zondag 11 januari 2015

De klok van God loopt precies op tijd

Dan zal de draak de vrouw proberen te doden en een watervloed achter haar heen spugen om haar te verdelgen.
Mijn eigen vrije vertaling van een stukje uit openbaring waarin God ons wijst op de doelstellingen van de duivel.
Hij wil de vrouw uit wie het kind geboren is en allen die uit Hem geboren zijn verdelgen.
Dat is nu al 2000 jaar bezig. Wij moeten derhalve ook niet verbaast opkijken nu we de dit maal de extreme Islamieten zien doen wat ooit de Katholieken deden, en de Duit...
sers.
Het vernietigen van de vrouw en allen die uit haar Kind geboren zijn.
Zieke geest. Zieke wereld.
We leven in een tijd van grote angst waarvan de Here ons profetisch voorspelde dat deze komen zou als het bulderen van de zee (lees mensenzee).
In al dit lijden, in al deze ellende, in al deze vreselijke terreurdaden loopt de hedendaagse wereld, exact in de maat van de Bijbelse voorspellingen.
Er gebeuren zieke dingen maar in dit alles, mogen wij ook de hand van God zien die uitgestoken vanaf de heuvel Golgota al 2000 jaar deze wereld in reikt.....Duivelse machten en krachten staan klaar om alles weg te vagen. Maar in dit alles is er de hoop, dat niemand ons kan roven uit de hand van onze Heer.....