donderdag 26 november 2015

Het Christusvogeltje


In de volksverhalen verkreeg het roodborstje zijn
kleur en naam op de volgende wijze: Hij zag Jezus aan het kruis hangen en de doornenkroon die venijnig op zijn hoofd was gedrukt. Een der doorns stak vlak boven het oog van Jezus en het dappere vogeltje wrikte deze eruit. Daarbij kwam er een druppel bloed op zijn borst terecht en sprak Jezus:” Door deze bloeddruppel, zal iedereen weten dat jij mijn lijden hebt verzacht. Van dat ogenblik af kreeg het roodborstje zijn roodbruine borstje en werd door iedereen zo genoemd

maandag 23 november 2015

Je glans verliezen

Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren,
voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen; voordat de zon verduisterd wordt evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken na de regen wederkeren; op de dag, dat de wachters van het huis beven en de sterke mannen zich krommen, en de maalsters ophouden, omdat haar aantal gering geworden is, en zij, die uit de vensters zien, hun glans verliezen.
Je ontkomt er nu eenmaal niet aan. Ouder worden bedoel ik. Doch bij dit alles mogen wij nimmer uit het oog verliezen dat de innerlijke mens door Christus van dag tot dag vernieuwd zal worden....

School des levens


Ik wil nooit meer terug naar die rotschool.

Herman Brood en chefke van Oekel zongen het lang geleden al eens en hadden het in mijn beleven bij het goede eind. Pas later ontdekte ik dat het 
hele leven een aaneengesloten scholing is en dat je er dus eigenlijk nooit af komt. Als je tenminste door ontwikkelt. En het mag gezegd, het is veel gemakkelijker om dat niet te doen en nooit wijzer, enkel ouder te worden. Ooit waren oude mensen wijze mensen. Althans zo was de gedachte. Nu zijn ouderen meer een soort fossielen in de ogen van veel jongeren. De hele technologische ontwikkeling doet er nog een schepje bovenop want wie kan als ouder mens dit nog bijhouden. Ik voor mijzelf heb al moeite de afstandsbediening te onderscheiden van de telefoon. Ja, jongeren lach maar, ik kan wachten want ook jullie zullen t.z.t. de sigaar zijn en nog wel eens terugdenken aan die ouwe…

zondag 22 november 2015

Bijbelse vrouwen

Vanmorgen scheen de zon door het oude venster en
ik besefte dat het Rembrandt-licht betrof. Ik kan het niet goed uitleggen maar als fotograaf herken je zekere vormen van het licht en bovenal de kleurtonen die het bevat. Snel, snel, Paula ga maar even met de bijbel waar ze in zat te lezen, voor het raam staan. Het moment is na een aantal minuten voorbij dus haast is geboden. Klik....Wat is bemoedigender voor een man, dan zijn vrouw die het woord leest. Ik word er altijd stil van.

vrijdag 20 november 2015

Een zeer klein weinig smaak

Sommige dingen moet je "oma" gunnen. Het leven is te kort om niet te genieten van het
goede dat op je pad komt. Het boek Prediker spreekt daar in mijn beleven zo heerlijk menselijk over. Bedoel dat genieten van de kleine of grotere dingen van alledag. Laten we nu niet zo geestelijk willen zijn dat we deze zegeningen van omhoog uit het oog verliezen. Dus de refopruik maar weer eens opgezet, die ik gister van straat raapte. Ik voel mij er zoveel bevindelijker onder. Ik hou nu zelfs van bittere chocolade. Zolang het vervuld is met een zeer klein weinig verstandelijke beleving...

donderdag 19 november 2015

Reformatorische pruikjes

Ik wandelde vanmorgen van de veerpont om naar de kringloopwinkel Dorcas te gaan. Er stond een stevige wind en voor mij uit rolde een angorapoes.
Nou ja, iets wat erop geleek. Bij het ouder worden zie ik ook zonder bril niet meer zo scherp. Wat een voordeel is want mensen worden onscherp mooier.

