dinsdag 17 maart 2015

Vrij metselen

Wie goed kijkt vindt ook graven van de vrijmetselaars aan de Vorstmanstraat in Gouda. Vrij metselaars zijn geen zzp bouwvakkers die er maar los en vrij wat op los metselen,
zoals het woord kan doen vermoeden, doch een broederschap.
De vrijmetselarij is een internationaal verband van loges, gericht op de ontplooiing van de mens tot een in geestelijke vrijheid denkende persoonlijkheid. Maar wie zijn zij? Alleen al in Engeland bestaan maar liefst 8000 van deze Loges waarvan de l...eden terug te vinden zijn in de adel, het onderwijs, in kerken en binnen politie en het justitieapparaat. De vrijmetselarij zet zichzelf neer als een ,,levenshouding die persoonlijk en gezamenlijk creatief denken wil bevorderen.” Het zijn besloten genootschappen waarvan de deelnemers- broeders- uitgaan van een gemeenschappelijk wereldbeeld: wereld en leven zijn een bouwwerk dat nog voltooid moet worden. Vrijmetselaars zien zich als bouwers en als bouwstenen van een betere wereld. Een algemeen kenmerk van de reguliere vrijmetselarij is het gegeven dat de leden uitgaan van een godsbeeld. Ze onderscheiden een "scheppend, ordenend beginsel" waarbij men niet spreekt over God, maar over "de Opperbouwmeester van het heelal", of ook wel over "de Groot architect van het Universum." Het enige dat verwacht wordt is dat een broeder geloof hecht aan een Opperwezen, maar die kan bijvoorbeeld net zo goed uit het hindoeïsme afkomstig zijn. De vrijmetselarij staat open voor mannen van allerlei religieuze achtergronden. In dat beeld moeten aanhangers van verschillende religies elkaar vinden. Onnodig te vermelden dat deze groep niet valt onder de volgelingen van Christus.