dinsdag 20 juni 2017

Het probleem van wijze dwazen als Kuitert of T’ Hart is niet dat ze ongelijk hebben.


De dwaling schuilt hierin, dat ze er in hun denken van uitgaan dat hun denken hoog genoeg is om de Godheid of de werken Zijner handen te verklaren en in
een kader te brengen.
Dat doet geen van de grote (noem ze) Godsgeleerden uit de Bijbel. Zij beseffen dat hun denken te laag is. Hun vermogen tot uit redeneren te beperkt om echt zinnige dingen te zeggen over het leven na dit leven.

Een mens, hoe geleerd ook, is nimmer in staat om God of de werken Zijner handen te verklaren, te begrijpen of te kunnen beredeneren. Daarom blijft het stil als je dergelijke mensen vraagt of ze wel eens een mug gemaakt hebben? Ze kunnen dat niet. Ze kunnen nog geen zandkorrel uit het niets formeren, doch meten zich wel de ruimte aan om God dood te verklaren of te gaan beredeneren alsof Hij een menselijk wezen is.

Doch dat is Hij niet. Daar schuilt de wijze dwaasheid van het geloof. De Schepper heeft immers besloten hen te behouden en in Zijn armen te drukken die de stomme boodschap van het evangelie geloven. Ga je redeneren dan loopt elke mens vast door de beperktheid van zijn denkvermogen en kennis.

Vertrouwen, dat is geloof, daar komt het op aan. De rest is grootspraak en plaatst geen enkel gewicht in de schaal voor de Schepper. Sterker nog; een mens die meent God te kunnen beredeneren is een hoogmoedig mens die in het voetspoor gaat van de vijand, zonder het te beseffen.


Val nu toch niet in die dwaling want ook Lucifer meende dat hij God wel snapte maar viel uiteindelijk in zijn eigen zwaard…