vrijdag 15 september 2017

Wiet in de heilige zalfolie

Alle geboomte met zaden is de mens tot spijze gegeven, en El zag het
aan en stelde bij Zichzelf vast dat het zéér goed was.
Volgens de huidige wetgevingen valt daar kennelijk niet onder de
hennepplant (Cannabis) en andere geestverruimende (psychomedicinale-
activerende) planten en zaden! JHWH zou het niet goed
gedaan hebben!

Waarom de Bijbelvertalers het woordje Kaneh-bosm, dat is cannabis, kannabus.
Kan = hennep, en bosm = aromatisch, hebben menen te moeten vertalen met het zwaar giftige kruid: Kalmoes, is de hamvraag. In ieder geval is de juiste vertaling: Cannabis en laten we nu wel het woord Gods in de juiste waarde tot ons nemen.

Het woord kaneh-bosm komen wij 5x in de Bijbel tegen, en in de meeste
vertalingen is het foutief vertaald door kalmoes, calamus. De kalmoes is
een gewone plant van weinig of geen betekenis. De Septuagint begon
met deze foutieve vertaling.
De eerste keer dat wij in de Bijbel het woord kaneh-bosm tegenkomen is
in Ex.30:22-33, bij de samenstelling van de heilige zalfolie:
22 Verder sprak JHWH tot Mozes, zeggende:
23 Gij nu, neem u de voornaamste specerijen, de zuiverste mirre, vijfhonderd
sikkels, en specerijkaneel, half zoveel namelijk tweehonderd en vijftig sikkels,
ook specerijkalmus, tweehonderd en vijftig sikkels;
24 Ook kassie, vijfhonderd, naar den sikkel des heiligdoms, en olie van
olijfbomen een hin;
25 En maak daarvan een olie der heilige zalving, een zalf, heel kunstiglijk
gemaakt, naar apothekerswerk; het zal een olie der heilige zalving zijn.
26 En met dezelve zult gij zalven de tent der samenkomst, en de ark der
getuigenis.
27 En de tafel met al haar gereedschap, en den kandelaar met zijn
gereedschap, en het reukaltaar;
28 En het altaar des brandoffers, met al zijn gereedschap, en het wasvat met
zijn voet.
29 Gij zult ze alzo heiligen, dat zij heiligheid der heiligheden zijn; al wat ze
aanroert, zal heilig zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.