zondag 29 september 2013

Zeker weten


Wat is zeker in het leven? Die vraag hoor je nog al eens. De dood zeggen veel mensen, iedereen gaat een keer dood en dat is waar. Toch is zelfs dat niet zeker omdat de Bijbel ons leert dat bij de komst van de Heer er sprake is van een overkleed worden met de eeuwigheid zonder eerst te sterven. Het tijdelijke wordt dan verwisseld met de eeuwigheid. Eigenlijk is de enige zekerheid die de mens heeft: de hoop. Deze hoop op genade, vergeving, reiniging van zonden en het eeuwig leven is onze kracht.

Buiten deze hoop is er in mijn beleven zo weinig zekerheid. Misschien beleeft u dat anders, dat mag. Maar ons “zeker weten” rust alleen in deze hoop.

Toch verbaast mij altijd een beetje dat kerken bij de inzegening van nieuwe oudsten en diakenen van hen vraagt of ze het zeker weten dat ze tot dit ambt door God geroepen zijn? Ik zou daar op zijn best op kunnen antwoorden: ”Ja ik hoop het met mijn hele hart.” Maar een “zeker weten” is ons ook in deze niet altijd vergund.

Met de kinderdoop (of je daar nu voor of tegen bent) luidt eenzelfde vraag:” Weten de ouders zeker dat in deze kerk de volkomen en zuivere geloofsleer wordt gebracht?” Het goede antwoord is dan: ”Ja.”

Maar is dat nou wel eerlijk? Hoe dikwijls hebben kerken hun eigen gedachtengoed niet terecht moeten bijstellen? Hoe vaak hebben wij als mens onze eigen kijk op wat Bijbels is niet moeten bijstellen? Is er een “zeker weten” in de wijze waarop wij geloven? Ik zeg volmondig:” Neen. Ik doel hier dus op of er geen menselijke gebreken en zwakheden in ons geloven en het beleven geslopen zijn en niet op of Jezus offer de ware is.

Is er een volkomen zuivere hoop op de verlossing in Christus en is die hoop de zekerheid van onze verlossing?” Ik zeg: ”ja.” Maar haar basis wordt slechts gevonden in de hoop.
Maar wat jammer dat ik in al de kerken die ik heb mogen zien en die allemaal Christus zeggen te volgen ondanks hun verschil in leer, toch nog van haar leden dikwijls geëist wordt als het om sacramenten gaat, dat men de leer van de desbetreffende kerk volkomen als zuiver moet onderschrijven.  Ik zou op zijn best gaan voor de hoop hierop en niet voor het zeker weten, want zeg nou zelf, er is toch niets zeker enkel de hoop op Hem die u nooit zal verlaten.