vrijdag 3 maart 2017

Het restant van het kasteel op Ammers


Het wordt bewoond door de barones en iedereen zegt dat ze niet zo lief is. Ik spreek niet uit ervaring en wil het snel eens zelf aan de levende lijve ondervinden. Blaas met de oude Harley gewoon het terrein op en dan zien we wel of ze naar
buiten komt met een jachtgeweer. Of haar butler toeroept, want dat kan natuurlijk ook. “James werp met spoed dat gepeupel op zijn helse machine van mijn landgoed!”
Heb het aan veel mensen gevraagd en iedereen zegt dat ze niet lief is. Wat de vraag opwerpt hoe dol je het moet maken als niemand je lief vindt? Is het eigenlijk een voorwaarde om lief gevonden te worden in het leven? Velen vinden mij ook niet lief en dat klopt, ik ben niet lief. Mocht als een van de vechtersbazen van Gouda ook jaren deze tittel dragen. Als je het kaas niet van je brood laat vreten en een eigen mening hebt, vinden mensen je vaak niet lief. Mee waaiers motten we hebben. Ja knikkers. Sorry, ik heb een eigen mening, derhalve vallen veel christenen ook over mij, want niet wat de voorganger zegt is voor mij maatgevende, doch wat de God zelf leert.
Niet de catechismus, leerstellingen en dogma’s zijn mijn leidraad, doch de Bijbel zelf. Zijn die dan niet in overeenstemming? Soms. Bedoel dat de kerk in haar heilsgeschiedenis massa’s regels heeft bedacht die slechts het gevoel voor eigen waarde verhogen doch geestelijk gezien geen gewicht in de weegschaal plaatsen. Lopende naar de kerk, was er zo een die later (Goddank) is afgeschaft (in veel gemeenten). Nu klagen sommige kerken dat men parkeergeld voor de auto moet betalen op zondag, opdat men vindt recht te hebben op gratis parkeren. Veel ouderen zouden zich met recht omdraaien op hun laatste rustplaats want kwam je in hun tijd niet met de benenwagen, dan werd je als paria bezien, in die dagen. Over meten met twee maten gesproken!

Het boek der boeken leert hierover: onderzoek alle dingen en behoudt het goede….