Naderbij gekomen bleek het een reformatorisch pruikje, compleet met knot. Mijn oogbollen keken in het rond waar de eigenares van dit pruikje was, maar hoe ik ook zocht, ik vond haar nergens. Wat doet een normaal mens dan? Die loopt bevindelijk door en bemoeit zich er verder niet mee. Maar ik stak het in mijn tas waar het in tweestrijd kwam met een kilo bananen en een komkommer, wat te denken geeft. Om een lang verhaal kort te maken, ik heb het nu thuis en meende dat ik het beter op mijn kalende schedel kon zetten. Boven in de kast hebben wij nog een bijbehorend reformatorisch hoofddeksel dat ik eveneens ooit vond. Maar wat zo gek was, toen ik een uurtje wilde spelen op mijn blaasinstrument, blies ik enkel nog hele noten!  Men moet maar denken: no nuts no glory

woensdag 18 november 2015

Behouden aankomst

Zicht op de Lek gisteren rond tien uur in de ochtend. Donkere
wolken pakken zich samen boven mijn hoofd en beloven niet veel goeds. Maar mooi is het weer wel, al die donkerheid en contrasten.
Voor de fotograaf zijn dit veel spannender zaken dan een strakblauwe hemel. Een beetje power, een vleugje spanning, wat donderend geraas rondom het schip des levens. Het zijn wellicht onmisbare elementen in het leven en in een goede foto. Saaiheid is de dood in de pot dus laat maar lekker waaien, het gaat wel over. Ons is op dezer aardbol ook nimmer een kalme reis beloofd, enkel een behouden aankomst.

dinsdag 17 november 2015

Ontwakende Reus


De molens langs de vliet staan stil alsof al het geraas der
wereld aan hen voorbij gaat. Ze geven mij een gevoel van rust te midden van het woeden der mensenzee. De stormwind houdt even de adem in en wekt de hoop.
Misschien dat straks zal blijken dat het hele leven met al het verdriet en het bitterste lijden slechts een droom was. Gedroomd door een Reus die een middagdutje deed tegen een bonenstaak.
Als Hij ontwaakt dan vangt het normale leven weer aan waarin niet geleden wordt, gestorven of welke vorm van lijden ontbreekt. Zo fietsend langs de molens dringt het besef pas goed tot je door wat de beschaving der mensheid nu eigenlijk inhoud. Het is dun als het vliesje ijs wat zich bij de eerste nachtvorst afzet op de sloten van de Alblasserwaard. Een laagje zo dun, dat wij er constant doorheen zakken. Laten we maar bidden dat de Reus snel zal ontwaken en het normale echte leven weer aanvangt….

maandag 16 november 2015

Geen God

De luchten in deze omgeving blijven verbazen. Alsof de Schepper Zijn gehele palet heeft opgebruikt bij het schilderen van zoveel schoonheid.
Hoewel het vandaag grijs is en regenachtig.
De wind waait om het huis en je bent blij binnen te zijn. Deze is van een paar dagen geleden toen het weer nog wat milder gestemd was.
Terug naar de schoonheid van de luchten in de Alblasserwaard; dan zijn er nog mensen die menen dat er geen Schepper bestaat. Dat alles uit een kosmische scheet is ontstaan. Erger nog, dit denken gaat door voor grote geleerdheid. Dan laat je als mens spontaan van de lach toch alles lopen! Het doet mij denken aan mensen die voor de nachtwacht staan en menen dat het schilderij is ontstaan doordat er een paar potten verf zijn omgewaaid. Ja hoor, welterusten....

vrijdag 13 november 2015

Mijn volk gaat verloren door gebrek aan (Bijbel) kennis

De oude draak rammelt al met zijn tanden en kiezen.
Vreselijke aanslagen in Parijs. Iedereen beseft al uit/van welke hoek het komt. Nog meer in erbarmen binnenhalen mensen! Morgen liggen wij zonder kop en leeggebloedende op de stoep. Je naaste liefhebben ook al vermoorden ze je later. Ja hoor, dit is vast wat de Bijbel voor ogen heeft. Volgens de media is de kans dat zoiets in Nederland plaats zal vinden erg klein. Welterusten, slaap zacht. U wordt vanzelf gewekt door de dreunen....
Mijn volk gaat verloren door gebrek aan (Bijbel) kennis...Hosea 4:6

dinsdag 10 november 2015

Het spookt in Nederland

De EU lijkt langzaam uit elkander te vallen. Daar moet men eigenlijk niet van opkijken want het is reeds Bijbels voorspeld.
Dat er in deze dagen verbonden zouden worden gesloten die geen vaste gronden hebben. Dat het gelijkt op de combinatie van ijzer en klei. Het oogt wel solide, maar een fikse tik en de hele handel is stuk.
We leven in een spannende tijd waarin de mensheid een spiegel wordt voorgehouden. Denken we het nog altijd zelf te kunnen? Verwachten we nog veel van de zogenaamde beschaving?
En het zal nog veel erger worden de komende tijden. Wie ogen heeft om te zien, beseft dat alles op instorten staat. Het hele plan van: samen zijn wij sterk en God hebben we niet nodig, wankelt en valt om.
Dat mag voor de lezer van de Bijbel geen verrassing zijn. Wie meent buiten de schepper om te kunnen rekenen, zal op zijn plaat gaan en hard ook. En wanneer men het licht de rug toekeert, zal de duisternis over onze schouders binnenkomen.
De landen zullen overspoelen met vreemde afgodendiensten die elkander wensen te doden. De Joods-christelijke grondslag zal onder ons lage landje worden weggenomen omdat de massa de waarheid niet langer verdragen kan. Nog een korte tijd en we staan oog in oog met de draak.

