zondag 22 maart 2015

De kerk

Hoewel de kerk vroeger eeuwenlang centraal stond in de dorpen en steden, is zij langzaam maar zeker hoe langer hoe meer op een eiland terecht gekomen.

Taken die ooit tot de kerk behoorden en gekoppeld waren aan zaken als barmhartigheid, ziekenverzorging en geestelijke ondersteuning, zijn verlegd naar commerciële instellingen, verpleeghuizen en psychiatrische instelling etc.
Werd je ooit vanuit geloofsovertuiging verpleegd, nu is het (veelvuldig) een vak geworden. Kreeg je in de tijd dat het minder met je ging een priester of dominee aan je ziekbed, nu is het veel vaker een specialist of andere arts.
De namen: broeder en zuster worden nog wel gebruikt in de ziekenhuizen, doch dat ze hun oorsprong hebben in het christelijk geloof, is veelal uit het oog verloren.
Heeft de kerk nog wel zin in onze dagen? Of kunnen we haar beter geheel losgooien en op drift laten geraken, we zien wel wat er komt.....