woensdag 3 juli 2013

Oerknal is een geloof

Veel mensen die wetenschappelijk menen te denken en aanhanger zeggen te zijn van de zogenaamde evolutietheorie en de oerknal die deze met een dreun inleidde, voelen zich verheven boven de eenvoudige gelovige die God als Schepper erkent. Er wordt zelfs wat gniffelend over gedaan alsof het geloven in de Heer een beetje achterlijk is.
Maar de gedachte dat alles wat is uit een oerknal voortkomt, is nimmer wetenschappelijk aangetoond. Hetzelfde gaat op voor de zogenaamde Evolutietheorie waarbij men bij elk mens met flaporen een aap ten grondslag aan zijn bestaan ziet. Het zijn slechts aannamen. En een aanname is een geloof, het is religie. Er is derhalve intellectueel bezien derhalve geen enkel verschil tussen de mens die in God gelooft of de mens die in de oerknal gelooft en alles wat er mee samenhangt.
God is niet te verklaren en ook voor de oerknal zijn geen bewijzen, slechts tegenstrijdige theorieën.
Mensen die de wetenschap, die zich elke keer toch weer moet aanpassen omdat ze er toch weer naast zaten met een zekere theorie, kunnen zelfs veel leren van de eenvoudige gelovige die al eeuwen gelooft in een Schepper van hemel en aarde welke zich nimmer heeft moeten aanpassen. De waarheid behoeft zich immers nooit aan te passen! Mogen meer mensen zulks toch inzien.

1 opmerking:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.