donderdag 11 juli 2013

Wat is echt?

Wij leven in een wereld die wij aftasten met onze zintuigen en betitelen wat wij daarmede ondervinden als “echt”.
Dat er zich een heel andere wereld in onze wereld bevindt, die wij niet op kunnen merken omdat ze buiten ons waarnemingsgebied valt, mag voor christenen geen verrassing zijn.
UFO’s, vreemde geestverschijningen, allerhande onverklaarbare zaken waarvan wij soms toch een glimp opvangen, dit alles geeft aan dat er meer is dan wij zien, horen, ruiken, tasten of proeven in het “gewone leven.”
De bijbel leert dat er een wereld om u en mij heel bestaat waarin engelen van God een strijd voeren met engelen van de Satan. Een dimensie waarvoor God ons de ogen gesloten heeft om Zijn redenen. Heel soms mogen stervelingen een blik slaan in die verborgen wereld. We denken aan de profeet Elisa die een gezicht kreeg op deze hemelse strijd die tot op de dag van vandaag gaande is. Of aan de Paulus die tot in de derde hemel een blik mocht werpen en dingen zag die onuitspreekbaar waren.
Laten we nimmer vergeten dat het leven complexer in elkaar zit dan wij voor ogen hebben. Het is derhalve te beperkt om te stellen dat alles wat ons overkomt uit Gods hand komt. Er is een heel leger van vijanden op de been die tot de tijd dat Jezus terugkomt, nogal wat in de geestelijke melk te brokkelen heeft.
Er is meer dat u en ik kunnen zien, er is meer dan u en ik begrijpen kunnen. Laten we daarom schuilen onder de vleugels van de levende God, Hij zal u en mij behoeden voor het kwaad wat Zijn Zoon reeds overwon.