zondag 18 juni 2017

100 redenen om de Here Jezus niet lief te hebben

Omdat Hij deze wereld met al haar leed schiep
Omdat Hij de duivel maakte

Omdat Hij een verboden boom schiep
Omdat Hij ons leven wil hebben
Omdat Hij zo rechtlijnig is
Omdat Hij vindt de enige weg tot de Vader te zijn
Omdat Hij andere geloven uitsluit
Omdat Hij hard is
Omdat Hij mensen laat sterven
Omdat Hij 99.9% die om genezing vraagt niet helpt
Omdat Hij……
Of zal de optelsom van ons logisch denken een maatstaf zijn waarmee wij eigenlijk Zijn redenen, doen en laten nooit kunnen narekenen? Zal Zijn logica anders, hoger, verhevener zijn dan al ons menselijk getob en denkvermogen? Misschien is dat wel de reden dat God liefhebben met het hart en niet met het verstand gebeurt. Maar wat moeten wij dan aan met de woorden: onderzoek alle dingen en behoud het goede? Of: gij zult de Here liefhebben met geheel uw verstand?
Lastig, lastig, lastig.

God lijkt soms boven Zijn woord uit te stijgen en strookt dan heel lastig met de kaders waarbinnen het Woord tot ons komt of ons geleerd wordt in de kerk. Maar die laatste danst om de hete brij heen als het om dergelijke dilemma;s gaat. Ze kijkt wel link uit en lepelt ons voor de 100e keer de verloren zoon of bloed vloeiende vrouw voor. Dat is tenminste veilig....