vrijdag 27 maart 2015

Pompen of verzuipen

Het heel aardige van een oude kerk als de Sint-Jan in Gouda is dat je elke keer als je er komt, weer nieuwe dingen leert.

Niet enkel vanaf het preekgestoelte, nee een kerk als dit heeft veel te zeggen ook na de zondag. Neem nu bijvoorbeeld mijn niet kostelijke ontdekking van de dag.
Niet kostelijk omdat het om urineren gaat en daar praat je niet zo snel over, zeker niet in de kerk. In de volksmond noemen wij dat plassen en wil je het wat stoerder zeggen dan bezigen wij van mijn part de term pissen.
Doch dat het in de tijd van onze voorouders ook behoorlijk platvloers toeging, bewijst de tekst wel boven de toiletten. Kijk pissen is grof, maar pompen ruikt naar een onwijze zeikerd zijn en die zijn dus blijkbaar van alle tijden.