zondag 21 juli 2013

Gaan kinderen naar de hemel?

Een kind heeft iets onbevangens, iets onberekends, iets waarin ze je volkomen het vertrouwen geven.
Zomaar een aantal zaken waar wij als volwassenen naar kijken en ons verbazen kunnen.

Wij zijn in zonde geboren en ontvangen, zegt de bijbel. Oké het is duidelijk dat elk mens tot zonde komt in zijn leven, toch wijst Jezus zelf naar de kinderen en zegt dat als wij niet als zodanig worden, wij het koninkrijk der hemelen niet kunnen binnengaan.

Ergens zit een link naar de boom van kennis van goed en kwaad. Een kind dat geen besef heeft dat iets fout is, wordt door een liefdevolle papa of mamma niet gestraft.
Het heeft geen zin een kind te straffen want het begrijpt het niet. Zodra een mens volwassen wordt begint het te begrijpen en te kennen en is daarmede verantwoordelijk voor zijn fouten.

Goed, er zullen altijd zware broeders en zusters zijn die menen dat kinderen ook naar de hel kunnen lopen omdat ze in zonde ontvangen zijn. Als we de lijn doortrekken van de doop, waarin de ouders het rechtvaardigen van het kind in zekere zin op zich nemen door voor het kind de keus te maken, komen we wel op deze weg terecht.
Maar ik meen dat het een typisch menselijke en kromme weg is! Wij moeten niet voor elkander willen kiezen, maar dit in alle ootmoed aan God zelf over laten.

Jezus zelf zegt:”Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet, want voor zodanige is het koninkrijk der hemelen." Ik heb de eer gehad om afgelopen vrijdag drie uur met kinderen die op de bbq van de zaak vol bouwvakkers rondliepen, te kunnen dollen. Wij hebben zelf geen kinderen en ik wilde nog eens bevestigd zien wat ik eigenlijk al wist. Kinderen stellen hun vertrouwen volledig in je handen, zonder terughoudendheid, als je daar gevoel voor hebt. Ik meen dat dit een van de belangrijkste aspecten is waar Jezus op doelde. Daarnaast zien ze zichzelf als gelijken. Pas als mensen volwassen worden menen ze zich op te mogen delen in categorieën als: geleerd, rijk, geestelijk, beter, best etc.

3 opmerkingen:

 1. Woorden naar mijn hart. Eén van de belangrijkste dingen die Jezus in de Bijbel achterliet. "wordt zoals de kinderen". Hij zegt dit nadat Hij kinderen had gezegend. En hoe zegen je kinderen? Nou, niet door ze plechtig een hand op te leggen dacht ik. Nee, je zegent ze door met ze te spelen, door gek te doen, rare geluidjes te maken en ze zo hoog mogelijk de lucht in te gooien om ze vlak voor de grond weer op te vangen... De discipelen en andere omstanders zullen vast en zeker gedacht hebben dat Jezus als een idioot handelde.. Maar die 'idioot' was God..... Als wij ons niet gelijk achten aan alle mensen (idioten) om ons heen, zullen wij het Koninkrijk niet dus beërven.. Laten wij dus onze hoogmoed in de containers smijten mensen, en worden zoals Jezus. Worden als een kind, en als dat maar niet lukt, weet dan dat je Zìjn kind bent... Geloof in Mij, en volg Mij.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Mooi aangevuld Hans. Meen dat je een heel belangrijk element raakt, dat God niet een Vader van Volwassenen is maar van kinderen. Al die mensen die zich zo opgewassen weten in het evangelie, en van mij mogen ze, missen een heel belangrijk element, het kindschap. Spoedig zal er wel een workshop over worden gegeven hoe je het kindschap kwijt moet raken. Let wel, ik heb het nu niet over kinderachtigheid. Maar verliezen we door het prijsgeven van een stuk kindschap ook niet het vertrouwen dat een kind nu eenmaal mag hebben in de Vader waar ook Tabitha al over schrijft?

   Verwijderen
 2. Jezus heeft kinderen door de worden; 'laat de kinderen tot mij komen' speciaal gemaakt, apart gezet en als voorbeeld gestelt. Geloof als een kind, zonder twijfel. Wordt zoals een kind en wordt Zijn kind en volg Jezus, zonder twijfel.

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.