woensdag 18 maart 2015

Memento mori

Memento mori is een Latijnse zin die traditioneel wordt vertaald als Gedenk te sterven of Denk eraan te [moeten] sterven. Vrijere vertalingen zijn Bedenk dat u sterfelijk bent of Denk aan je eigen sterfdag.
Wellicht loop ik daarom ook graag op begraafplaatsen. De mens is er massaal vertegenwoordigd, doch ik ben de enige die op dit moment de noemer: levend, mag dragen. Doch een gevoel van: we kunnen wachten, jouw beurt komt ook, dan lig je naast ons, hangt ook zwaar in de donkere lucht. Want één ding is zeker, ooit sterven ook wij. Laten we dus vandaag een mooie dag maken, voor zover dit mogelijk is....
Deze begraafplaats en de kapel vinden wij in Ouderkerk a/d ijssel. Een bezoekje waard. En als u er dan toch bent, 3 km doorrijden want in Krimpen a/d IJssel is ook een oude begraafplaats, waar ook nog militairen uit het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) begraven liggen.

Waar het om gaat is dat u en ik de kans hebben de dood te grazen te nemen en niet zo zuinig ook. Al de graven van de profeten en al de grote en kleine godsdiensten en hun goden en godenzonen zijn gevuld. Doch er is maar één graf leeg.
Waarom dan je geloof stellen op dode meesters als je een levende kan dienen? Iemand die zo vol liefde en waarheid is, dat zelfs de dood Hem niet vast kon houden.
Zijn naam is Jezus Christus. Denk daar aan, zolang het nog kan.