maandag 16 maart 2015

Racekak en notarissen


Als je bij de dokter bent, staan er tal van folders tot je beschikking hoe om te gaan met bepaalde klachten en ziekten. Dat is mooi.
Hebt u last van aambeien, van jeugdpuistjes, van zweetvoeten of wintertenen? Overal is een keurige en kleurige folder voor om je te helpen ongemakken te verlichten, dan wel te voorkomen.

De zorg bij leven, staat in schril contrast met wat er gebeurt,  als je lichaam het eenmaal heeft begeven. Heeft de Dela nog een keurige folder om je te helpen bij allerhande zaken die dan jou als nabestaande ten deel vallen, de belangrijkste laat het gruwelijk afweten. Jawel, ik heb het over de duurbetaalde notaris.

Een man die zich in zacht pluche in een prachtig kantoor ophoudt en van node is om zaken af te wikkelen. Je komt daar en hebt geen flauw benul van hoe je allerhande zaken moet regelen. Je verwacht op zijn minst een fikse folder (zeker tegen de prijzen die er gerekend worden (a 800 euro), maar daar vergis je je in.

Binnen tien minuten sta je weer buiten en weet nog minder dan toen je naar binnen ging. Je krijgt van alles over de post in een vocabulaire waar je met de beste wil van de wereld geen reet van begrijpt en waar op zijn minst de dikke van Dalen aan te pas moet komen om een beetje uit te puzzelen wat er allemaal in een acte van nalatenschap bedoeld wordt.

Kun je beginnen het huis leeg te ruimen?

Mag je al aan de financiële afwikkelingen van de overledene een begin maken?

Mag je überhaupt aan de bankzaken komen van de overledenen?

Waar moet je met je vragen terecht betreffende, de woning, de kosten van het leegruimen en wat als een van de kinderen niet mee wil tekenen?

Vragen over wat er eigenlijk gebeurt als je de inboedelbeschrijving aanlevert bij de rechtbank.

Wat moet er in bij zo’n boedelbeschrijving?

Wat zijn je plichten in een dergelijke en wat zijn je rechten?

Mag je afstand doen van de hele gang van zaken of wordt je dan opgepakt en opgesloten?

Mag ik de notaris bellen voor vragen of komen daar kosten bij dan?

Honderden vragen die werkelijk van groot belang zijn, maar een folder ontbreekt. Nergens is bij de notaris ook maar het kleinste foldertje te vinden betreffende: hoe handel ik als erfgenaam zaken verder af, nadat de notaris zijn salaris a 800 euro in ontvangst genomen heeft.

Om kort te gaan: bij een overlijdenskwestie waarbij jij als nabestaande toch al zoveel voor de kiezen krijgt is het werkelijk TEN HEMEL SCHRIJEND geregeld als het om notariële steun gaat.

Een bak pleur, dokken en daar is de deur!

Sorry, heren notarissen uw service is niet slechts onder de maat maar ronduit afwezig. U werpt nabestaanden in de poel van u in barbaars Nederlands opgestelde forumlieren en verwacht dat men daar uit wijs wordt. Zelfs een gratis folder: hoe kom ik van mijn racekak af, is mensvriendelijker dan uw benadering bij een overlijdenskwestie. Voor mij bent u gezakt met vlag en wimpel en geeft nabestaanden een gevoel van dood laten vallen. Wat weer voor werkt zorgt…..