donderdag 24 maart 2016

De Heer regeert eh niet....


 
Nou ja, dat zingt opwekking en het klinkt wel mooi. Of het waar is, is een tweede. Als Hij regeert waarom is er dan nog verderf, ziekte, oorlog,
geweld, dood? Toen Jezus de satan ontmoette sprak de duivel: ”zie de wereld die mij is overgeleverd” (door Adam en Eva). De Heer sprak de duivel niet tegen. En nu, na Zijn overwinning op het kwaad? Regeert de Heer nu al? Kijk maar eens om je heen in de wereld dan weet je het wel.
Ondanks dat Hij nog niet regeert heeft God wel Zijn hand in dingen. Tot hier en niet verder. Onzichtbaar als door een spiegel in raadselen is Hij op de achtergrond toch aanwezig en valt geen mus ter aarde zonder dat Hij het weet. Straks zal Zijn koninkrijk komen, Zijn wil geschieden niet enkel in de hemel, maar ook op de aarde die vol zal zijn van Zijn heerlijkheid. Tot die tijd zijn liedjes als de Heer regeert slechts een verlangen naar de te komen tijd en stroken niet met de waarheid van het nu…