zondag 5 februari 2017

Drugs in de Bijbel


De drugshandel lijkt de beste handel te zijn op aarde die er is. Miljarden
gaan er in om. Zelfs de meeste regeringen op aarde delen erin en doen er in het openbaar of in het verborgen aan mee. Men bestrijdt de drugshandel, die men intussen stimuleert. De grote vissen (drugshandelaren/baronnen) blijven veelal buiten schot, de kleine visjes worden gevangen, om maar goed te laten zien hoe actief de regeringen wel zijn in het bestrijden van de drugshandel.
De Bijbel is toch maar een heel vreemd boek, zou men gemakkelijk gaan denken, wanneer je ontdekt dat daarin ook al sprake is van drugs en drugsgebruik. Dat is echter nog niet zo heel merkwaardig wanneer wij wat dieper op deze zaken ingaan.
In Gen.1 staat het volgende: vers 29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! 30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo. 31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Alle geboomte met zaden is de mens tot spijze gegeven, en El zag het aan en stelde bij Zichzelf vast dat het zéér goed was. Volgens de huidige wetgevingen valt daar kennelijk niet onder de hennepplant (Cannabis) en andere geestverruimende (psychomedicinale-activerende) planten en zaden! JHWH zou het niet goed gedaan hebben!

In de Schrift staat het woord Kaneh-bosm, dat is cannabis, kannabus. Kan = hennep, en bosm = aromatisch. Het woord kaneh-bosm komen wij 5x in de Bijbel tegen, en in de meeste vertalingen is het foutief vertaald door kalmoes, calamus. De kalmoes is een gewone plant van weinig of geen betekenis. De Septuagint begon met deze foutieve vertaling. De eerste keer dat wij in de Bijbel het woord kaneh-bosm tegenkomen is in Ex.30:22-33, bij de samenstelling van de heilige zalfolie. Alles wijst er dus op dat de heilige zalfolie Cannabis zou hebben bevat i.p.v Kalmoes.