maandag 23 oktober 2017

Zalvende sprekers


Wat is de reden dat wij christen willen zijn? In de bijna 40 jaar dat ik christen mag zijn, heb ik daar dikwijls over mogen nadenken. Angst voor de hel is in mijn beleven niet
zo heel vaak aan de orde. Wie niet gelooft,  hecht geen waarde aan het eventueel bestaan van een hel. Dus waarom zou je daar christen om worden?

Macht is wel een zaak die ik dikwijls heb gezien. Ja, dat klinkt misschien wat vreemd, doch tot mijn schaamte en spijt moet ik zeggen dat ik zo bang ben dat veel mensen, om zich een positie binnen de kerk te verwerven, Hem menen te kunnen volgen. Ze roepen zichzelf vaak uit tot voorganger, want zich onderwerpen aan een (noem het) bestaande kerk is ze te min. Je herkent ze maar al te vaak aan een vreemde schijn-onderworpenheid. Hun woorden klinken zalvend, hun stem hees van emotie, doch het is een spel. 

Een poppenkast waarin ze zichzelf een hoge taak toebedelen. Derhalve zijn dergelijke gemeenten meestal op zichzelf staand. Ze wensen zich niet te scharen in overkoepelende samenwerking.
Aanzien, is ook een heel foute. Dacht ik. Want wie de meeste wil zijn, moet de minste worden. De Here Jezus zelf, werd de minste. Hij had niets op aarde. Hij kwam enkel om te dienen. Waste de voeten van Zijn schepselen. De Bijbel zegt terecht dat Hij een Man was voor wie men het gelaat verbergt en afwendt.

Soms bekruipt me een gevoel van vervreemding als ik al die mooie, gezegende, vrome praatjesmakers hoor op de televisie. Mannen, strak in het pak, zich wentelende in roem en rijkdom. Ze weten precies hoe u en ik ook rijk gezegend kunnen worden. Het voorspoed-evangelie pur sang.

Het klinkt prachtig en toch. Ik mis de soberheid, de geringheid, de kleinheid, de zwakte, de nederigheid. Want waar evangelie wordt in zwakte kracht, in geringheid groot en in nederigheid vervuld.

Ik ervaar Hem ontelbaar meer in een kleine gemeente, met een stotterende voorganger die met het zweet op zijn voorhoofd, aarzelend en voorzichtig iets van het geloof over tracht te brengen, dan de geslaagde, spetterende, glamour- sprekers die ik her en der hoor schreeuwen: ”volg mij!”

Met dansjes, toneelstukjes, lichtshows, met spetterende liederen, emotie en bovenal aanspraak makende op gevoel, wordt het tot ons gebracht.


Misschien vergis ik me, maar ik ben zo bang dat we langzaam maar zeker een vermaak-evangelie hebben gekregen en zicht op waarom wij eigenlijk christen zouden moeten willen zijn, uit het oog hebben verloren….