woensdag 24 juni 2015

Het gilde van de zakdragers


De zakdrager, wat is het voor een soort mens en wat zijn de taken die hem zijn toebedeeld in de dagen dat hij zijn leven slijt op
dezer aardkloot? Om die vragen goed te beantwoorden moeten wij terug naar het begin. Terug naar de hof van Eden waar de eerste zakdrager en zijn vrouw leefden. Het eerste dat opvalt, is dat de zakdrager ter verantwoording wordt geroepen voor de fouten van zichzelf en zijn vrouw. “Adam waar zijt gij?” Niet Eva maar Adam ...wordt geroepen.
We zien hier dan gebeuren wat we nog elke dag beleven, de zakdrager geeft zijn vrouw de schuld van zaken waarin hij zelf ook fout is. Afschuiven is van alle tijden. De vrouw wijst naar de duivel en de duivel wijst op zijn beurt naar God. En dat alles in het licht van de wetenschap dat de zakdrager oorspronkelijk geroepen was om alles te beheersen maar wat bleek, hij kon zijn eigen vrouw niet eens aansturen. Misschien wilde ze wel niet en was Eva’s emancipatiegedachte de grondslag voor het verwijderd worden uit het paradijs, waarvoor dank dames!
Voor de oplettende lezer zal het geen geheim zijn dat spreuken als: de zak krijgen, bepakt en bezakt staan (om te verkassen), dat kan je in je zak steken, in de piepzak zitten, de ogen in de zak hebben en in het laatste hemd zitten geen zakken, allemaal verwijzen naar de eerste zakdrager waar het al mee misging. In de kerken zien wij dit besef ook nog duidelijk terug in het rondgaan van de collectezakken om nog iets goed te maken ,wat overigens ijdelheid is. U ziet, er is zoveel meer te zeggen over de herkomst van de zak.