dinsdag 23 juni 2015

Dagboek woensdag


Weet ook wel dat het vreemd klinkt om een handoplegging te overwegen voor het spoedig herstel van een kunstgebit maar ik zag geen andere oplossing.
Na voor het kunstgebit te hebben gebeden gingen we de wachtkamer in bij de gebittenreparateur. Waar ik alleen geen rekening mee had gehouden was de enorme vrijmoedigheid als het gaat om getuigen over de Here van deze broeder uit Indonesië.
Geheel anders dan wij in de traditionele kerken gewend zijn murmelde hij met met zachte mond het evangelie in de wachtkamer vol mensen. Al spoedig raakte een vrouw die ook in de wachtkamer zat zo onder de indruk van zijn evangelisch gemurmel dat hij met haar in now time het zondaarsgebed murmelde.
Ondertussen zat ik maar met hen mee te bidden alsof dit de gewoonste zaak van de wereld was. Tja waarom ook eigenlijk niet! Ik kreeg het ook te pakken en bad als nooit tevoren. Ik mag wel zeggen dat ik door het gemurmel van deze man zonder tanden meer opgebouwd werd in het geloof dan door menige samenkomst. “Glorie voor God en looft Zijn naam!” Zo klonk het in de wachtkamer bij Backs. En toen……