dinsdag 20 juni 2017

Het hoekje omgaanWe willen er niet aan maar ooit gaan we. U was
van plan te blijven? Wel dan heb ik nieuws voor u, dat gaat niet gelukken. Prediker schreef het al: er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Nou ja, in iets andere woorden want dit klinkt meer als de laatste carnavalskraker en er is weinig lol aan het hoekje omgaan.

Of toch wel? Bedoel maar te zeggen dat als de rups geweten had dat ze na enige tijd als een hemelwezen uit de as van haar cocon zou opstaan, ze geheel anders tegen dat heengaan zou opzien. Krek eender met de libellen die eerst een jaar of langer als een roofzuchtig kevertjes op de bodem van de sloot haar dagen slijt en af en toe kroop er een door het wateroppervlak naar omhoog en werd nooit meer teruggezien.

Dus nee, na dat verscheiden is er niets meer. Wist dat insect veel, dat er dwars door die normaliter onneembare barrière een heel nieuw leven kwam. Nu zweven ze weer volop in het zwerk al die vlinders en libellen. Mooi een heel nieuw leven.

Het probleem van Maarten T’Hart of Kuitert is niet dat ze ongelijk hebben in eigen denken, doch dat ze menen dat hun denkvermogen groot genoeg is om zinnige uitspraken te doen als het om de eeuwigheid gaat.


Denk daar eens aan als u weer niet kunt geloven in een hiernamaals en u stuit op de beperktheid van uw eigen denkvermogen. Misschien bent u, ben ik, zijn wij wel veel te stom om te kunnen beredeneren hoe het zit hierna. Voorzichtig aan dus maar…