vrijdag 4 augustus 2017

De Schepping


Meen dat wij een fout beeld hebben van de schepping. Alsof de Schepper na het arbeiden van zes dagen in de shampoo-houding is gezakt en toekijkt naar de werken Zijner handen.
Dat beeld klopt niet. 


Hij is actief betrokken zult, u zeggen en ook dat is zwaar onderschat. Hij “is” de schepping. Hij houdt de schepping in stand als een muziekinstrument het geluid. Stopt de muzikant te spelen dan is alles weg en stil. Er is niets meer over van wat er ten gehore werd gebracht, het is weg.

Krek eender houdt Gods stem alles in het bestaansrecht. De wetenschap heeft zich jaren verbaasd over de achtergrondruis die vanuit het heelal tot ons komt. U hebt dat vroeger, toen de televisie nog via de ether ging vast wel eens gezien, die ruis op de televisie als er geen uitzending was. Dat is de overal en altijd tegenwoordige achtergrondruis die dwars door alles heen en overal bestaat en aanwezig is.

Het is de stem van de Schepper vol informatie, ontelbaar veel intenser, complexer dan wat de mens ooit voor heeft gebracht aan beperkte middelen om informatie over te brengen. Hij, de Godheid spreekt nog altijd. Daarom groeit het gras, doet uw hartje het nog altijd, is er eb en vloed, komt de zon op, draaien miljarden sterren in reusachtige spiralen om elkaar heen.
Hij doet door het geluid van Zijn stem jonge vogels geboren worden, appels rijpen aan de bomen, woestijnen bloeien en gewassen vrucht voortbrengen. Niets wat is kan bestaan zonder Zijn stemgeluid.

De wetenschap zit al jaren met de handen in het haar betreffende de onmogelijkheid van de Schepping, de tijd, de dimensies. Het kan ten diepste niet bestaan en toch is het er. Het is te onmogelijk. Materie bestaat eigenlijk niet echt. Het lijkt bijna een illusie. Als men alle ruimte tussen de materie weg zou nemen en universums en alles wat is zou samenvouwen tot één vaste klont dan blijft er een bal over met de afmeting van een meter of kleiner. De schepping bestaat dan ook niet echt, het is een geschapen illusie waarin wij leven. En toch bestaat zij weer wel. Een onmogelijkheid.


Eenvoudig gezegd is de stem van God de reden waarom u en ik bestaan. Straks zal Hij een korte tijd zwijgen (alles oprollen) en een nieuw geluid laten horen. Een geluid dat ooit pril begon met die ene kreet: het is volbracht. Pas dan begint het echte leven….