vrijdag 30 januari 2015

Pinkstergemeenten en hun genezingsdwalingen


Er is een gedachte dat een christen nooit ziek behoeft te zijn.

Pinkstergemeenten dwepen er
vaak mee en er zijn zelfs gemeenten die lichamelijk genezing zo hoog in het vaandel hebben dat het wel lijkt allemaal alleen daarom te draaien.

Zo heel vreemd is die gedachte niet, als wij zekere Bijbelteksten overbelichten komen we al snel bij het evangelie van de genezing en het opwekken van de doden uit.

Toch moet men zich de vraag eens hardop stellen, wat het effect zou zijn als er in die 2000 jaar na de hemelvaart van de Here Jezus geen mensen meer ziek waren geworden en het in het verlengde liggende: geen mensen overleden?

Ziekte is een gevolg van de zonde die in deze wereld heerst. Jezus nam deze vloek op Zich en daarom behoeft een christen niet ziek te zijn, beweren sommige mensen (met brillen, vullingen in het gebit, kunsttanden en steunzolen). En ook de dood en het ouder worden, met al de aftakeling van dien, is een gevolg van het in de zonde liggen van diezelfde wereld, enkel wordt hier niet over gerept. Het lijkt wel of mensen die het extreme Pinkstergoed als enig juiste gedachte bezien, met oogklepjes oplopen.

Genezing, daar draait het om. Hoe begrijpelijk dit ook mag zijn, deze gedachte is ronduit fout.

Fout, omdat de Here Jezus geen volmaakte wereld op deze aarde heeft beloofd. Een wereld waarin niemand ziek, moe, oud en dood kan gaan of worden.

Die komt wel, dat noemen wij de nieuwe aarde. Maar tot die tijd is het slechts druppelsgewijs dat wij de hand van God in genezing zullen ontmoeten.  Derhalve zijn tekenen niet voor de gelovigen, doch voor de ongelovigen. Dat deze Bijbeltekst maar eens goed begrepen zal worden.