woensdag 8 februari 2017

Aanliggen en Bijbelse smeerleverworst


Lekker liggen

Soms heb je dat gewoon keihard nodig.
Even liggen. Hoewel het ooit heel normaal was dat mensen tijdens het eten gingen liggen, is dit niet meer van deze tijd, wij zitten aan tafel.
Zelfs Jezus lag aan, toen Hij het avondmaal vierde. Doch zo Bijbels wenst de kerk het niet meer te maken, wij zitten aan, op zijn best. Begonnen wij ooit de avondmaalsviering met een heuse maaltijd met eten en drinken volop(lees het gerust even na in uw Bijbel) het is al snel verworden tot een hapje brood en een slokje wijn en verder basta.

Zou het nu nog echte wijn zijn, dan zeg ik: alla, maar helaas schenkt men ook vaak nog fruitdruifje, wat weer een stap verder terug  is dan waar het ooit mee begon.
Het ongezuurde brood heeft de kerk in navolging van de katholieken (hostie) ook vervangen door gewoon gezuurd brood van de Emté wat een koster aan brokken snijdt want het breken waar de Bijbel het over heeft, gaat niet met dat slappe gezuurde brood. Het gaat om het symbool, zo beweert de massa dan.

Een vrij bedenkelijke opmerking me dunkt want juist “OMDAT” het om het symbool gaat, dient men dit zo Bijbels mogelijk te houden, lijkt mij. Nog even en wij moeten het oké vinden dat het avondmaal gevierd wordt met crackers met smeerleverworst en een glas cola. Het gaat om het idee toch!


Sorry, gooi maar in mijn petje. Ik weiger het avondmaal te vieren met gezuurd brood en fruitdruifje. Ik doe het niet! Wie dat niet snapt, neemt zijn Bijbel niet serieus genoeg, me dunkt.


En zou het nu niet te koop zijn, dan is het nood breekt wet. Maar de wijn en de matses liggen gewoon in de schappen. En kom nu aub niet aan met die smoes dat er zoveel alcoholverslaafden zijn die vast dronken worden van die druppel echte wijn of tot zonden worden gebracht. Dan weet je het dus beter dan de Schepper zelf die heel duidelijk zegt: Ongezuurd brood en wijn. Om nog maar te zwijgen over dat aanliggen. Hoewel ik zeker weet dat liggend het avondmaal vieren, vast een sterke band schept.