In bad

We hebben de luxe van verschillende badkamers in dit huis. Dat is handig voor “opa de Mooij ”omdat hij er in de nacht ook soms wel 2 keer uit moet
om bekende redenen die veel mannen bij het ouder worden delen. Bovendien is er een bad met bubbels en allerhande stralen en jet streams die ik niet wenst te gebruiken omdat het mij een decadent gevoel geeft. Het zal wel aan mij liggen, dus laat me maar. Nou ben ik geen badmens, maar misschien een Batman enkel moet ik dan eerst mijn gummie masker, dat ik sinds de verhuizing kwijt ben, zien te vinden. Ik ben een douche man. Let wel, geen louche man. Ik duik onder de stralen en met een minuut of vijf ben ik het meer dan zat en okselfris.
Maar je hebt dat bad dus na vier weken hier wonen dacht ik op deze regenachtige dag: waar is mijn rubber eend, ik duik eens in dat bad. Dan ben je ongeveer 20 minuten verder eerdat je ontdekt hebt hoe de gewone kraan werkt (12 noppen en hendels) en loopt het bad vol. Je kwakt er een overjarige hand badzout in en stapt met je 54jarige lijf in bad. Tot zover alles oké. Lekker warm en hoewel je het gevoel hebt in een grot met lava te zakken, zet je door.
Na 10 minuten begin ik te zweten op mijn kale schedel. Daarna mij af te vragen waarom ik hier eigenlijk lig? Maar ik zet door en weet de boel te rekken tot 30 minuten. Ik heb mijn portie “lekker in bad” weer gehad voor een jaar of drie. Maar dan komt het leukste moment. Er uit zien te komen. De ergonomisch weergegeven vormen van het bad, sluiten als een harnas om je vege lijf en weten van geen wijken als je er uit wilt. Ik heb er acht minuten over gedaan, pas toen gleed ik gelijk een afgetakelde naaktslak over de badrand met in mijn mondhoeken de rubber eend, die ik net kon redden van voor eeuwig verloren gaan in de zuigende put. Sorry voor mij is het niets dat badderen. Misschien met een lekkere meid erbij, maar ja, die van mij zit op haar werk en dan, je moet aan je hart denken....

zondag 8 november 2015

Onbijbels spel

Een kleine compositie van het leven in de Alblasserwaard.
Als al geroepen is het een zeer fotografisch gebied, waar altijd wel iets moois te vinden is. Derhalve behoef je jezelf nimmer te vervelen. Heb je een vrij uurtje, dan gewoon maar even met de benenwagen of op de fiets en je komt thuis met de heerlijkste fotomomenten. Vandaag kwam deze voor onze deur langs dus ik behoefde mij enkel uit de luie stoel te verheffen en verstoorde zodoende geen ehh sabbatsrust op de rustdag die eigenlijk in het geheel geen Bijbelse rustdag laat staan sabbatsdag is...Maar dat terzijde. De mens is nu eenmaal voorbestemd om de geboden van God te verzwaren. Had de Here nog tot Adam gezegd dat hij niet van de verboden vrucht mocht eten, Eva voegde er naar eigen goeddunken al aan toe: "wij mogen zelfs de boom niet aanraken."
De christelijke mens maakt om de godsdienst meer gewicht te geven zaken ook liefst zwaarder. Zwarte kleding, niet spelen op zondag, lopende naar de kerk, de lijst met zaken die bijbels gezien geen waarde hebben is vrij lang. Allemaal prima, doch laten we nu wel die ander vrijlaten om niet mee te doen aan dit spel...

maandag 2 november 2015

Klokken luiden in de Alblasserwaard

Op de zondagmorgen hoor je
de klokken van veel kerken over de velden en wegen klinken hier in de Alblasserwaard. Wat veel mensen niet weten is dat het luiden van al die klokken in de basis een nogal bijgelovige grondslag heeft. Men deed het (in vroeger tijden) om er de duivel mee te verjagen.
Wat te denken geeft over de kwaliteit van het gelui. Maar ik zal me wel weer vergissen. Dacht dat de duivel juist in verband werd gebracht met helse geluiden op houseparty’s en dergelijk gedreun. Enfin, ook de kerkelijke gebruiken heeft elementen in zichzelf die stof tot nadenken geven…