woensdag 27 september 2017

Vrouw op de preekstoel

Twintig eeuwen was het ons christenen duidelijk dat de Bijbel vanwege de
scheppingsorde de man heeft aangewezen om in de samenkomsten het woord te verkondigen. De Bijbel leert dat dit niet te maken heeft met het te dom zijn van de vrouw of geen kennis te hebben van het woord, doch enkel dat Hij deze verantwoordelijkheid op de schouders der man gelegd heeft. Punt uit.

Nu kan ik een lang verhaal op gaan hangen over dat de man de afdruk van God is en dat de vrouw een afdruk van de man is. Of over Genesis waar de vrouw te horen krijgt dat zij, omdat ze zich liet verleiden en pas daarna haar man tot zonde bracht een onderworpen positie heeft verworven als het gaat om mannen spiritueel te onderwijzen, ik ga dit alles niet doen. 

Net zomin als ik een boom op ga zetten over de verantwoordelijkheid van de man de vrouw te beschermen en haar lief te hebben als de Schepper Zijn bruid liefheeft.
We leven in de tijd dat het de boze gelukt is om het unieke van man en vrouw stuk te maken. In het streven naar zogenaamde gelijkheid is de mens verdwaald in een bos van onzekerheden. Een man moet kinderen kunnen baren en een vrouw moet alles kunnen wat een man kan, inclusief rechtop staand pissen.

Doch wie iets verder durft te kijken, merkt al snel dat man en vrouw ieder unieke eigenschappen bezitten die mits goed toegepast elkander aanvullen. Wij moeten elkanders door God gegeven taken niet uitwisselen en menen dat Hij dat ook wel zegenen zal. Een man is een geheel ander wezen in verhouding tot een vrouw. De Bijbel zegt niet voor niets: Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt” (in de samenkomst) Want thuis roert zij haar mondje heus wel. Wees daar maar niet bang voor. Gelukkig wel want haar kennis, haar intuitie, haar gevoel, is verfijnder en vult aan waar de man te kort schiet.

Derhalve hoort een vrouw niet op de preekstoel, niet omdat ze daar te stom voor is, maar omdat God die taak aan de man gegeven heeft. Veel vrouwen (ook mannen) hebben een groot probleem met het woord van God, zo blijk weer.