maandag 19 januari 2015

Gelukkig zijn

Wilt u gelukkig zijn?
Zomaar een kreet langs de weg die ik las.
De Here Jezus die in de Visie

tegenwoordig nog enkel als Jezus wordt genoemd, wat ik respectloos vind, heeft het in de Bergrede dat de mensen gelukkig zullen zijn als zij barmhartig zijn, geen kwaad met kwaad vergelden, lief hebben in plaats van haten etc.
Vandaar die vreemde kreten die ik wel meer lees op posters die op de Here Jezus willen wijzen als een bron van geluk.
Klopt geen hout van want er staat geen gelukkig maar zalig. Zalig zijn de mensen die.....
Dat is andere koek dan gelukkig. Het geluk dat men nastreeft in onze dagen is een gevoel. Een innerlijke warmte, een warm deken een....
Maar is dit nu wat de Here Jezus werkelijk bedoelde?
Ik ben zo bang dat veel christenen de kant op gaan van het geluksevangelie en bedrogen uitkomen want ook christenen worden ziek, kunnen honger hebben, pijn, moeite en verdriet.
Wat een troost is het dan om te weten dat je ondanks deze ellende zalig bent. Maar wat blijft er over van je geluksgevoel als je hoort dat je kind kanker heeft?
Ik ben zo bang dat wij door al die gemakkelijke vertalingen vervreemd zijn geraakt van de Man van smarten. U weet wel de HEERE JEZUS, die de EO gewoon Jezus noemt, je vriend, je maat, je beste peer.
Maar dat HIJ de Koning der Koningen is, de Grote Schepper van hemel en aarde, nee, dat raakt uit het zicht.
Maakt niet uit, als jij maar gelukkig bent.....