vrijdag 10 november 2017

Vraag wat gij maar wilt…Verraderlijk om zo’n tekst te lezen als: als ik maar vraag en bid, dan geeft God mij alles wat ik wil.

In de charismatische hoek werd mij dit jaren voorgehouden. Goed, wij moeten dan niet denken aan zaken als weelde, een dure auto, een mooi huis, een zonovergoten vakantie etc. Doch het ligt meer voor de hand om dan te denken aan: gezondheid, voorspoed en veel zegen op ons pad. Zulks lijkt wel  degelijk binnen het kader van de tekst te passen. Aldus de voorgangers aldaar.

Wat in de praktijk zou betekenen dat een christen geen armoede, honger, ziekte of leed zou behoeven kennen. Hoe anders is het als wij goed om ons heen zien! Helaas gaat deze vlieger dus niet op en moet Jezus iets anders voor ogen gehad hebben met deze woorden.
Het vragen wat gij maar wilt moet in het kader geplaatst worden van: vragen om genade, om wijsheid, om leren geduldig te zijn, om innerlijke vrede, om overtuiging van genade etc.

Toen Paulus Trofimus ziek achterliet in Milete, horen wij hem derhalve ook niet zeggen:” Trofimus je moet gewoon vragen om herstel, want dat zal je geworden. In een ander gedeelte raad Paulus Timotheüs een (noem het) huismiddel aan tegen zijn klachten (neem af en toe een beetje wijn). Waarom zou Paulus, als hij in een oogwenk door het geloof in Christus Timoteüs genezen kon, met een huismiddeltje komen?
Het heeft er alle schijn van dat de wonderen als in het begin toen al verdwenen waren. Gelijk een boom die eerst uitbundig in het blad komt in het voorjaar en daarna een overdaad aan wonderlijke bloesem voortbrengt, op den duur uit de bloei geraakt als het tijd is vrucht voort te brengen.

Wie goed leest, beseft dat het nimmer de bedoeling is geweest van de Schepper, dat wij blijven tasten naar wonderen (noem het de bloei) doch dat wij vrucht leren dragen. Dat gaat veel minder opzichtig dan het pracht en praai van de bloesem, doch het is wel de natuurlijke gang van zaken.

Met respect, een kindje mogen verwekken is een heerlijke bezigheid, doch het genot slaat t.z.t. om in zuchten en steunen, als de tijd verstrijkt om vrucht te dragen en voort te brengen. Verstaan wij de diepte in deze natuurlijke gang van zaken? Veel charismatische individuen, menen (met respect) in het orgasme van de wonderen en tekenen te kunnen blijven, terwijl God wil dat wij verder gaan dan het grote genieten.

Derhalve is het: vraagt wat gij maar wilt, ook geen vrijbrief om opnieuw terug te grijpen naar het vuurwerk van de bloesem waarmede het voorjaar van het evangelie aanving (noem het de bestuiving). Het doet slechts een appel op ons om de Schepper te vragen naar datgene wat u en mijn vrucht doet dragen in Hem.


Daarin zal Hij rijkelijk in Christus Jezus voorzien. Klopt en je zult open gedaan worden. Zoekt en je zult zeker vinden. Blijf gerust kloppen op die deur welke is Jezus, want Hij zal je binnenlaten. Wie het vatte, vatte het.