woensdag 16 november 2016

Chronos en Kairos


Tijd is een rekbaar begrip. Hoewel je tijd kunt exact meten, voelt het vaak flexibel. Tien minuten kussen met een mooie vrouw voelt veel korter dan 10
minuten in de stoel van de tandarts. Tenzij je een mooie tandarts hebt zoals ik maar van kussen komt het vooralsnog niet. Wel werkt ze op mijn zenuwen en daardoor voelen minuten als uren.

Op de zaak zong kale Arie altijd een heel oud liedje wat zijn hunkeren naar het weekend en vrije tijd aangaf. Het gaat zo: woensdag o woensdag, o schoonster aller dagen, in de middag nog een halve week maar in de avond slechts twee dagen.

Het verhaalt over de dagen en uren die de werkweek telt. Hoewel het liedje al oud is en derhalve door Arie aangepast moest worden opdat de werkweek ooit ook de zaterdag bevatte. Toen zong men dus het oorspronkelijke: O, donderdag, o donderdag, o schoonste aller dagen, Des 's morgens nog een halve week, En 's middags nog twee dagen!

Je hoort mensen wel eens zeggen: We hebben alle tijd. Dat is een misvatting want niemand heeft de tijd. De tijd heeft ons. We zijn schepselen gevangen in de tijd. Velen zien de eeuwigheid als een heeeeeeeel lange tijd. Wat niet waar is want in de eeuwigheid bestaat geen tijd.

Derhalve is al ons geredeneer over het al dan niet bestaan van een Godheid kijken in een spiegel vol raadselen. Wie de tijd al niet eens beheerst kan niets zinnigs zeggen over Hij die de tijd maakte en de eeuwigheid bewoont me dunkt. Een ding is zeker. U en ik zitten gevangen in de tijd. Vandaar het jachtige gevoel dat u en mij steeds maar voortdrijft richting het einde. Zo wijzen al de kerktorens als reusachtige vingers ten hemel. Ze vertellen u en mij over Hem die boven de tijd staat en geven meestal ook nog de juiste aardse tijd aan.