donderdag 4 juli 2013

Waarom ik als getuige van Jahweh, nimmer een Jehova’s getuige zal worden.

Omdat men het heil meent te kunnen verdienen door langs de deuren te gaan. De bladen wachttoren en ontwaakt zijn voor rekening voor de mens die langs de deuren sjokt op zaterdagmorgen en de winst gaat naar het genootschap.

Omdat in de gedachte van de Jehova’s er voorlopig maar 144.000 gaan hemelen (allen kopstukken van het wachttoren gezelschap) de rest moet in de aarde rusten in een onbijbelse zielenslaap. Deze 144.000 zijn al bekend m.a.w wij zijn de sigaar.

Omdat ze een valse bijbelvertaling hebben die werkelijk de allerslechtste vertaling is, die ik ooit heb gelezen. Ze hebben werkelijk alles aangepast naar hun onbijbelse geloofsleer.

Omdat ze de Godheid van Christus loochenen en van de Verlosser een geschapen wezen willen maken (de Engel Michael) die voor ons de deur zou moeten vormen naar Gods genade en liefde. Om kort te gaan: ze wijzen de Zoon van God af en het volbrachte werk op Golgota zou God niet zelf in Zijn Zoon hebben volbracht, doch God liet het een engel opknappen...

Omdat ze sterke verbanden hebben met het denken van de oprichter (een vrijmetselaar) van het wachttorengenootschap, meneer Charles Taze Russel, die op zijn grafsteen (in piramidevorm) zelfs het teken van de vrijmetselarij heeft.

Omdat ze keer op keer valse profetieën hebben geuit die nimmer zijn uitgekomen.

Omdat zij beweren de enige ware gelovigen zijn (kerk) en dat de anderen bij de grote hoer behoren (openbaringen).

Een aanrader om te lezen wat zich nu precies binnen het wachttorengenootschap afspeelt is het boek:Herders zonder erbarmen. Een echtpaar dat jarenlang bij deze onbijbelse sekte heeft gezeten, vertelt precies datgene wat je nooit hoort als ze glimlachend aan de deur staan. Een "onmisbaar boek voor christenen die zich willen wapenen tegen de leugens van het wachttorengenootschap."

Om kort te gaan: het zijn geen getuigen van onze Here Jezus, doch getuigen van hun zelfbedachte godheid.

Laat u dus niet in met deze mensen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.