Er komen reuzen aan!


Als we het verhaal van de kleine jonge knaap David die tegenover de legionair Goliath komt te staan beschouwen is er weinig veranderd.
Ook in jou en mijn geestelijk leven zullen we met regelmaat van de klok stuiten op reuzen. Wellicht zijn dat dan geen mannen van bijna drie meter met een borstpantser wat om en nabij de 50 Kg weegt en een speer waarvan de punt al ruim 6.5 kilo zwaar is. Doch de reuzen die jij en ik absoluut zullen ontmoeten zijn even gemeen en dodelijk als Goliath.

Zo zijn er de reuzen van de haat die je binnenste tot een laaiend vuur kunnen maken en je je zinnen totaal kunnen laten verliezen.
Reuzen van verbittering omdat je wellicht van mening bent dat je gruwelijk onrecht is aangedaan.
Reuzen van jaloezie die in je oor fluisteren dat jij recht had op “die” baan, “dat” geluk of “die” partner.
Reuzen van ouders die scheiden en je proberen je identiteit te ontnemen, welke nog altijd gevonden wordt voor elk kind binnen de veilige muren van het ongebroken gezin.
Reuzen van ziekte die je het gevoel willen geven dat God je heeft vergeten en dat Hij geen rekening houdt met jou.
Reuzen van verdriet omdat het leven soms ook zo verschrikkelijk pijn kan doen als het je keihard raakt.
Reuzen van angsten die soms verklaarbaar maar soms ook onverklaarbaar je leven tot een heuse hel trachten te maken.

Er zijn er veel te veel om op te noemen doch de wijze van bestrijden is bij al deze machthebbers uit het rijk van satan steeds dezelfde en wordt ons op duidelijke wijze voor ogen gesteld door de kleine David.

David was een jonge knaap (jaar of 15)maar zijn hart was gericht op God. Daarin lag zijn overwinning en moed. Hij liep naar de beek en raapte er vijf stenen uit.
Ben jij al bij de bron geweest (Jezus Christus) en heb je uit de stroom van Levend water de steen geraapt die alles overwint? Daar zul je voor door de knieën moeten gaan. Je zult neer moeten knielen en dieper moeten tasten dan de oppervlakte van het leven.
Maar als je Hem mag vastgrijpen, berg Hem dan net als David in je herderstas (beeld van het hart) en ga vervolgens doelbewust op de vijand af.
Geloof mij, deze steen geworpen in geloof is bij machte al de vijanden neer te slaan. Men mag zich afvragen waarom David vijf stenen raapte uit de beek? Doch de bijbel het boek dat overstroomt van levend makend water is ook daar duidelijk over. Later blijkt het dat Goliath nog vier broers had waarvan er eentje zelfs aan iedere hand zes vingers en aan iedere voet zes tenen. Het zal mij niet verbazen dat David ook deze reuzen al had zien lopen op het slagveld en bij zichzelf heeft gedacht: laat ik voor hen ook een “steentje” achter de hand houden.

In welke omstandigheden je ook verkeert en welk van de reuzen je leven ook tiranniseert, de oplossing wordt altijd gevonden bij het oprapen van de Steen die de Christus is.