zaterdag 18 februari 2012

Waar blijven de onverhoorde gebeden?


Misschien een voor de hand liggende vraag, maar ik stel hem toch. De reden is dat ik meen dat er dagelijks heel veel oprechte gebeden tot Hem worden opgezonden zonder (nog) vervuld te worden. Wat doet God met deze gebeden? Smijt Hij ze in de prullenbak als zijnde: niet belangrijk? Werpt Hij ze achteloos over Zijn brede schouders ergens de diepte van het heelal in of zit het anders? Ik meen dat ouders de foto’s van hun kinderen (kleinkinderen) koesteren omdat ze voor hen waardevol zijn. Ze herinneren hen aan mooie of misschien minder mooie momenten maar altijd zijn ze onderdeel van wat hun zo lief is (het kind). Zou God dan onze gebeden die oprecht waren vergeten?  We lezen in het boek openbaring: en toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen.

Kijk daar zijn al de gebeden weer. Gebeden om genezing die toen niet kwam maar nu wel komt. Gebeden om hulp die nu volkomen vervuld wordt. Gebeden om verlossing van pijnen en moeiten, die nu volkomen worden weggenomen. Gebeden om begrip waarom dat lieve kindje zo vroeg moest sterven, die nu weer in je armen kan worden genomen.
Zo bewaart God al uw gebeden om ze uiteindelijk toch te vervullen door het offer van Zijn Zoon…Niet verhoorde gebeden kunnen achteraf wel eens kostbaarder en "geestelijker"  zijn dan de nu reeds vervulde in ons leven....

dinsdag 14 februari 2012

Het raadsel van Psalm 25


Nou vind ik mijzelf ten tijde behoorlijk slim, maar andere keren weer onwijs dom. Maar ik brak tijdens de dienst mij het hoofd over de zin: Heer, ai maak mij uwer wegen, door Uw woord en Geest bekend.

Wat is dat “Ai”? Ik ken het woord wel als ik mijn teen stoot tegen de stoeprand, pers ik iets in deze geest naar buiten. Onnodig te zeggen dat men vroeger toen ik geen christen was, iets krassers van mijn lippen las, maar dat terzijde.
Ik heb mij ernstig verdiept in dat woordje “Ai” en vond het volgende:

Ai staat in het Japans voor “geliefde”. Nou sluit dat mooi aan bij wie God is voor ons, maar ik heb het idee dat dit toch niet geheel bedoeld wordt met de titel van de psalm.
Dan is er het plaatsje “Ai” waar Josua met het leger tegen op moest treden om ze in de pan te hakken. God als Heer van het in de pan gehakte plaatsje lijkt mij ook niet geheel juist.

Dan is er nog Eddy christiani die met: ai, ai, ai de caballero een redelijke hit scoorde in de zeventiger jaren, maar ondanks de “christelijke" naam van Eddy, komen we daar ook niet echt veel verder mee. 
Ik geef het op. Wie weet het?