maandag 5 januari 2015

Dominee Piet

Ooit trad men de dokter, de dominee, de veldwachter etc met de pet in de hand tegemoet. Je haalde het niet in je hoofd om je
hoofddeksel op te houden. Een teken van eerbied was dat. De schoolmeester is nu Klaas, de dominee, Piet en vader Jan. De tijd is veranderd. Beter? Ik dacht het niet. Het lijkt wel of er met het afschudden van die ongelijkheid en het aantrekken van de volkomen gelijkheid ook iets essentieels verloren is gegaan. De HEERE met hoofdletters is nu Here of zelfs de Heer.
De Here Jezus is je vriend. Mooi hoor en toch ben ik zo bang dat we een groot deel van de vreze, het respect, het ontzag kwijt zijn geraakt en daarmee een deel van onze eigen positie en gezag. Wie gezag wil hebben moet zich immers onder gezag stellen.