woensdag 23 maart 2016

Heksen en geloof


We leven i n een tijd vol angst. Velen wijzen naar het geloof als oorzaak van alles wat er zoal gebeurt in onze dagen. Geloof is fout,
zo klinkt het (terecht) vanuit dat denken. Logisch als we elke dag horen hoe er in de naam van een of andere god en geloofsovertuiging de meest vreselijke dingen gebeuren. Doch is de aarde slecht omdat je uit de grondstoffen een kernbom kan maken? Is staal slecht omdat er elk jaar zoveel mensen neergestoken worden? Is buiskruit uit de duivel, omdat er ontelbaar veel mensen door een kogel sterven? Of is het de wijze waarop er mee omgegaan wordt goed of slecht? Je kunt met een aardappelschilmesje de piepers jassen of je naaste er mee de strot afsnijden. Is een aardappelschil mesje daarom slecht?

Laten wij niet vergeten dat ook het christendom uiterst zwarte bladzijden kent. Ik noem u enkel de hekserij en de heksenverbrandingen. Denk nu niet dat dit enkel in de middeleeuwen plaatsvond. Toen de reformatie goed op gang kwam, is er ook een zogenaamde zuivering door het volk gegaan waardoor ontelbaar veel mensen gedood werden omdat ze van hekserij verdacht werden. we praten dan al weer rond de periode 1700. Het volk was veelal ongeletterd en de Bijbel was in die dagen geen algemeen goed zoals nu. Was de God van de Bijbel en het christelijk geloof daarom slecht, omdat men tot de meest vreemde excessen kwam die talloze mensen het leven kostte? Of hadden wij wederom te maken met een totaal verkeerd omgaan met Zijn bedoelingen?

Ik ben zo bang, dat het eigenlijk steeds weer het oude bekende liedje is, dat wij Hem de schuld geven van dingen die wij fout doen? Voor mij geeft alles wat er fout gaat aan dat wij ten diepste een gevallen schepsel zijn. Velen verwachten het nog van de vooruitgang, de ontwikkeling (noem het beschaving). Maar na duizenden jaren mensdom, sluimert onderhuids bij ieder mens, nog altijd een beest. Je hebt de keus het beest gevangen te houden of hem los te laten. Maar als we hem loslaten moeten we ook wel beseffen dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn, en niet Hij.

Zesduizend jaar mensdom en er is niets veranderd. Adam wees naar Eva als schuldige, Eva wees naar de oude slang en de slang wijst naar God…