woensdag 1 november 2017

Deel 5: De verwarring rond de ontactische God


Jarenlang heb ik geworsteld met Bijbelteksten die op zichzelf binnen een zeker kader reeds vervuld zijn. Zo hing boven het podium in onze kerk de tekst: Zijn striemen zijn ons genezing geworden. (Jesaja).

Daarop baseerde men dat ieder waar kind van
God genezing kan krijgen op aarde want Zijn striemen hebben ons genezen en dus ziek worden behoeft niet.

Men vergeet dat deze zin in de voltooit verleden tijd geschreven is en dus een geheel andere richting op wijst als het gaat om het nu verkrijgen van genezing op aarde.

Ik lees in deze zin iets geheel anders namelijk:Er is weer toegang tot God de Vader door Zijn striemen. Nooit is het Zijn bedoeling geweest u en mij een zalig leven te geven op deze aarde. Het voorspoed-evangelie is een luchtballon een hersenschim van zekere mensen.
Uiteraard leer de Bijbel ons dat wij een nieuw lichaam krijgen. 

Heb je je wel eens afgevraagd waarom? Omdat dit oude lichaam bij de in zonde gevallen aarde behoort. Het is nooit Gods bedoeling geweest die tot in eeuwigheid op te lappen, helaas we worden ziek, het lichaam slijt en sterft. Doch het nieuw te komen is van een ander kaliber.

Dan zal het vergankelijke onvergankelijkheid aandoen, leert de Bijbel. We mogen ook lezen: dan zal het zieke, genezing aandoen. Dan zal het slijtende, onverslijtbaarheid aan doen. Dan zal het sterfelijke, onsterfelijkheid aandoen. Niet nu, maar straks. Niet hier op aard, doch op de nieuwe aarde die te komen staat.

Het wordt tijd dat we de foute gedachten afwerpen. God wil u en mij niet tot in eeuwigheid oplappen, hij wil U geheel vernieuwen naar ziel, geest en lichaam. Helaas zal daarvoor de korrel in de aarde moeten vallen en sterven. 

Pas dan kan het nieuwe tot voltooiing komen.

Velen die maar blijven roepen over genezing beseffen niet dat ze zich angstvallig vastklampen aan het oude, het aardse, het gevallene, het vergankelijke. Doch het oude moet nieuwheid aandoen. 

Pas dan worden Gods beloften vervuld. Dan zal er geen ziekte en dood meer zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.