zondag 11 juni 2017

Help ik kan niet stoppen met zondigen


Is dat op de keper beschouwd niet een kreet die ons allen treft? Alle
kerken en spiritualiteit ten goede, de mens zondigt. Alle verlossing ten spijt, alle vroomheid, kerkgang, belijdenissen en besnijdenissen geestelijk en in het vlees, de mens zondigt voort, ik ook.
Er is geen mens die deze dag zonder zonden doorkomt. 

U niet, ik niet, niemand. Laten we dus vooral stoppen met het opdelen van de mensheid in zondaren en niet zondaren. In schuldigen en onschuldigen want er zijn geen onschuldigen. Het heeft dan ook geen enkele zin om anderen de schuld te geven van dingen die wij zelf ook fout doen. We zijn allen overgeleverd aan Gods genade. En daarvoor zond Hij nu zijn Zoon. De Here Jezus kwam niet om goede mensen te zoeken. Hij Kwam niet om geestelijk geslaagde mensen bij te staan. 

Hij kwam niet om kerken te stichten vol met heiligen. Welnee. Hij kwam om zondaren zalig te maken. Bent u een zondaar? Dan zoekt Jezus u!
Het: zondig daarna niet meer, is geen letterlijke opdracht, want u en ik kunnen niet stoppen met zondigen. Of meent u deze dag werkelijk door te kunnen komen zonder lelijke gedachten, lelijke woorden, verkeerde gevoelens of verlangens? Als u dat meent, dwaalt u wel zeer en heeft u weinig mensenkennis. U en ik, wij allemaal, kerkbezoekers of thuisblijver, zijn zondaren. Punt.

Dominees, ouderlingen, papa,mamma, tantes, ooms, de Paus, koningen en wc juffen, allemaal zondigen ze! Niet een uitgezonderd.

Eigenlijk bestaan er maar twee soorten mensen: gered zijnde zondaren en niet gered zijnde zondaren. U mag zelf kiezen tot welke groep u behoort.

Kies dan heden wie gij dienen wilt….