dinsdag 11 juli 2017

Moderne LuthersBij ons thuis werd nooit gedaan aan geloof. Niet
dat men de hele dag liep te vloeken of dingen deed die eigenlijk niet konden, want dat is een fout beeld dat kerkmensen soms hebben van personen die niet aan godsdienst doen. We waren gewoon een heel normaal gezin waarin alles wat met geloof te maken had aan ons voorbij ging. 
Oké, we zagen zondag aan zondag wel mensen gaan die ter kerke gingen, doch dat was hun zaak.
Ikzelf meende wel dat er meer moest zijn dan het huisje, boompje, beestje van mijn ouders en kocht een Bijbel waar ik in begon te lezen en van het een kwam het ander. Derhalve ben ik in de gelegenheid geweest (en nog) om het kerkelijk stof te omzeilen. Velen doen de dingen en geloven de dingen omdat die nu eenmaal jarenlang erin gepompt zijn. Dan neem je zulks als vanzelfsprekend aan, en dat is zelden goed. (onderzoek alle dingen) Zegt de Bijbel…

Voor mij was het een echte zoektocht zonder weerga en derhalve gingen tradities, dogma’s etc. aan mijn deurtje voorbij en kijk ik zonder enig kerkelijk ballast naar godsdienst. Mensen (vooraanstaanden in de kerk) vinden dat lastig. Iemand die vragen stelt bij datgene wat de kerk leert. De zondagsrust, de kinderdoop, het avondmaal, de vrouw op de preekstoel, enfin de lijst is ellenlang. Zolang je overal ja op knikt gaat het goed. Doch iemand die over al ja op knikt is de dood in de pot voor een goed gesprek.

Mensen als Luther worden juist omdat ze vragen durfden stellen door de kerk heden ten dagen als geloofshelden gezien. Stel jij vragen of trek je eeuwenoude gedachten in de discussiesfeer dan wordt het dikwijls als lastig, tegendraads, of erger, rebels en ongeestelijk gezien.

Dat is jammer want de waarheid is geen kerkelijke leerstelling. Het is ook geen dogma of een catechese het is een Persoon. En die persoon laat zich echt niet vangen binnen een zeker kerkelijk denken.


Weest derhalve zuinig op dwarsligger, mensen die een (eigen) mening durven hebben, want soms (hoewel ze geen 99 stellingen op de kerkdeur spijkeren) kunnen ze ons aan het denken zetten en bevestigen waarom wij geloven wat we geloven….