woensdag 7 juni 2017

Heilige instrumenten en andere onzin


Ik lag op mijn legerstede te rusten en vroeg de Schepper om te zien wat nu werkelijk de kern was waarom alles draaide binnen het geestelijk leven. Ik zag kerkmuren verdampen,
dogma’s en stellingen, catechismen en kerkhoedjes vlogen in de lucht en verdwenen uit het zicht. Een scala aan opwekkingsliederen fladderde over de rand van de realiteit en verdween.

Kerkorgels en andere “heilige instrumenten” stond in lichterlaaie en kerkklokken kwamen met donderend geraas naar omlaag. Preekgestoelten werden door de molm aangevreten en verstoven als los zand. Torens storten omver, toga’s vielen als oude lorren uiteen en ik zag mensen die hier op aarde nu heel belangrijke taken vervullen verdampen. Blessings al dan niet uit Toronto, boeken vol gaventesten en andere spirituele bestsellers, ze vervielen allen uiteen en verwaaiden als losse bladeren.

Ik zag opgeheven handen, hoorden stemmen proclameren, zag mensen uit alle naties en talen die meenden dat hun Godsdienst zaligmakend was. Er waren kerknamen, van gerebaptiseerd tot gepinksterhervormden. Ze werden aan stukken geworpen door een reusachtige engel.  Ik hoorde leerstellingen, filosofieën en allerhande Godsdienstlessen die uiteen vielen als los zand en verstoven op de wind. Alles leek op te lossen tot er zicht kwam om de kern. 

Daar stond plotseling een man op het strand met kinderen om zich heen. Hij hurkte neer en schreef woorden in het zand.
Er stond: als alle bedekkingen wegvallen, wordt het ware goed zichtbaar. Elk kind had een schitterende lichtgevende ster in zijn handen die fonkelde zo sterk dat je er niet lang naar kon kijken.
“Dit, sprak de Heer, is wat werkelijk van belang is, al het anders is opsmuk, ballast en van generlei belang.
Kerkgebouwen, systemen, filosofieën, dogma’s, leerstellingen, opvattingen allemaal niet  van heus belang mijn kind. Ware Godsdienst is met Mij zijn, want ik ben het ware licht. Zonder dat licht is alles dood en dor. De kern, dat ben Ik zelf. Al het andere is opsmuk en bijzaak en zal vervallen als Ik kom om jullie te halen. Van het hele christendom zal slecht dát overblijven wat gedaan is in relatie met Mij. Al het andere is onbelangrijk. Tradities, gewoonten, dogma’s, leestellingen, ze zijn slechts slap en kromgetrokken pogingen van mensen om het levende woord in een formule te vangen. Doch het ware woord laat zich nimmer binden of vangen.

Ik ben nooit gekomen om je een mooi en zalig leven te schenken doch om je te verlichten van binnen uit en over de muur van de aardse beperkingen te tillen. Pas dan zal het ware goed zichtbaar worden…