maandag 27 november 2017

IK BEN


Lieve schatten van mensen. De stroom van kaartjes blijft maar groeien en maakt
dat ik steeds dieper besef dat de groep mensen die meeleven in welgemeende liefde enorm groot is. Het zijn er gewoon te veel om ieder bij name te noemen, mede omdat je dan soms zomaar iemand vergeet te noemen en dat is niet gewenst in deze.

Derhalve deze algemene dankzegging voor de niet te stuiten hoeveelheid liefde uitgedrukt in woorden, kaartjes, bemoedigingen, bakjes soep, biest, bossen bloemen, vitaminepillen, omhelzingen, tranen en kussen die reiken tot ver over de grens van ons eigen land. Wij zijn er stil van en diep bewogen omdat dit bewijst dat de mens diep van binnen een verbondenheid heeft met de ander die veel verder en dieper gaat dan woorden uit kunnen drukken.
Iedereen heel, heel, heel erg bedankt voor jullie liefde, gebeden, medeleven en moeite die genomen wordt om een oudere kalende man met zijn geliefde vrouw te helpen deze moeilijke dagen door te komen.

Mede omdat ik er intens naar verlang jullie allen als het doek voor mij valt ooit weer in de armen te mogen sluiten en nooit meer behoef afscheid te nemen, deze woorden van onuitsprekelijke dank die troost geven en hoop. Dan zullen we als één groot gezin samen rond het licht der wereld elkander in eeuwigheid liefhebben. En hoe dat zal zijn, daarvan zegt Hij dat wat geen mens ooit heeft bedacht, geen mensenoog ooit heeft gezien en wat in geen mensenkind ooit is opgekomen, zo overweldigend mooi zal het dan zijn.


Hij maakte deze aarde en alles wat is in zes dagen. Doch is nu al ruim 2000 jaar bezig om al het nieuwe te maken. Dus nooit bang zijn voor de dood want dat is nergens voor nodig. Hij is er, ik heb Hem zelfs al eens gezien en beseft dat Hij groter is dan alle angst, groter dan de dood, groter dan alles wat is. Hij is de IK BEN….