heel duidelijk de stem van de Heer hierin verstaan die hen riep uit de gemeente te stappen en voor zichzelf…ehh voor Hem te beginnen.

Ben ik dan de enige christen die hier doorheen kijkt?
Ben ik dan de enige die ziet dat er hoogmoed onder schuilgaat? En eigengereidheid, koppigheid, onverdraagzaamheid, betweterigheid, en bovenal, een stuk vloeken om Gods naam en wil maar weer te verbinden aan een nieuwe kerkscheuring?
Ik denk dat velen het wel in de gaten hebben en er een mening over hebben maar, het stichten van een kerkje is vrij dus…Wie een seculier bedrijfje wil opstarten moet allerhande papieren bezitten, maar om een kerkje te beginnen is weinig meer nodig dan een groepje volgelingen los te peuteren uit een andere kerk en klaar ben je. Met gestolen schapen verzin je een nieuwe naam, zoiets als: de Winden van de Heer  en klaar ben je!
En toch zit er een luchtje aan…

vrijdag 2 augustus 2013

Waar zijn ze in Godsnaam mee bezig?

Warme dag. In de stad liep ik tegen Edje op die mij vertelde (tis of de duvel er mee speelt) er net een serie bevrijdingssessies
op te hebben zitten die hij gevolgd had bij Wilkin van der Kamp.
Die man is net een mug, hoe meer je er naar mept, hoe meer hij terugkomt!
Nu was hij volkomen vrijgezet, aldus Edje.
Ik vroeg hem waar dit systeempje nu eigenlijk staat in Gods woord? Bedoel dat je een serie van acht (als in Edjes geval) of meer van node hebt bij een christen met de gave tot bevrijding om dan uiteindelijk vrijgezet te worden?
Edje wist het niet. Ik ook niet. Sterker nog het is onbijbels. Het is een goedkoop systeempje om mensen aan je te binden. Het is een zelfbedacht, onbijbels, middeltje om mensen de indruk te geven dat ze in een serie bevrijdingsbijeenkomsten langs moeten komen om vrij te zijn van (al dan niet) aanwezige bindingen met het demonische verleden.
“Maar was jij dan met het occulte bezig Edje,” vroeg ik hem. Neen maar er moesten volgens het bevrijdingspastoraat toch banden met het verleden verbroken worden eer dat Edje volkomen herstel kon vinden. “En hoe voel je je nu Edje?”
“Kwee nie, hetzelfde volgens mij!”

Zomaar een gesprekje op de markt om negen uur in de al brandende zon. De woorden die bij mij opkwamen waren:”Wilkin en al die andere bevrrijdingspastors: waar zijn jullie in Godsnaam mee bezig?”

donderdag 1 augustus 2013

Ik heb u nooit gekend!

“Maar Heer wij hebben in Uw  naam toch grote wonderen gedaan en demonen uitgedreven en geprofeteerd?”( Matt 7:22) En ik zal tot hen zeggen:”ga weg van mij ik heb u nimmer gekend.”

Harde woorden. Duidelijke woorden. Er zijn mensen die menen in de naam van Jezus wonderen te hebben gedaan, demonen uitgedreven, profetieen uitgesproken.
Dit gaat duidelijk niet over het oude gelovige vrouwtje achter de geraniums die haar gelovig gebedje opzendt naar omhoog.
Het gaat hier over mensen die in de naam van Jezus zeggen (menen) wonderen te hebben gedaan.
Het gaat hier over mensen die in de naam van Jezus zeggen (menen) profetieën hebben uitgesproken.
Het gaat hier over mensen die in de naam van Jezus zeggen (menen) demonen te hebben uitgeworpen.
En Jezus zegt glashard:”Ik heb u nooit gekend, ga weg van Mij!
Tekenen, wonderen, het uitwerpen van demonen in Jezus naam, dit alles kan blijkbaar in een schijnvertoning uitmonden die heel wat lijkt, maar waar Jezus in het geheel niets mee te maken heeft.
Ook al schreeuwen ze nog zo hard:”In Jezus naam.”
Het betekent niets als er geen liefde is. Die liefdevolle Godsvrucht van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Zelfs David Wilkerson noemt de shows van Benny Pornografische overspel.
Wakker worden mensen! Dezelfde geest, begint langzaam maar zeker steeds sterker te worden en te waaien over Nederland. Het lijkt allemaal zo bijbels, maar zal opeindigen in een:”Ik heb u nooit gekend!”

De misleiding van Goddelijke genezers

Na mijn jarenlange ervaring in de Pinkstergemeente, moet ik als eerste zeggen nooit een wonder te hebben meegemaakt dat controleerbaar was.
Nimmer een kind met het syndroom van Down, nimmer een Siamese tweeling zien genezen, nimmer een man of vrouw zonder benen zien binnen komen en met ledematen de zaal zien uitwandelen, nimmer iemand met uitwendig te controleren zaken genezing zien ontvangen, nimmer een mismaakt mens gaaf de zaal zien verlaten, nimmer een hazenlip zich zien sluiten, om kort te gaan, van alles wat controleerbaar was, heb ik nooit iets zien herstellen.

Wel veel oorklachten, rugklachten, allerhande pijnen, kiespijnen, een been dat volgens zeggen 1cm te kort was, allerhande inwendige niet controleerbare klachten die plotseling beter waren (al dan niet voor langere tijd), versleten gewrichten, pijnlijke schouders etc. Om kort te gaan een massa aan niet controleerbare genezingen.

Wat leert ons dit alles? Wie menen wij nou in de maling te nemen, onszelf, je naaste of God mischien?

Ben ik dan de enige christen die hier met gemak dwars doorheen prikt? Ben ik de enige die hier kanttekeningen bij durf te zeggen? Ben ik de enige die zich niet verschuilt achter kreten als: oordeel niet?
Ben ik de enige die ziet dat er iets gruwelijks mis is met al die zogenaamde genezingen? Ik dacht het niet!

P.s ik geloof in Godswonderen. Ik geloof niet in het stukje toneel dat gebracht word als zijnde komende van God. Genezingen bestaan, maar de waarheid is dat 99.9% gewoon ziek blijft. Ik verklaar al die wonderdoeners die in de naam van God en de Here Jezus zeggen dat ziekte niet hoeft als men maar gelooft, dan ook als:LEUGENAARS! MISLEIDERS! En bovenal, TONEELSPELERS!