zondag 23 juli 2017

Israël Gods oogappel

Dit is een volk weggeborgen en uitgeteerd in kerkers en holen en er was niemand die zei: ”geef terug”.

Zomaar een tekst uit de Bijbel waarin God zich verbaast over de toestand van het hedendaagse Israël en de laconieke houding van de wereld.

Is er een volk dat zo geleden heeft als Israël op de wereld?

Een volk dat zo zwaar heeft geleden?
Waar mensen zo massaal van afgeslacht zijn?
Vervolgd zijn tot op de dag van vandaag?
Is er een volk dat zo geleden heeft en zo vreselijk geslagen en vertrapt is?

Dat heel kleine landje wat een 500e deel vormt van de Arabische wereld en nog wil men ook dit stukje grond aan Israël ontnemen. Het is geen gewone strijd. Eronder brandt de vlam van de uitdaging aan het adres van de God van Israël. Uiteindelijk is het niet veel anders dan: wiens God is sterker? En wie de God van Israël uitdaagt zal vroeg of laat lelijk op de blaren zitten. Vergeet dat nooit.

God zegt in zijn woord: Ik was maar een beetje boos op Israël maar de andere volkeren hebben Mijn oogappel buitensporig zwaar gestraft. Ik zal die volkeren verpletteren!