vrijdag 11 augustus 2017

Wonderen


Elke avond deze week, staat de hemel in de Molenwaard in brand. Met snelle hand schildert de Schepper een kleurenpallet aan de hemel die onwerkelijk mooi is. Mijn vrouw en ik wij kijken er naar en wij verwonderen ons.

Christenen tastten naar wonderen. Bezoeken genezingsdiensten in de hoop iets van de wonderen te mogen proeven die men meent te kunnen vinden onder de handen van een of ander figuur die de Bijbel lelijk uit haar verband meent te mogen rukken en het als zijnde ware  Godsdienst te kunnen verkopen. Alle ogen gericht op het wonder dat zelden komt.


En dat terwijl de ware wonderen elke dag voor het oprapen liggen. Maar wie heeft nog ogen die kunnen zien? Wie staat er nog open voor de dageraad? Voor het wonder van de schepping zelf? Velen menen slechts op grond van tekenen en wonderen te kunnen geloven, doch de ware gelovige beseft dat hij/zij niet op wonderen behoeft te wachten omdat wij er reeds middenin leven en zelf een wonder zijn…